کد خبر: 35502
ف
سعیده غلامی
آشنایی با اصول عملکرد کارآفرینان اثرگذار
"اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است .این واژه کاربرد زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد."

امروزه کارآفرینی اثربسیار چشمگیری در توسعه جوامع و اقتصادهای نوین گذاشته است. کارآفرینان تبدیل به موتورهای حرکت و تحول اقتصادی در سراسر جهان شده اند .آموزش های کارآفرینی مورد توجه جوامع و شرکتها قرار گرفته است ودانشگاه‌ها و خط مشی گذاران برنامه های کارآفرینانه را به کار می‌برند.اما نامشخص بودن مرزهای میان حوزه‌های مختلف کارافرینی گاها موجب ایجاد ابهام در مبحث کارآفرینی شده است. اقدامات کارآفرینانه تاکنون در سه چهارچوب کلی  دسته بندی شده‌اند که عبارتند از:

1. فن بریکلاژ یا به عبارتی بهره وری به شیوه نوین با ترکیب منابع موجود
2. ابتکار در عمل
3.  تحقق اثربخش

با توجه به مطالعات پیشین بیش از ۸۰ درصد از کل کار کارآفرینان در زیرمجموعه چارچوب اقدام  و عمل اثر بخش  قرار گرفته اند.

"اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده .به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش‌های انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است .این واژه کاربرد زیادی در تعریف و اندازه‌گیری بهره‌وری دارد."

در این مقاله قصد داریم که به تعریف ویژگی‌های این کارآفرینان و نحوه عملکرد آنان در مسیر کارافرینی بپردازیم و راه را برای ادامه تحقیق در حوزه اثربخشی ،هدف گذاری و آموزش و توسعه و تقویت استعدادهای کارآفرین روشن نماییم .چارچوب نظری اقدام اثر بخش در کارآفرینی به توصیف این مطلب می پردازد که فرد کارآفرین چگونه می‌تواند برای شرکتی که هنوز وجود ندارد ،حتی برای محصول و بازاری که هنوز ایجاد نشده است تصمیم گیری و ارزش گذاری نمایدو یا کارآفرینان حرفه‌ای چگونه از منابع تحت کنترل خود و با توجه به تعهدات محدودیت‌های موجود برای ساخت آثار جدیدی چون  شرکتها ،محصولات ،فرصت ها و بازار و در واقع نوعی تحقق بخشیدن به یک استراتژی غیرقابل پیش‌بینی بهره می برند.

 1.BRICOLAGE                                  2. IMPROVISATION                                3.EFFECTUATION          

4.ویکپدیا
تمایل به ایجاد یک ارزش یا قانون یکی از علت های حرکت کارآفرین اثر گذاراست.انتخاب و توسعه هدفی که از لحاظ مفهومی و رفتاری فرایند های مستقل از هم هستند.حتی مدل انتخابی برای رسیدن به اهداف آنان در واقع مدل رضایت‌بخشی نیست و انحراف از مدل گاها   رخ می‌دهد که منجر به ایجاد تغییرات میگردد.ایده تغییر اهداف که در نظریه هنجارهای انتخابی عنوان شده است نیز در فرایند اثربخشی بسیار روی میدهد.فرد کارآفرین بدون توجه به هدف نهایی که از ابتدا در سر داشته است  تغییر مسیر می‌دهد و اهداف دیگری را دنبال می‌کند.

فرایند اثرگذاری و تحقق مجموعه وسیعی از داده‌ها را ارائه می دهد و به انتخاب میان عواقب احتمالی که می‌تواند با آن مجموعه ابزارها ایجاد شود تمرکز می‌کند.تحقق اثربخش   با مجموعه ای از علل آغاز می شود که غالباً شامل ویژگی های غیر قابل تغییر و شرایط تصمیم گیرنده است و تمرکز بر اثرات مطلوب جایگزین که می تواند با مجموعه ای از داده ها ، معانی و ابزار تولید شود دارد.در فرآیند اقدام  اثر بخش محیط تصمیم گیری پویاست و شامل چندین تصمیم‌گیرنده تعاملی مفروض شده است .این فرایند پویا با دوچرخه همزمان چاره‌جویی و محدود کردن هدف از تحقق بخشیدن به یک مسیر غیر قابل پیش بینی صورت می پذیرد.

مطالعات گوناگون در صنایع مختلف نشان داده است که کارآفرینان حرفه ای از یکسری اکتشافات عملی و اثرگذار استفاده می‌کنند.این اکتشافات به ۵ اصل موثر تقسیم می شوندکه در ادامه به شرح مختصری از آنها میپردازیم.

