کد خبر: 36651
ف
می‌سوخت حریم دل مولا چه حریمی
خانه پیامبر ماتمکده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.

به گزارش ثریا نگاهی داریم به رخداد خانه علی (ع) و فاطمه (س)

«و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی‏» (علی علیه السلام)

خانه پیامبر ماتم‌کده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.علی به مکاری اسماء بنت عمیس مشغول شست و شوی پیغمبر است. کار شستشوی بدن پیغمبر تمام شده یا نشده بانگی بگوش می‏رسد: الله اکبر.

علی به عباس می گوید: عمو! معنی این تکبیر چیست؟

- معنی آن این است که آنچه نباید بشود شد.

دیری نمی‏گذرد که بیرون حجره عایشه همهمه و فریادی بگوش می‏رسد.

فریاد هر لحظه رساتر می‏شود:

- بیرون بیائید! بیرون بیائید! و گرنه همه‏تان را آتش می‏زنیم!

دختر پیغمبر مقابل در خانه می‏رود. در آنجا با "عمر" روبرو می‏شود که آتشی در دست دارد.

فاطمه می گوید: عمر! چه شده؟ چه خبر است؟

عمر می گوید: علی، عباس و بنی هاشم باید به مسجد بیایند و با خلیفه پیغمبر بیعت کنند.

فاطمه به او می گوید: کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه عایشه بالای جسد پیغمبر نشسته است.

عمر جواب می دهد: از این لحظه امام مسلمانان ابوبکر است. مردم در سقیفه بنی ساعده با او بیعت کردند. بنی هاشم هم باید با او بیعت کنند.

فاطمه : و اگر نیایند؟

عمر: خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد. مگر آنکه شما هم آنچه مسلمانان پذیرفته‏اند، بپذیرید.

فاطمه: عمر! می‏خواهی خانه ما را آتش بزنی؟

عمر: آری

و....

بررسی تاریخی این ماجرا توسط مرحوم دکتر جعفر شهیدی
این گفت وگو به همین صورت بین دختر پیغمبر و صحابی بزرگ و مهاجر و سابق در اسلام صورت گرفته است یا نه؟ خدا می داند.

اکنون که مشغول نوشتن این داستان هستم کتاب ابن عبد ربه اندلسی (عقد الفرید) و انساب الاشراف بلاذری را پیش چشم دارم.داستان را چنانکه نوشته شد از آن دو کتاب نقل می‏کنم. بسیار بعید و بلکه ناممکن می‏ نماید چنین داستانی را بدین صورت، هواخواهان شیعه یا دسته‏ های سیاسی موافق آنان ساخته باشند. چراکه دوستداران شیعه در سده‏ های نخستین اسلام نیروئی نداشته و در اقلیت‏ بسر می‏ برده ‏اند.

چنانکه می‏ بینیم این گزارش در سندهای مغرب اسلامی هم منعکس شده است. بدین ترتیب احتمال جعل در آن نمی‏ رود. در کتاب های دیگر نیز مطالبی از همین دست ملایم‏ تر یا سخت‏ تر دیده می‏ شود. طبری می نویسد: انصار گفتند ما جز با علی بیعت نمی‏ کنیم. عمر بن خطاب به خانه علی (ع) رفت . طلحه و زبیر و گروهی از مهاجران در آنجا بودند.

عمر گفت: ‏به خدا قسم اگر برای بیعت ‏با ابوبکر بیرون نیایید شما را آتش خواهم زد. زبیر با شمشیر کشیده بیرون آمد. پایش لغزید و برو افتاد. مردم بر سر او ریختند و او را گرفتند. راستی در آن روز چرا چنین گفت وگوهائی بین یاران پیغمبر در گرفت؟ اینان کسانی بودند که در روزهای سخت ‏به یاری دین خدا آمدند. بارها جان خود را بر کف نهاده به کام دشمن رفتند.چه شد که بزودی چنین بجان هم افتادند؟.

علی و خانواده پیغمبر چه گناهی کرده بودند که باید آنان را آتش زد. بر فرض که داستان غدیر درست نباشد. بر فرض که بگوئیم پیغمبر کسی را به جانشینی نگمارده است. بر فرض که بر مقدمات انتخاب سقیفه ایرادی نگیرند. سر پیچی از بیعت در اسلام سابقه داشت.بیعت نکردن با خلیفه گناه کبیره نیست. حکم فقهی سند می‏ خواهد. سند این حکم چه بوده است؟ آیا این حدیث را که از اسامه رسیده است مدرک اجتهاد خود قرار داده بودند. (لینتهین رجال عن ترک الجماعة اولا حرفن بیوتهم ).

