نمونه‌ای از سپر ضدگلوله در حفاظت از رئیس جمهور ونزوئلا