1. اصل  جهت گیری:
از بین چندین هدف و جهت ممکن است مرحله جزئی  و حتی کوچک را انتخاب کنند. در واقع نوعی استفاده از امکانات محیطی برای رشد. آنان حرکت خود را با سه مفهوم ساده آغاز می‌کنند: که هستند؟چه  می دانند ؟چه کسانی را می شناسند ؟ویژگی‌ها ،سلایق ،توانایی‌ها، سطح دانش ، طبقه و شبکه اجتماعی که درآن عضو هستند نقطه آغاز حرکت شان است. بسته به تقاضای واقعی اولین مشتری کارافرین می‌تواند شروع کند.

2. اصل  از دست دادن مقرون به صرفه به جای رسیدن به هدف مورد انتظار:
مفاهیمی  از قبیل اینکه :چه چیزی را میخواهم ایجاد کنم ؟چه میزان هزینه در بر خواهد داشت؟درچند سال آتی چه در انتظار ماست ؟در این محدوده قرار دارد .گاهی از دست دادن چیزی مقرون به صرفه‌تر است تا رسیدن به هدف مورد انتظار اولیه. ایده اصلی یک کارآفرین دلیلی بر وجود یک استراتژی واحد جهانی ندارد.گاه مقرون به صرفه بودن فرد کار آفرین را در مسیری دورتر از ایده ی اولیه پیش میبرد.

3. اصل ایجاد مشارکت به‌جای تجزیه تحلیل رقابتی:
مشارکت با رقبا و بهره‌برداری از تمام ظرفیتها و امکانات آنان .به عبارتی کارافرینان تمام امکانات و ظرفیت های موجود را همچون پارچه چهل تیکه  به هم متصل می نمایند و با روشی نوین از تمام ظرفیت‌ها بهره برداری می کنند.

4. اصل بهره برداری از احتمالات و استفاده از فرصت های احتمالی به جای دانش پیشین
کارآفرین اثر گزار در مسیر حرکت خود احتمالات را در نظر گرفته و با هرچالش و فرصتی  روبرو شود  از امکانات مختلف آن بهره می‌برد و گاه ممکن است در مسیر خود با کسب و کارهای مختلفی مواجه و درگیر شود و مسیر خود را به سمت آن کسب و کارهای جدید تغییر دهد. به عبارتی در فرایند تعاملی ارزیابی مجدد و تغییرمسیر در جهت اهداف در حال ظهورقرار میگیرند.

5. اصل کنترل آینده غیرقابل پیش بینی به جای پیش بینی یک نتیجه نا معلوم
آنها مشکلات ،بحران‌ها و مسایل نامعلوم  را پیش بینی نمی کنند.بلکه سعی میکنند آینده غیرقابل پیش بینی را تحت کنترل خود نگه دارند و در زمان مواجهه با مسائل ، مشکلات و بحران جدید از تمام ظرفیت‌ها در  جهت رفع مشکل مرتفع کردن استفاده کنند.

با توجه به اینکه بهترین و موثرترین نوع آغاز فعالیت و کسب و کار بر اساس منابع یادگیری کارآفرینانه صورت می‌پذیرد لذا در جهت پرورش استعدادهای بالقوه و آموزش افراد توجه به روش ها ومسیرهای حرکت کارآفرینانه اثر گذار ضرورت می یابد. آموزش کارآفرینی اثر بخش علاوه بر انتقال دانش کارآفرینی بایستی قادر باشد مهارتها و مدل‌های رفتاری و مسیرهای حرکت را برای کشف فرصت ها و ایجاد کسب و کارهای جدید و حرکت در مسیر های جدید پرورش دهد.

در این مقاله سعی شدتا با بیان مختصری از نوع رفتار کارآفرینان اثربخش جنبه‌هایی از مسیر حرکت کارآفرینانه را پیش روی علاقه‌مندان قرار دهیم.


