کد خبر: 35502
ف
سعیده غلامی
آشنایی با اصول عملکرد کارآفرینان اثرگذار
"اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است .این واژه کاربرد زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد."

امروزه کارآفرینی اثربسیار چشمگیری در توسعه جوامع و اقتصادهای نوین گذاشته است. کارآفرینان تبدیل به موتورهای حرکت و تحول اقتصادی در سراسر جهان شده اند .آموزش های کارآفرینی مورد توجه جوامع و شرکتها قرار گرفته است ودانشگاه‌ها و خط مشی گذاران برنامه های کارآفرینانه را به کار می‌برند.اما نامشخص بودن مرزهای میان حوزه‌های مختلف کارافرینی گاها موجب ایجاد ابهام در مبحث کارآفرینی شده است. اقدامات کارآفرینانه تاکنون در سه چهارچوب کلی  دسته بندی شده‌اند که عبارتند از:

1. فن بریکلاژ یا به عبارتی بهره وری به شیوه نوین با ترکیب منابع موجود
2. ابتکار در عمل
3.  تحقق اثربخش

با توجه به مطالعات پیشین بیش از ۸۰ درصد از کل کار کارآفرینان در زیرمجموعه چارچوب اقدام  و عمل اثر بخش  قرار گرفته اند.

"اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است .این واژه کاربرد زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد."

در این مقاله قصد داریم که به تعریف ویژگی‌های این کارآفرینان و نحوه عملکرد آنان در مسیر کارافرینی بپردازیم و راه را برای ادامه تحقیق در حوزه اثربخشی ،هدف گذاری و آموزش و توسعه و تقویت استعدادهای کارآفرین روشن نماییم .چارچوب نظری اقدام اثر بخش در کارآفرینی به توصیف این مطلب می پردازد که فرد کارآفرین چگونه می‌تواند برای شرکتی که هنوز وجود ندارد ،حتی برای محصول و بازاری که هنوز ایجاد نشده است تصمیم گیری و ارزش گذاری نمایدو یا کارآفرینان حرفه‌ای چگونه از منابع تحت کنترل خود و با توجه به تعهدات محدودیت‌های موجود برای ساخت آثار جدیدی چون  شرکتها ،محصولات ،فرصت ها و بازار و در واقع نوعی تحقق بخشیدن به یک استراتژی غیرقابل پیش‌بینی بهره می برند.

 1.BRICOLAGE                                  2. IMPROVISATION                                3.EFFECTUATION          

4.ویکپدیا
تمایل به ایجاد یک ارزش یا قانون یکی از علت های حرکت کارآفرین اثر گذاراست.انتخاب و توسعه هدفی که از لحاظ مفهومی و رفتاری فرایند های مستقل از هم هستند.حتی مدل انتخابی برای رسیدن به اهداف آنان در واقع مدل رضایت‌بخشی نیست و انحراف از مدل گاها   رخ می‌دهد که منجر به ایجاد تغییرات میگردد.ایده تغییر اهداف که در نظریه هنجارهای انتخابی عنوان شده است نیز در فرایند اثربخشی بسیار روی میدهد.فرد کارآفرین بدون توجه به هدف نهایی که از ابتدا در سر داشته است  تغییر مسیر می‌دهد و اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

فرایند اثرگذاری و تحقق مجموعه وسیعی از داده‌ها را ارائه می دهد و به انتخاب میان عواقب احتمالی که می‌تواند با آن مجموعه ابزارها ایجاد شود تمرکز می‌کند.تحقق اثربخش   با مجموعه ای از علل آغاز می شود که غالباً شامل ویژگی های غیر قابل تغییر و شرایط تصمیم گیرنده است و تمرکز بر اثرات مطلوب جایگزین که می تواند با مجموعه ای از داده ها ، معانی و ابزار تولید شود دارد.در فرآیند اقدام  اثر بخش محیط تصمیم گیری پویاست و شامل چندین تصمیم‌گیرنده تعاملی مفروض شده است .این فرایند پویا با دوچرخه همزمان چاره‌جویی و محدود کردن هدف از تحقق بخشیدن به یک مسیر غیر قابل پیش بینی صورت می پذیرد.

مطالعات گوناگون در صنایع مختلف نشان داده است که کارآفرینان حرفه ای از یکسری اکتشافات عملی و اثرگذار استفاده می‌کنند.این اکتشافات به ۵ اصل موثر تقسیم می شوندکه در ادامه به شرح مختصری از آنها میپردازیم.