بر فرض درست‏ بودن روایت از جهت متن و سند آیا این حدیث‏ بر آن جمع قابل انطباق است؟ این حدیث را محدثان در باب صلوة آورده ‏اند. پس مقصود تخلف از نماز جماعت است. از اینها گذشته آن همه شتاب در برگزیدن خلیفه برای چه بود؟ و از آن شگفت ترآن گفت وگو و ستیز که میان مهاجر و انصار در گرفت چرا؟

آیا انصار واقعه جحفه را نمی‏ دانستند یا نمی‏ پذیرفتند؟ آیا می ‏توان گفت از صد هزار تن مردم یا بیشتر که در جحفه گرد آمدند و حدیث غدیر را شنیدند هیچ یک از مردم مدینه نبود و این خبر به تیره اوس و خزرج نرسید؟.

از اجتماع جحفه سه ماه نمی‏ گذشت. رئیس تیره خزرج که خود و کسان او صمیمانه اسلام و پیغمبر اسلام را یاری کردند چرا در آن روز خواهان ریاست‏ شدند؟ و چرا به مصالحه با قریش تن در دادند و گفتند از ما امیری و از شما امیری؟مگر امارت مسلمانان را چون ریاست قبیله می‏دانستند؟.  چرا این مسلمانان غمخوار امت و دین نخست ‏به شستشو و خاک سپردن پیغمبر نپرداختند؟

شاید چنانکه گفتیم می ‏ترسیدند فتنه برخیزد. ابو سفیان در کمین بود. ولی چرا از بنی هاشم کسی را در آن جمع نخواندند؟ آیا ابو سفیان و توطئه او برای اسلام آن اندازه خطرناک بود که چند ساعت هم نباید از آن غفلت کرد؟

ابوسفیان در آن روز که بود؟ حاکم دهکده کوچک نجران؟ اگر اوس خزرج مهاجران و تیره ‏های هاشمی و بنی تمیم و بنی عدی و دسته های دیگر با هم یک دست می‏ شدند ابو سفیان و تیره امیه چه کاری از پیش می ‏بردند؟و چه می‏ توانستند بکنند؟ هیچ! آیا بیم آن می ‏رفت که اگر امیر مسلمانان به زودی انتخاب نشود پیش آمد ناگواری رخ خواهد داد؟ در طول چهارده قرن یا اندکی کمتر صدها بار این پرسش ‏ها مطرح شده و بدان پاسخ ‏ها داده ‏اند چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام این پاسخ‏ ها بیشتر بر پایه مغلوب ساختن حریف در میدان مناظره است نه برای روشن ساختن حقیقت. به نظر می‏ رسد در آن روز کسانی بیشتر در این اندیشه بودند که چگونه باید هر چه زودتر حاکم را برگزینند و کمتر بدین می‏ اندیشیدند که حکومت چگونه باید اداره شود و به تعبیر دیگر از دو پایه‏ ای که اسلام بر آن استوار است (دین و حکومت) بیشتر به پایه حکومت تکیه داشتند.

گویا آنان پیش خود چنین استدلال می‏ کردند: چون تکلیف حکومت مرکزی معین شد و حاکم قدرت را به دست گرفت دیگر کارها نیز درست‏ خواهد شد. درست است و ما می‏ بینیم چون مدینه توانست وحدت خود را تامین کند در مقابل مرتدان ایستاد و آنانرا سر جای خود نشاند.و پس از فرو نشاندن آشوب داخلی آماده کشور گشائی گردید. ولی آیا اصل حکومت و انتخاب زمامدار را می‏ توان از دین جدا ساخت؟به خصوص که شارع اسلام خود این اصل را تثبیت کرده باشد؟به هر حال نزدیک به چهارده قرن بر این حادثه می‏گذرد.آنان که در آن روز چنان راهی را پیش پای مسلمانان نهادند غم دین داشتند یا بیم فرو ریختن حکومت را نمی‏ دانم.

شاید غم هر دو را داشتند و شاید پیش خود چنین می‏ اندیشیدند که اگر شخصیتی برجسته عالم پرهیزگارو از خاندان پیغمبرآن اندازه تمکن یابد که گروهی را راضی نگاه دارد ممکن است در قدرت حاکم تزلزلی پدید آید.این اشارت کوتاه که در تاریخ طبری آمده باز گوینده چنین حقیقتی است:

«پس از رحلت دختر پیغمبر چون علی (ع) دید مردم از او روی گرداندند با ابوبکر بیعت کرد»  آری چنانکه فرزند علی گفته است ‏«مردم بنده دنیایند...چون آزمایش شوند دینداران اندک خواهند بود.»

چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام من نمی خواهم عاطفه گروهی از مسلمانان جریحه‏ دار شود نمی ‏خواهم خود را در کاری داخل کنم که دسته ‏ای از مسلمانان برای خاطر دین یا دنیا، خود را در آن در آوردند.  آنان نزد پروردگار خویش رفته ‏اندو حسابشان با اوست. اگر غم دین داشته ‏اند و از آن کردارها و رفتارها خدا را می‏ خواسته ‏اند پروردگار بهترین داورست.