منابع:
1. . CAUSATION AND EFFECTUATION: TOWARD A THEORETICAL SHIFTF ROM ECONOMIC INEVITABILITY TO ENTREPRENEURIACLO NTINGENCY.  SARAS D. SARASVATHY University of Washington(Apr., 2001)
2.ENTREPRENEURIAL EFFECTUATION.  BY: DR .SAEED MOHAMMADI.UNIVRSITY OF TEHRAN
4.LEVERAGE CONTINGENCY           5. control of an unpredictable future, rather than prediction
3. Bricolage, effectuation, and causation shifts over time in the context of social entrepreneurship. Vinciane Servantie & Martine Hlady Rispal  (2018))
4. . An Effectual Approach to International Entrepreneurship: Overlaps, Challenges, and Provocative Possibilities .  Saras Sarasvathy K. Kumar Jeffrey G. York Suresh Bhagavatula (2013)

5.مقاله شناسایی روشهای یاددهی و اثر بخشی جهت پرورش کار آفرینان نوپا در آموزشهای کار آفرینی.وجیهه وفائی.ماهنامه اجتماعی -اقتصادی -علمی فرهنگی کار.شماره 150-آذر91


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

یک چهارم زنان کشور از کم‌خونی رنج می‌برند

تصویر دیده نشده از دوران خدمت فیروز کریمی +عکس

خانم مجری در امامزاده صالح ازدواج کرد +عکس

زیبایی های دیده نشده پل دختر +عکس

ساخت کامیونی که هیچ آلودگی ندارد

متابولیسم مصنوعی؛ دستاورد تازه‌ دانشمندان

آشنایی با کارما رِوِرو GT جدید با پیشرانهٔ ب‌ام‌و و وزن کمتر + عکس

طراحی دوربین آیفون ۱۱ لو رفت

مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری تمدید شد/ ظرفیت جدید اعلام می شود

کاربران ساعت‌های هوشمند سامسونگ به مشکل خوردند

صدور موافقت‌نامه قطعی با ایجاد ۳ رشته جدید در دانشگاه یزد

۱۰۹ فرآورده دارویی با چاشنی طب سنتی تولید شد

داروهای ضدسرطان با نانوذرات جدید انتقال می یابند

کشورها و اشخاص حقوقی حامی اقدامات آمریکا علیه سپاه مجازات می‌شوند

دانشگاه علامه طباطبائی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی پذیرش بدون آزمون ندارد

عصر یخبندان در ورزقان + عکس

واکنش مرجع تقلید به قماربودن برنامه "برنده باش" + عکس

فرمانداری پلدختر ۲۲روز پس از سیل + عکس

تولید دروس ویژه مهدویت توسط مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

کاربران واتس‌اپ مراقب باشند!

میزان استفاده جوانان از تلگرام و اینستاگرام

۲۵ درصد دانش‌آموزان دچار چاقی یا اضافه‌وزن هستند

کدام دانشگاه‌ها به دانشجویان دوره دکتری جایزه تحصیلی می‌دهند؟

انتشار کتابی که صدای احمدی‌نژاد را درآورد + عکس

معرفی پرفروش ترین شاسی بلند چین در ماه مارس 2019 + نمودار

چرا زن سینمای ایران می خواهد راه سقوط را طی کند؟

حال خوش این روزهای تالاب میقان اراک + عکس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برتر شد

انجمن اولیا و مربیان با ۱۱ کتاب جدید در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کند

مشت محکم معلم تهرانی باعث کور شدن آرش ۱۸ ساله در مدرسه شد

اساتید ایرانی و آلمانی بیش از ۱۴۰ طرح پژوهشی مشترک ارائه دادند

امشب آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری

مبارزه با پروتئین‌های سمی راهی برای درمان آلزایمر

روشی حیرت انگیز برای مبارزه با سرما و یخبندان در باغ ها + عکس

صحنه ی غم انگیزی از گریه ی باغدار آذربایجانی و بهاری که برایش زمستانِ تلخی شد+ عکس

آشنایی با Rapide E اولین خودروی تمام برقی آستون مارتین

هیدروژل مصنوعی برای دریچه‌های قلبی ساخته می‌شود

رینگ آلومینیومی چه ویژگی‌هایی دارد؟

برف زنجان را هم سفید پوش کرد +عکس

زنان زیبا روی افغان، آنچه که تاکنون ندیده‌ایم + عکس

همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ارائه تسهیلات 2 تا 100 میلیون تومانی به مهارت‌آموختگان کاردانش

سقوط مرگبار اتوبوس به دره‌ ۳۰۰ متری +عکس

فلسفه دین شاخه‌ای از الهیات نیست شاخه ای از فلسفه است

داغ‌ترین‌های فضای مجازی در سال ۹۷/ انتشار ۹.۷ میلیون توئیت و پست

چه رمز عبوری بگذاریم که هک نشویم؟!

