کد خبر: 36651
ف
می‌سوخت حریم دل مولا چه حریمی
خانه پیامبر ماتمکده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.

به گزارش ثریا نگاهی داریم به رخداد خانه علی (ع) و فاطمه (س)

«و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی‏» (علی علیه السلام)

خانه پیامبر ماتم‌کده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.علی به مکاری اسماء بنت عمیس مشغول شست و شوی پیغمبر است. کار شستشوی بدن پیغمبر تمام شده یا نشده بانگی بگوش می‏رسد: الله اکبر.

علی به عباس می گوید: عمو! معنی این تکبیر چیست؟

- معنی آن این است که آنچه نباید بشود شد.

دیری نمی‏گذرد که بیرون حجره عایشه همهمه و فریادی بگوش می‏رسد.

فریاد هر لحظه رساتر می‏شود:

- بیرون بیائید! بیرون بیائید! و گرنه همه‏تان را آتش می‏زنیم!

دختر پیغمبر مقابل در خانه می‏رود. در آنجا با "عمر" روبرو می‏شود که آتشی در دست دارد.

فاطمه می گوید: عمر! چه شده؟ چه خبر است؟

عمر می گوید: علی، عباس و بنی هاشم باید به مسجد بیایند و با خلیفه پیغمبر بیعت کنند.

فاطمه به او می گوید: کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه عایشه بالای جسد پیغمبر نشسته است.

عمر جواب می دهد: از این لحظه امام مسلمانان ابوبکر است. مردم در سقیفه بنی ساعده با او بیعت کردند. بنی هاشم هم باید با او بیعت کنند.

فاطمه : و اگر نیایند؟

عمر: خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد. مگر آنکه شما هم آنچه مسلمانان پذیرفته‏اند، بپذیرید.

فاطمه: عمر! می‏خواهی خانه ما را آتش بزنی؟

عمر: آری

و....

بررسی تاریخی این ماجرا توسط مرحوم دکتر جعفر شهیدی
این گفت وگو به همین صورت بین دختر پیغمبر و صحابی بزرگ و مهاجر و سابق در اسلام صورت گرفته است یا نه؟ خدا می داند.

اکنون که مشغول نوشتن این داستان هستم کتاب ابن عبد ربه اندلسی (عقد الفرید) و انساب الاشراف بلاذری را پیش چشم دارم.داستان را چنانکه نوشته شد از آن دو کتاب نقل می‏کنم. بسیار بعید و بلکه ناممکن می‏ نماید چنین داستانی را بدین صورت، هواخواهان شیعه یا دسته‏ های سیاسی موافق آنان ساخته باشند. چراکه دوستداران شیعه در سده‏ های نخستین اسلام نیروئی نداشته و در اقلیت‏ بسر می‏ برده ‏اند.

چنانکه می‏ بینیم این گزارش در سندهای مغرب اسلامی هم منعکس شده است. بدین ترتیب احتمال جعل در آن نمی‏ رود. در کتاب های دیگر نیز مطالبی از همین دست ملایم‏ تر یا سخت‏ تر دیده می‏ شود. طبری می نویسد: انصار گفتند ما جز با علی بیعت نمی‏ کنیم. عمر بن خطاب به خانه علی (ع) رفت . طلحه و زبیر و گروهی از مهاجران در آنجا بودند.

عمر گفت: ‏به خدا قسم اگر برای بیعت ‏با ابوبکر بیرون نیایید شما را آتش خواهم زد. زبیر با شمشیر کشیده بیرون آمد. پایش لغزید و برو افتاد. مردم بر سر او ریختند و او را گرفتند. راستی در آن روز چرا چنین گفت وگوهائی بین یاران پیغمبر در گرفت؟ اینان کسانی بودند که در روزهای سخت ‏به یاری دین خدا آمدند. بارها جان خود را بر کف نهاده به کام دشمن رفتند.چه شد که بزودی چنین بجان هم افتادند؟.

علی و خانواده پیغمبر چه گناهی کرده بودند که باید آنان را آتش زد. بر فرض که داستان غدیر درست نباشد. بر فرض که بگوئیم پیغمبر کسی را به جانشینی نگمارده است. بر فرض که بر مقدمات انتخاب سقیفه ایرادی نگیرند. سر پیچی از بیعت در اسلام سابقه داشت.بیعت نکردن با خلیفه گناه کبیره نیست. حکم فقهی سند می‏ خواهد. سند این حکم چه بوده است؟ آیا این حدیث را که از اسامه رسیده است مدرک اجتهاد خود قرار داده بودند. (لینتهین رجال عن ترک الجماعة اولا حرفن بیوتهم ).