1. اصل  جهت گیری:
از بین چندین هدف و جهت ممکن است مرحله جزئی  و حتی کوچک را انتخاب کنند. در واقع نوعی استفاده از امکانات محیطی برای رشد. آنان حرکت خود را با سه مفهوم ساده آغاز می‌کنند: که هستند؟چه  می دانند ؟چه کسانی را می شناسند ؟ویژگی‌ها ،سلایق ،توانایی‌ها، سطح دانش ، طبقه و شبکه اجتماعی که درآن عضو هستند نقطه آغاز حرکت شان است. بسته به تقاضای واقعی اولین مشتری کارافرین می‌تواند شروع کند.

2. اصل  از دست دادن مقرون به صرفه به جای رسیدن به هدف مورد انتظار:
مفاهیمی  از قبیل اینکه :چه چیزی را میخواهم ایجاد کنم ؟چه میزان هزینه در بر خواهد داشت؟درچند سال آتی چه در انتظار ماست ؟در این محدوده قرار دارد .گاهی از دست دادن چیزی مقرون به صرفه‌تر است تا رسیدن به هدف مورد انتظار اولیه. ایده اصلی یک کارآفرین دلیلی بر وجود یک استراتژی واحد جهانی ندارد.گاه مقرون به صرفه بودن فرد کار آفرین را در مسیری دورتر از ایده ی اولیه پیش میبرد.

3. اصل ایجاد مشارکت به‌جای تجزیه تحلیل رقابتی:
مشارکت با رقبا و بهره‌برداری از تمام ظرفیتها و امکانات آنان .به عبارتی کارافرینان تمام امکانات و ظرفیت های موجود را همچون پارچه چهل تیکه  به هم متصل می نمایند و با روشی نوین از تمام ظرفیت‌ها بهره برداری می کنند.

4. اصل بهره برداری از احتمالات و استفاده از فرصت های احتمالی به جای دانش پیشین
کارآفرین اثر گزار در مسیر حرکت خود احتمالات را در نظر گرفته و با هرچالش و فرصتی  روبرو شود  از امکانات مختلف آن بهره می‌برد و گاه ممکن است در مسیر خود با کسب و کارهای مختلفی مواجه و درگیر شود و مسیر خود را به سمت آن کسب و کارهای جدید تغییر دهد. به عبارتی در فرایند تعاملی ارزیابی مجدد و تغییرمسیر در جهت اهداف در حال ظهورقرار میگیرند.

5. اصل کنترل آینده غیرقابل پیش بینی به جای پیش بینی یک نتیجه نا معلوم
آنها مشکلات ،بحران‌ها و مسایل نامعلوم  را پیش بینی نمی کنند.بلکه سعی میکنند آینده غیرقابل پیش بینی را تحت کنترل خود نگه دارند و در زمان مواجهه با مسائل ، مشکلات و بحران جدید از تمام ظرفیت‌ها در  جهت رفع مشکل مرتفع کردن استفاده کنند.

با توجه به اینکه بهترین و موثرترین نوع آغاز فعالیت و کسب و کار بر اساس منابع یادگیری کارآفرینانه صورت می‌پذیرد لذا در جهت پرورش استعدادهای بالقوه و آموزش افراد توجه به روش ها ومسیرهای حرکت کارآفرینانه اثر گذار ضرورت می یابد. آموزش کارآفرینی اثر بخش علاوه بر انتقال دانش کارآفرینی بایستی قادر باشد مهارتها و مدل‌های رفتاری و مسیرهای حرکت را برای کشف فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و حرکت در مسیر های جدید پرورش دهد.

در این مقاله سعی شدتا با بیان مختصری از نوع رفتار کارآفرینان اثربخش جنبه‌هایی از مسیر حرکت کارآفرینانه را پیش روی علاقه‌مندان قرار دهیم.