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد از امروز انتخاب رشته کنند

قرار نیست دانشگاه پیام نور تعطیل شود/اساتید از قالب تدریس سنتی خارج شوند

حال و روز دیدنی تالاب میقان بعد از بارش‌ها +عکس

تولید داروی ضدچاقی با کشف ژنتیک جدید

مناجات شعبانیه؛ مشتمل بر فرازهای ناب عرفانی و عمیق توحیدی است

چهارچرخه‌های برقی حمل بار به خیابان های انگلیس می آیند

مخفی شدن جغد بازیگوش در موتور هواپیما +عکس

بازیگر معروف بالای درخت نخل +عکس

ضربه مشت معلم، دانش‌آموز را به اتاق عمل کشاند

گام دوم انقلاب، یعنی ورود به «ساحت سوم دین»

افزایش سیلاب در سیستان +عکس

خانه‌هایی که در کنار رودخانه ساخته شده‌اند +عکس

دلیل اجتناب گیاه‌خواران از مصرف عسل

کارگر ایرانی صادر می‌کنیم! +عکس

بازیگر معروف طنز از نقش‌های تکراری در فیلم‌ها گفت

غول پیکر آمریکایی در ایران +عکس

فروش نفت ایران به صفر می‌رسد؟

مدیر یک شبکه دیگر تلویزیون تغییر کرد

ملخ‌ها به چابهار هم حمله کردند +عکس

دمای این استان‌ها به زیر صفر می‌رسد +جزئیات

جوان گیلانی که رکورد کاهش وزن ۱۱۹ کیلویی را زد +عکس

آخرین تلاش‌ها برای پیدا کردن سرمربی تیم ملی+عکس

۲۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی چربی خون بالا دارند

کارت عروسی خاص یک زوج میاندوآبی +عکس

مساجد باید هویت واقعی خود را پیدا کرده و احیا شوند

مولکول عامل ضعف سیستم ایمنی بدن زنان مشخص شد

تخریب ویلای دختر وزیر سابق مجدد شروع شد

کشف خون مایع در بدن کره اسب ۴۰ هزارساله +عکس

سد شهید رجایی ساری پس از 7 سال سرریز شد + عکس

بررسی پخش دوباره ۹۰ در شورای نظارت

گل‌های به زیر برف رفته در اردیبهشت ماه + عکس

نشست تخصصی هوش مصنوعی در واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود

پژو206 تیرچراغ برق بزرگراه را از جا کند + عکس

بوعلی یک تنه جهان را فتح کرده است/همکاری بنیاد بوعلی و موسسه حکمت

سگ‌های تیم حفاظت روحانی در رژه امروز +عکس

اینم خونه ما بعد از گرون شدن اجناس! +عکس

خودرو میلیاردی با پلاک وزارت دفاع + عکس

شباهت بامزه محمدرضا گلزار به یک کودک +عکس

نبش قبر پدر برای گرفتن عکس یادگاری با او! +عکس

آمریکا، تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد؟

عمران خان به حرم رضوی مشرف شد +عکس

ظاهر متفاوت پارسا پیروزفر در جشنواره جهانی فجر +عکس

دلیل نجات اراک از سیل ویرانگر +عکس

صیاد سیستان و بلوچستانی ماهی ۲۰ کیلویی گرفت +عکس

دریاچه ارومیه از بحران خارج شد و سیراب شد +عکس

کارت دعوت خاص عروس و داماد افغانستانی +عکس

مجری معروف در میان سیل +عکس

دمای این استان‌ها به زیر صفر می‌رسد +جزئیات

اولین لامبورگینی شاسی بلند هم آمد + عکس

حالا با سیل ملخ چیکار کنیم؟ +عکس

تصویری تکان دهنده از مناطق سیل زده +عکس

کارت عروسی خاص یک زوج میاندوآبی +عکس

موج‌سواری ژن خوب روی سیل! +عکس

شکایت از آتلیه‌ای که عکس‌های مستهجن از کودکان می‌گیرد

کارگر ایرانی صادر می‌کنیم! +عکس

علت هجوم ملخ‌ها به ایران اعلام شد

رئیس جمهور در چادر سیل زدگان لرستانی + عکس

حجم آب دریاچه ارومیه زیاد شد +عکس

مسافران قطار تهران _ قم باید تا مقصد سرپا بایستند + عکس

اتحاد مردم سیل این کار را با سیل کرد +عکس

ملخ‌های صحرایی به هشتبندی هرمزگان حمله کردند +عکس

سرهنگ فداکاری که مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفت +عکس

بارش نیم متری برف در ورزقان + عکس

صف طولانی در جشن امضای کتاب عادل فردوسی پور +عکس