بر فرض درست‏ بودن روایت از جهت متن و سند آیا این حدیث‏ بر آن جمع قابل انطباق است؟ این حدیث را محدثان در باب صلوة آورده ‏اند. پس مقصود تخلف از نماز جماعت است. از اینها گذشته آن همه شتاب در برگزیدن خلیفه برای چه بود؟ و از آن شگفت ترآن گفت وگو و ستیز که میان مهاجر و انصار در گرفت چرا؟

آیا انصار واقعه جحفه را نمی‏ دانستند یا نمی‏ پذیرفتند؟ آیا می ‏توان گفت از صد هزار تن مردم یا بیشتر که در جحفه گرد آمدند و حدیث غدیر را شنیدند هیچ یک از مردم مدینه نبود و این خبر به تیره اوس و خزرج نرسید؟.

از اجتماع جحفه سه ماه نمی‏ گذشت. رئیس تیره خزرج که خود و کسان او صمیمانه اسلام و پیغمبر اسلام را یاری کردند چرا در آن روز خواهان ریاست‏ شدند؟ و چرا به مصالحه با قریش تن در دادند و گفتند از ما امیری و از شما امیری؟مگر امارت مسلمانان را چون ریاست قبیله می‏دانستند؟.  چرا این مسلمانان غمخوار امت و دین نخست ‏به شستشو و خاک سپردن پیغمبر نپرداختند؟

شاید چنانکه گفتیم می ‏ترسیدند فتنه برخیزد. ابو سفیان در کمین بود. ولی چرا از بنی هاشم کسی را در آن جمع نخواندند؟ آیا ابو سفیان و توطئه او برای اسلام آن اندازه خطرناک بود که چند ساعت هم نباید از آن غفلت کرد؟

ابوسفیان در آن روز که بود؟ حاکم دهکده کوچک نجران؟ اگر اوس خزرج مهاجران و تیره ‏های هاشمی و بنی تمیم و بنی عدی و دسته های دیگر با هم یک دست می‏ شدند ابو سفیان و تیره امیه چه کاری از پیش می ‏بردند؟و چه می‏ توانستند بکنند؟ هیچ! آیا بیم آن می ‏رفت که اگر امیر مسلمانان به زودی انتخاب نشود پیش آمد ناگواری رخ خواهد داد؟ در طول چهارده قرن یا اندکی کمتر صدها بار این پرسش ‏ها مطرح شده و بدان پاسخ ‏ها داده ‏اند چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام این پاسخ‏ ها بیشتر بر پایه مغلوب ساختن حریف در میدان مناظره است نه برای روشن ساختن حقیقت. به نظر می‏ رسد در آن روز کسانی بیشتر در این اندیشه بودند که چگونه باید هر چه زودتر حاکم را برگزینند و کمتر بدین می‏ اندیشیدند که حکومت چگونه باید اداره شود و به تعبیر دیگر از دو پایه‏ ای که اسلام بر آن استوار است (دین و حکومت) بیشتر به پایه حکومت تکیه داشتند.

گویا آنان پیش خود چنین استدلال می‏ کردند: چون تکلیف حکومت مرکزی معین شد و حاکم قدرت را به دست گرفت دیگر کارها نیز درست‏ خواهد شد. درست است و ما می‏ بینیم چون مدینه توانست وحدت خود را تامین کند در مقابل مرتدان ایستاد و آنانرا سر جای خود نشاند.و پس از فرو نشاندن آشوب داخلی آماده کشور گشائی گردید. ولی آیا اصل حکومت و انتخاب زمامدار را می‏ توان از دین جدا ساخت؟به خصوص که شارع اسلام خود این اصل را تثبیت کرده باشد؟به هر حال نزدیک به چهارده قرن بر این حادثه می‏گذرد.آنان که در آن روز چنان راهی را پیش پای مسلمانان نهادند غم دین داشتند یا بیم فرو ریختن حکومت را نمی‏ دانم.

شاید غم هر دو را داشتند و شاید پیش خود چنین می‏ اندیشیدند که اگر شخصیتی برجسته عالم پرهیزگارو از خاندان پیغمبرآن اندازه تمکن یابد که گروهی را راضی نگاه دارد ممکن است در قدرت حاکم تزلزلی پدید آید.این اشارت کوتاه که در تاریخ طبری آمده باز گوینده چنین حقیقتی است:

«پس از رحلت دختر پیغمبر چون علی (ع) دید مردم از او روی گرداندند با ابوبکر بیعت کرد»  آری چنانکه فرزند علی گفته است ‏«مردم بنده دنیایند...چون آزمایش شوند دینداران اندک خواهند بود.»

چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام من نمی خواهم عاطفه گروهی از مسلمانان جریحه‏ دار شود نمی ‏خواهم خود را در کاری داخل کنم که دسته ‏ای از مسلمانان برای خاطر دین یا دنیا، خود را در آن در آوردند.  آنان نزد پروردگار خویش رفته ‏اندو حسابشان با اوست. اگر غم دین داشته ‏اند و از آن کردارها و رفتارها خدا را می‏ خواسته ‏اند پروردگار بهترین داورست.

اما سخن شهرستانی سخنی بسیار پر معنی است که «در اسلام در هیچ زمان هیچ شمشیری چون شمشیری که بخاطر امامت کشیده شد بر بنیاد دین آهیخته نگردید.» باز در جای دیگر نوشته‏ ام که اگر نسل بعد و نسل‏ های دیگر در اخلاص و فداکاری هم پایه مهاجران و انصار بودند. امروز تاریخ مسلمانان به گونه دیگری نوشته می‏ شد.

منبع: خبر آنلاین


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

وضعیت بحرانی یک روستا پس از سیل شادگان +عکس

یک چهارم زنان کشور از کم‌خونی رنج می‌برند

تصویر دیده نشده از دوران خدمت فیروز کریمی +عکس

خانم مجری در امامزاده صالح ازدواج کرد +عکس

زیبایی های دیده نشده پل دختر +عکس

ساخت کامیونی که هیچ آلودگی ندارد

متابولیسم مصنوعی؛ دستاورد تازه‌ دانشمندان

آشنایی با کارما رِوِرو GT جدید با پیشرانهٔ ب‌ام‌و و وزن کمتر + عکس

طراحی دوربین آیفون ۱۱ لو رفت

مهلت انتخاب رشته کنکور دکتری تمدید شد/ ظرفیت جدید اعلام می شود

کاربران ساعت‌های هوشمند سامسونگ به مشکل خوردند

صدور موافقت‌نامه قطعی با ایجاد ۳ رشته جدید در دانشگاه یزد

۱۰۹ فرآورده دارویی با چاشنی طب سنتی تولید شد

داروهای ضدسرطان با نانوذرات جدید انتقال می یابند

کشورها و اشخاص حقوقی حامی اقدامات آمریکا علیه سپاه مجازات می‌شوند

دانشگاه علامه طباطبائی در هیچ یک از مقاطع تحصیلی پذیرش بدون آزمون ندارد

عصر یخبندان در ورزقان + عکس

واکنش مرجع تقلید به قماربودن برنامه "برنده باش" + عکس

فرمانداری پلدختر ۲۲روز پس از سیل + عکس

تولید دروس ویژه مهدویت توسط مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان

کاربران واتس‌اپ مراقب باشند!

میزان استفاده جوانان از تلگرام و اینستاگرام

۲۵ درصد دانش‌آموزان دچار چاقی یا اضافه‌وزن هستند

کدام دانشگاه‌ها به دانشجویان دوره دکتری جایزه تحصیلی می‌دهند؟

انتشار کتابی که صدای احمدی‌نژاد را درآورد + عکس

معرفی پرفروش ترین شاسی بلند چین در ماه مارس 2019 + نمودار

چرا زن سینمای ایران می خواهد راه سقوط را طی کند؟

حال خوش این روزهای تالاب میقان اراک + عکس

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برتر شد

انجمن اولیا و مربیان با ۱۱ کتاب جدید در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کند

مشت محکم معلم تهرانی باعث کور شدن آرش ۱۸ ساله در مدرسه شد

اساتید ایرانی و آلمانی بیش از ۱۴۰ طرح پژوهشی مشترک ارائه دادند

امشب آخرین مهلت انتخاب رشته دکتری

مبارزه با پروتئین‌های سمی راهی برای درمان آلزایمر

روشی حیرت انگیز برای مبارزه با سرما و یخبندان در باغ ها + عکس

صحنه ی غم انگیزی از گریه ی باغدار آذربایجانی و بهاری که برایش زمستانِ تلخی شد+ عکس

آشنایی با Rapide E اولین خودروی تمام برقی آستون مارتین

هیدروژل مصنوعی برای دریچه‌های قلبی ساخته می‌شود

رینگ آلومینیومی چه ویژگی‌هایی دارد؟

برف زنجان را هم سفید پوش کرد +عکس

زنان زیبا روی افغان، آنچه که تاکنون ندیده‌ایم + عکس

همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق ۱۴۱۴ در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ارائه تسهیلات 2 تا 100 میلیون تومانی به مهارت‌آموختگان کاردانش

سقوط مرگبار اتوبوس به دره‌ ۳۰۰ متری +عکس

فلسفه دین شاخه‌ای از الهیات نیست شاخه ای از فلسفه است

داغ‌ترین‌های فضای مجازی در سال ۹۷/ انتشار ۹.۷ میلیون توئیت و پست

چه رمز عبوری بگذاریم که هک نشویم؟!