منابع:
1. . CAUSATION AND EFFECTUATION: TOWARD A THEORETICAL SHIFTF ROM ECONOMIC INEVITABILITY TO ENTREPRENEURIACLO NTINGENCY.  SARAS D. SARASVATHY University of Washington(Apr., 2001)
2.ENTREPRENEURIAL EFFECTUATION.  BY: DR .SAEED MOHAMMADI.UNIVRSITY OF TEHRAN
4.LEVERAGE CONTINGENCY           5. control of an unpredictable future, rather than prediction
3. Bricolage, effectuation, and causation shifts over time in the context of social entrepreneurship. Vinciane Servantie & Martine Hlady Rispal  (2018))
4. . An Effectual Approach to International Entrepreneurship: Overlaps, Challenges, and Provocative Possibilities .  Saras Sarasvathy K. Kumar Jeffrey G. York Suresh Bhagavatula (2013)

5.مقاله شناسایی روشهای یاددهی و اثر بخشی جهت پرورش کار آفرینان نوپا در آموزشهای کار آفرینی.وجیهه وفائی.ماهنامه اجتماعی -اقتصادی -علمی فرهنگی کار.شماره 150-آذر91


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ملاقات علی پروین و هاشمی‌نسب پس از جنجال‌های دهه 70 + عکس

راهی که سلبریتی‌ها به ما نشان ندادند+عکس

راهکارهای جلوگیری از داغ شدن موتور خودرو در تابستان

دانشنامه نهج البلاغه تدوین می‌شود

کاهش تنوع مدارس یا حذف سمپاد و رونق غیردولتی‌ها

ﻛﻴﻔﻴﺖ مدارس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻮدشان ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮار می گیرد

گوشی جدید اوپو با چهار دوربین به بازار می آید

گاف آمازون در ارسال اشتباهی کالا

جزئیات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور ۹۸ اعلام شد

ارائه تخصصی های اشتغال زایی توسط دانشگاه پیام نور

جولای گرم‌ترین ماه زمین در ۱۴۰ سال اخیر

آلودگی زیست محیطی بچه فیل دریایی را به کشتن داد

کانون سردفتران: عقد آریایی قانونی نیست

نفتکش آزاد‌شده‌‍‌ ایران در جبل‌ الطارق+عکس

اجاق گاز هوشمندی که سوتی می‌دهد

کشف حالت جدیدی از ماده توسط دانشمند ایرانی

جامعه پذیر کردن دانش‌آموزان روشی برای تحقق رونق تولید

ماجرای تردد معلمان خصوصی با آمبولانس در پایتخت

واکنش علی کریمی به بازگشت آزادگان +عکس

ماه از خورشید درخشان‌تر است

شرکت ۴ میلیون دانش‌آموز در جشنواره جابربن حیان

انجام مناسک حج در مسجدالحرام +عکس

کدام کشورها در برقراری شبکه ۵G پیشتازند؟

آیفون شبیه گلکسی می‌شود؟

عرضه ۵۰ میلیون گوشی تاشو ظرف ۵ سال!

روزی به یادماندنی در زندگی شیلا خداداد +عکس

محرومیت خانواده سید حسن نصرالله در ختم و عروسی +عکس

رمزعبور کاربران قابل حدس و ضعیف است!

حرکت عجیب بازیگر مشهور طنز +عکس

اعطای بورسیه ادبی «حافظ»

پست کنایه آمیز پرویز پرستویی +عکس

درگیری مهدی طارمی و هم‌تیمی‌هایش با داور +عکس

وظیفه داریم باری از دوش مردم برداریم/ صاحب اختیار مردم نیستیم

لاریجانی تشکیل وزارت میراث فرهنگی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

رتبه ۶ کنکور ریاضی را بهتر بشناسیم

‏نمایش زبان دنیا در یک قاب + عکس

پست معنادار ستاره پیشین پرسپولیس در اینستاگرام +عکس

واکنش امام هادی (ع) به ادعای زنی که خود را زینب کبری نامید

موبایل ارزان قیمت با قابلیت فیلمبرداری قدرتمند عرضه شد

همکاری دانشگاه شهیدبهشتی و امام صادق در حوزه مطالعات میان رشته‌ای

فرایند جذب مدرسان دانشگاه علمی کاربردی از مهر۹۸ تغییر می کند

هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای طراحی صندوق پژو ۲۰۶

مهلت یک روزه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد پزشکی آغاز شد

سلول‌های ایمنی، هم‌ می‌توانند عامل سنگ کیسه صفرا باشند!