اما سخن شهرستانی سخنی بسیار پر معنی است که «در اسلام در هیچ زمان هیچ شمشیری چون شمشیری که بخاطر امامت کشیده شد بر بنیاد دین آهیخته نگردید.» باز در جای دیگر نوشته‏ ام که اگر نسل بعد و نسل‏ های دیگر در اخلاص و فداکاری هم پایه مهاجران و انصار بودند. امروز تاریخ مسلمانان به گونه دیگری نوشته می‏ شد.

منبع: خبر آنلاین


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

پاسخ تند طالقانی به سخنان علی مطهری +جزئیات

بازیگرانی که روحانی شدند +عکس

پرسپولیسی ها خون دادند +عکس

اخراج میلیاردی آقای خاص! +عکس

با این همه عیدی چیکار کنیم؟ +عکس

کشف مشروبات الکلی لاکچری با روکش طلا در تهران +عکس

علف‌ها برای رشد، ژن‌های همسایه خود را می‌دزدند

تیپ متفاوت خانم بازیگر روی فرش قرمز +عکس

چرا دلار هر روز گران تر می شود؟ +جزئیات

مدل موی ترامپ و کیم محبوب مردم ویتنام +تصاویر

ظریف: از کریمی و وریا غفوری دلخور نیستم +عکس

علی دایی این تصویر را برای اثبات عمل به قولش منتشر کرد +عکس

آب هم گران می‌شود +جزئیات

برادر رئیس جمهور بعد از دادگاه امروز +عکس

گریم جدید مهدی سلطانی در سریال سیروس مقدم +عکس

تیپ تمام سبز لیلا اوتادی مقابل دوربین‌ها +عکس

دوچرخه سواری و نرمش صبحگاهی شهردار تهران در یک روز+عکس

امام‌ جمعه اهواز پس از بازگشت از انگلیس استعفا داد+عکس

نام‌نویسی بیش از۴۹۹ هزار داوطلب در کنکور۹۸

رعد و برق در فصل تابستان با تغییرات اقلیمی مرتبط است

تصویر دیده نشده از ارسطوی پایتخت و همسرش +عکس

عکس جدید خانم بازیگر افزایش سن او را لو داد +عکس

بازیگر زن ایرانی در ۵۱ سالگی مدل شد! +عکس

هدیه غیرمنتظره لژیونر ایرانی به یک هوادار در لیگ فرانسه +عکس

استقبال شگفت‌انگیز از پیش‌فروش ساپیا! +عکس

ابداع زبان برنامه نویسی جدید برای هوش مصنوعی

۴۰ پیام مهم از بیانیه ۴۰ سالگی انقلاب

پیشنهاد ایران برای رزمایش ضد دزدی دریایی با مشارکت کشورهای حاشیه اقیانوس هند

گوشی جدید هواوی با دوربین ۴۰ پیکسلی در راه است

جدول ثبت نام ۳ دوره بدون آزمون دانشگاه آزاد منتشر شد

اپل هم به محصولات تاشو روی می‌آورد؟

نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اعلام شد

منابع مرحله دوم آزمون چهارمین المپیاد علمی سلول‌های بنیادین و پزشکی بازشناختی

اپل باز دردسر آفرید!

پخش تعجب برانگیز کلیپ مایکل جکسون در شبکه سه! +عکس

آنچه داوطلبان آزمون دکتری باید بدانند

گرمایش زمین عامل قدرتمندتر شدن توفان‌های تابستانی

بررسی ژن‌های کوسه برای افزایش طول عمر انسان

مروری بر سبک زندگی و خصوصیات اخلاقی حضرت ام‌البنین(س)

حل مشکلات در گرو عمل به پیام رهبر انقلاب است/ منشوری برای آینده

آغاز ثبت نام آزمون ارشد علوم پزشکی از ساعت ۱۰ صبح

استوری بازیکن پدیده که خوشحالی بعد از گلش جنجال به پا کرد +عکس

اجرای ساماندهی آموزش عالی از سال ۹۸

اجرای طرح آموزشی حامی ایمنی در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی تهران