داوطلبان دکتری دانشگاه آزاد از امروز انتخاب رشته کنند

قرار نیست دانشگاه پیام نور تعطیل شود/اساتید از قالب تدریس سنتی خارج شوند

حال و روز دیدنی تالاب میقان بعد از بارش‌ها +عکس

تولید داروی ضدچاقی با کشف ژنتیک جدید

مناجات شعبانیه؛ مشتمل بر فرازهای ناب عرفانی و عمیق توحیدی است

چهارچرخه‌های برقی حمل بار به خیابان های انگلیس می آیند

مخفی شدن جغد بازیگوش در موتور هواپیما +عکس

بازیگر معروف بالای درخت نخل +عکس

ضربه مشت معلم، دانش‌آموز را به اتاق عمل کشاند

گام دوم انقلاب، یعنی ورود به «ساحت سوم دین»

افزایش سیلاب در سیستان +عکس

خانه‌هایی که در کنار رودخانه ساخته شده‌اند +عکس

دلیل اجتناب گیاه‌خواران از مصرف عسل

کارگر ایرانی صادر می‌کنیم! +عکس

بازیگر معروف طنز از نقش‌های تکراری در فیلم‌ها گفت

غول پیکر آمریکایی در ایران +عکس

فروش نفت ایران به صفر می‌رسد؟

مدیر یک شبکه دیگر تلویزیون تغییر کرد

ملخ‌ها به چابهار هم حمله کردند +عکس

دمای این استان‌ها به زیر صفر می‌رسد +جزئیات

جوان گیلانی که رکورد کاهش وزن ۱۱۹ کیلویی را زد +عکس

آخرین تلاش‌ها برای پیدا کردن سرمربی تیم ملی+عکس

۲۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی چربی خون بالا دارند

کارت عروسی خاص یک زوج میاندوآبی +عکس

مساجد باید هویت واقعی خود را پیدا کرده و احیا شوند

مولکول عامل ضعف سیستم ایمنی بدن زنان مشخص شد

تخریب ویلای دختر وزیر سابق مجدد شروع شد

کشف خون مایع در بدن کره اسب ۴۰ هزارساله +عکس

سد شهید رجایی ساری پس از 7 سال سرریز شد + عکس

بررسی پخش دوباره ۹۰ در شورای نظارت

گل‌های به زیر برف رفته در اردیبهشت ماه + عکس

نشست تخصصی هوش مصنوعی در واحد علوم و تحقیقات برگزار می‌شود

پژو206 تیرچراغ برق بزرگراه را از جا کند + عکس

سگ‌های تیم حفاظت روحانی در رژه امروز +عکس

اینم خونه ما بعد از گرون شدن اجناس! +عکس

خودرو میلیاردی با پلاک وزارت دفاع + عکس

شباهت بامزه محمدرضا گلزار به یک کودک +عکس

نبش قبر پدر برای گرفتن عکس یادگاری با او! +عکس

آمریکا، تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد؟

عمران خان به حرم رضوی مشرف شد +عکس

ظاهر متفاوت پارسا پیروزفر در جشنواره جهانی فجر +عکس

دلیل نجات اراک از سیل ویرانگر +عکس

صیاد سیستان و بلوچستانی ماهی ۲۰ کیلویی گرفت +عکس

دریاچه ارومیه از بحران خارج شد و سیراب شد +عکس

کارت دعوت خاص عروس و داماد افغانستانی +عکس

مجری معروف در میان سیل +عکس

دمای این استان‌ها به زیر صفر می‌رسد +جزئیات

اولین لامبورگینی شاسی بلند هم آمد + عکس

حالا با سیل ملخ چیکار کنیم؟ +عکس

تصویری تکان دهنده از مناطق سیل زده +عکس

کارت عروسی خاص یک زوج میاندوآبی +عکس

موج‌سواری ژن خوب روی سیل! +عکس

شکایت از آتلیه‌ای که عکس‌های مستهجن از کودکان می‌گیرد

کارگر ایرانی صادر می‌کنیم! +عکس

علت هجوم ملخ‌ها به ایران اعلام شد

رئیس جمهور در چادر سیل زدگان لرستانی + عکس

حجم آب دریاچه ارومیه زیاد شد +عکس

مسافران قطار تهران _ قم باید تا مقصد سرپا بایستند + عکس

اتحاد مردم سیل این کار را با سیل کرد +عکس

ملخ‌های صحرایی به هشتبندی هرمزگان حمله کردند +عکس

سرهنگ فداکاری که مورد تقدیر رهبر انقلاب قرار گرفت +عکس

بارش نیم متری برف در ورزقان + عکس

صف طولانی در جشن امضای کتاب عادل فردوسی پور +عکس