۱۰۲ هزار نفر در رشته‌های بدون کنکور سال ۹۸ ثبت نام کردند

کیفیت آموزش پزشکی ایران در دنیا پیشرو است/امسال بالاترین ظرفیت پذیرش علوم پزشکی را داشتیم

دانشمندان راز احساس درد در بدن را کشف کردند

بهره‌برداری از ۲ سانتریفیوژ در گام سوم/ اروپا فقط نقش بازی می‌کند

مردم آمریکا گرفتار رهبران «دن‌کیشوتی» شده‌اند

چگونه استرس مزمن منجر به آسیب مغزی می‌شود

توانمندی بالای ایران در تولید داروهای زیستی پیشرفته

زیارت جامعه کبیره یکی از سرمایه‌های سترگ شیعه است

عکس/ خاک پای آزادگان، سُرمه چشمان وطن

سیستم دستیار ترمز چیست؟

تهرانی‌ها رایگان ویزیت می‌شوند/استقرار تیم پزشکی در سه نقطه شهر

آغاز به کار هیأت انتخاب چهل و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد

توئیتر پیام های اهانت آمیز را فیلتر می کند

جزئیات اجاره بهای خوابگاه های دولتی و خودگردان

امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۸/ مهلت تمدید نمی‌شود

اخذ مجوز از وزارت‌ اطلاعات و علوم برای جذب اساتید خارجی

سامانه رادیوتلسکوپ فضایی به بهره برداری رسید

محمدی: شرایط آموزشی کشور دچار بحران بی عدالتی شده است

تنها ۲۰ درصد بودجه تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها پرداخت شده است

آغاز مهلت مجدد انتخاب رشته آزمون ارشد پزشکی/آخرین تغییرات ظرفیت رشته‌ها

تمرینی برای همزیستیِ مسالمت‌آمیز/ تأملی در باب هدف از استدلال

صندلی‌های نانویی نشکن و مقاوم برای ورزشگاه‌ها تولید شد

امام هادی(ع) فقه شیعه را تثبیت کرد/ جامعه کبیره تعریف امامت است

قندخون پایین به پیشگیری از سرطان کمک می‌کند

پست کنایه آمیز مهدی طارمی +عکس

خط‌ کشی عجیب و غریب جاده‌های کمیجان +عکس

تصویری معنادار از سردار سلیمانی +عکس

علت مرگ هادی نوروزی از زبان محسن بنگر

اینم آخرین تصادف پراید! +عکس

قیمت آپارتمان‌های نقلی در تهران +جدول

وقتی آقای بازیگر عاشق می‌شود +عکس

ظاهر شکسته آقای بازیگر بعد از سکته مغزی +عکس

ترامپ بالاخره عقب‌نشینی کرد! +عکس

فرزندان رهبر انقلاب در مراسم ترحیم دختر سلیمی‌ نمین +عکس

قیمت گوشی‌ کاهش یافت +جزئیات

مترجم برانکو، مربی فوتبال شد!

ماشین عروس جالب زوج چهار محال و بختیاری +عکس

شیطنت خواننده معروف کار دستش داد +عکس

ترامپ بالاخره عقب‌نشینی کرد! +عکس

گوشت اینجوری گرون شد! +عکس

ساعت لاکچری رهبر کره‌ شمالی سوژه شد +عکس

احمدشاه قاجار با اهل منزل + عکس

تصویری متفاوت از الهام حمیدی +عکس

داوطلب کنکور در حال انتخاب رشته جان باخت

دو جعفری معروف سینمای ایران در یک قاب +عکس

فرمول کسب رتبه اول در کنکور لو رفت! +عکس

کشف گنج در معده یک بیمار +عکس

احمدشاه در کنار فامیل و اقوام +عکس

محرومیت خانواده سید حسن نصرالله در ختم و عروسی +عکس

بازیکن تیم استقلال در لباس احرام + عکس

عذرخواهی بیرانوند از مامور ناجا +عکس

مترجم برانکو، مربی فوتبال شد!

این پسر بینی خود را به خاطر محمد صلاح شکست +عکس

یار قدیمی مهران مدیری در شب نشینی مهمانش شد

پزشک متخصص اعصاب، پرستار شیرازی را کتک زد + عکس

هواداران پرسپولیس روی پشت بام در حال تماشای بازی +عکس

خودروهای انتحاری داعش در موزه دفاع مقدس تهران + عکس

دوچرخه‌سواری سفیر اتریش در پارک شهر تهران +عکس

ماجرای فیلم رقص منتسب به پسر وزیر چیست؟ +عکس

چهره جدید آقای بازیگر +عکس

فاجعه کنکور در کشور! +عکس

هانیه توسلی در تلویزیون ممنوع التصویر شد

واکنش رامبد جوان به قضاوت‌هایی که شد + عکس

صف طولانی گردشگران شترسوار +عکس

چرا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکارند؟ +عکس

ایرج عرب استعفا کرد