تنبیه مجری جنجالی مسابقه‌ تلویزیونی +عکس

آشنایی با اینترنت VDSL با سرعت دانلود بالا

تصادف عجیب پاترول و لندکروزر+عکس

سورپرایز خاص شریفی نیا برای خواهرش +عکس

اینفوگرافی / ۷ راهکار برای افزایش آنتن‌دهی مودم وای‌فای

آغاز توزیع کارت آزمون دکتری از امروز

تصویر متفاوت الناز شاکردوست در ساحل استانبول +عکس

شغل جدید داوران فوتبال ایران +عکس

اسکورت عجیب هواپیمای ولیعهد سعودی در آسمان +عکس

حرکت جنجالی بیرانوند پس از مهار پنالتی بازیکن پدیده +عکس

بازیگر زن ایرانی در کنار کریستیانو رونالدو +عکس

میزان مصدومیت سیدجلال چقدر است؟ +جزئیات

دوچهره عجیب آقای سرمربی کنار زمین و رختکن! +عکس

واردات گوسفند نژاد خوکی واقعیت دارد؟ +جزئیات

وضعیت ترسناک خودروی تیبا بعد از تصادف با تریلی +عکس

واکنش علی دایی به شکسته شدن رکوردش +عکس

فروش فوری محصولات سایپا از فردا +جزئیات

۴۵ روز شکنجه برای ۴۰۰ میلیون تومان +عکس

این بازیکن عاشق کارت قرمزه! +عکس

سقوط مرگبار زن تهرانی در چاه ۱۵ متری +عکس

هشدار درباره بارش برف و کولاک زمستانی +جزئیات

حضور عجیب مسئولان در یک افتتاح بودار در ایلام! +عکس

برانکو با چیپ علیپور تیم گل محمدی را شکست داد +عکس

گوشت تنظیم‌ بازاری را از این فروشگاه‌ها بخرید +جزئیات

دلیل احضار بازیکن استقلال به وزارت ورزش +عکس

نهایت تلاش ب ام و برای ساخت سدانی لوکس و اسپرت؛ معرفی اولیه آلپینا B7

تیپ عجیب خانم بازیگر سوژه جدید کاربران شد +عکس

تقلید منصوریان از کار خاص کی‌روش +عکس

زیدان برای چلسی شرط گذاشت +عکس

ذوق زدگی خانم بازیگر از هدیه خاص نامزدش +عکس

تغییر شکل عجیب پسر ژاپنی به عروسک اروپایی +عکس

برای اولین بار استفاده از دختران جوان توپ جمع کن +عکس

بررسی نقاط ضعف و قوت جک S۵

فردید می‌خواست از فلسفه فراتر برود

الناز شاکردوست در کنار دوستان کوچکش +عکس

برخی ضعف خودرا به ملت نسبت می‌دهند/مسئولان مراقب خدعه اروپا باشند

تصویر یک مرغ منجمد در فضای مجازی جنجالی شد +عکس

اسامی امضاءکنندگان طرح استیضاح روحانی لو رفت +عکس

اینم عاقبت کمک به گداها! +عکس

کشته شدن دو تماشاگر پرسپولیس قبل از بازی امروز +جزئیات

عکسی دیده نشده از رامبد جوان در دوران جهالت و سیگار +عکس

گوسفندهای رومانیایی وارد تهران شدند +عکس

ماجرای جنجالی درگیری گشت ارشاد در نارمک و شلیک هوایی +عکس

استقبال شگفت‌انگیز از پیش‌فروش ساپیا! +عکس

واکنش منفی کابران به برنامه آمریکایی احسان علیخانی +عکس

هشدار درباره بارش برف و کولاک زمستانی +جزئیات

یک روز معمولی در هند +عکس

پخش تعجب برانگیز کلیپ مایکل جکسون در شبکه سه! +عکس

واکنش جنجالی علی کریمی به حرف‌های ظریف +عکس

اینم مهمون دزدی دربرنامه تلویزیونی! +عکس

برادر رئیس جمهور بعد از دادگاه امروز +عکس

تصویر متفاوت الناز شاکردوست در ساحل استانبول +عکس

تصویر دیده نشده از لحظه مرگ فروغ فرخزاد +عکس

شکایت نوعروس سینمای ایران از یک جواهرفروشی +عکس

تنبیه مجری جنجالی مسابقه‌ تلویزیونی +عکس

پاسخ دندان شکن تهمینه میلانی به سخنان افخمی +عکس

پدر و پسر واقعی سریال لحظه گرگ و میش را می شناسید؟ +عکس

نوروز امسال منتظر این برنامه محبوب از تلویزیون نباشید +عکس

این کارگردان اسرائیلی فیلمش را در تهران ساخته است +جزئیات

حرکت جنجالی دژاگه روی بازیکن استقلال +عکس

برف، باران و کاهش دما به زودی در سراسر کشور +جزئیات

تصویری که اشکتان را در می‌آورد +عکس

رامبد جوان و خانواده در پشت صحنه یک تئاتر +عکس

میزان جوایز نقدی برندگان سیمرغ اعلام شد +جزئیات

گوسفندهای بدون پلاک به پارکینگ منتقل شدند! +عکس

الناز شاکردوست در کنار دوستان کوچکش +عکس