کد خبر: 36651
ف
می‌سوخت حریم دل مولا چه حریمی
خانه پیامبر ماتمکده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.

به گزارش ثریا نگاهی داریم به رخداد خانه علی (ع) و فاطمه (س)

«و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحی‏» (علی علیه السلام)

خانه پیامبر ماتم‌کده است. علی (ع) فاطمه عباس زبیر و فرزندان فاطمه حسن حسین، دختران او زینب و ام کلثوم اشک می‏ریزند.علی به مکاری اسماء بنت عمیس مشغول شست و شوی پیغمبر است. کار شستشوی بدن پیغمبر تمام شده یا نشده بانگی بگوش می‏رسد: الله اکبر.

علی به عباس می گوید: عمو! معنی این تکبیر چیست؟

- معنی آن این است که آنچه نباید بشود شد.

دیری نمی‏گذرد که بیرون حجره عایشه همهمه و فریادی بگوش می‏رسد.

فریاد هر لحظه رساتر می‏شود:

- بیرون بیائید! بیرون بیائید! و گرنه همه‏تان را آتش می‏زنیم!

دختر پیغمبر مقابل در خانه می‏رود. در آنجا با "عمر" روبرو می‏شود که آتشی در دست دارد.

فاطمه می گوید: عمر! چه شده؟ چه خبر است؟

عمر می گوید: علی، عباس و بنی هاشم باید به مسجد بیایند و با خلیفه پیغمبر بیعت کنند.

فاطمه به او می گوید: کدام خلیفه؟ امام مسلمانان هم اکنون درون خانه عایشه بالای جسد پیغمبر نشسته است.

عمر جواب می دهد: از این لحظه امام مسلمانان ابوبکر است. مردم در سقیفه بنی ساعده با او بیعت کردند. بنی هاشم هم باید با او بیعت کنند.

فاطمه : و اگر نیایند؟

عمر: خانه را با هر که در او هست آتش خواهم زد. مگر آنکه شما هم آنچه مسلمانان پذیرفته‏اند، بپذیرید.

فاطمه: عمر! می‏خواهی خانه ما را آتش بزنی؟

عمر: آری

و....

بررسی تاریخی این ماجرا توسط مرحوم دکتر جعفر شهیدی
این گفت وگو به همین صورت بین دختر پیغمبر و صحابی بزرگ و مهاجر و سابق در اسلام صورت گرفته است یا نه؟ خدا می داند.

اکنون که مشغول نوشتن این داستان هستم کتاب ابن عبد ربه اندلسی (عقد الفرید) و انساب الاشراف بلاذری را پیش چشم دارم.داستان را چنانکه نوشته شد از آن دو کتاب نقل می‏کنم. بسیار بعید و بلکه ناممکن می‏ نماید چنین داستانی را بدین صورت، هواخواهان شیعه یا دسته‏ های سیاسی موافق آنان ساخته باشند. چراکه دوستداران شیعه در سده‏ های نخستین اسلام نیروئی نداشته و در اقلیت‏ بسر می‏ برده ‏اند.

چنانکه می‏ بینیم این گزارش در سندهای مغرب اسلامی هم منعکس شده است. بدین ترتیب احتمال جعل در آن نمی‏ رود. در کتاب های دیگر نیز مطالبی از همین دست ملایم‏ تر یا سخت‏ تر دیده می‏ شود. طبری می نویسد: انصار گفتند ما جز با علی بیعت نمی‏ کنیم. عمر بن خطاب به خانه علی (ع) رفت . طلحه و زبیر و گروهی از مهاجران در آنجا بودند.

عمر گفت: ‏به خدا قسم اگر برای بیعت ‏با ابوبکر بیرون نیایید شما را آتش خواهم زد. زبیر با شمشیر کشیده بیرون آمد. پایش لغزید و برو افتاد. مردم بر سر او ریختند و او را گرفتند. راستی در آن روز چرا چنین گفت وگوهائی بین یاران پیغمبر در گرفت؟ اینان کسانی بودند که در روزهای سخت ‏به یاری دین خدا آمدند. بارها جان خود را بر کف نهاده به کام دشمن رفتند.چه شد که بزودی چنین بجان هم افتادند؟.

علی و خانواده پیغمبر چه گناهی کرده بودند که باید آنان را آتش زد. بر فرض که داستان غدیر درست نباشد. بر فرض که بگوئیم پیغمبر کسی را به جانشینی نگمارده است. بر فرض که بر مقدمات انتخاب سقیفه ایرادی نگیرند. سر پیچی از بیعت در اسلام سابقه داشت.بیعت نکردن با خلیفه گناه کبیره نیست. حکم فقهی سند می‏ خواهد. سند این حکم چه بوده است؟ آیا این حدیث را که از اسامه رسیده است مدرک اجتهاد خود قرار داده بودند. (لینتهین رجال عن ترک الجماعة اولا حرفن بیوتهم ).

بر فرض درست‏ بودن روایت از جهت متن و سند آیا این حدیث‏ بر آن جمع قابل انطباق است؟ این حدیث را محدثان در باب صلوة آورده ‏اند. پس مقصود تخلف از نماز جماعت است. از اینها گذشته آن همه شتاب در برگزیدن خلیفه برای چه بود؟ و از آن شگفت ترآن گفت وگو و ستیز که میان مهاجر و انصار در گرفت چرا؟

آیا انصار واقعه جحفه را نمی‏ دانستند یا نمی‏ پذیرفتند؟ آیا می ‏توان گفت از صد هزار تن مردم یا بیشتر که در جحفه گرد آمدند و حدیث غدیر را شنیدند هیچ یک از مردم مدینه نبود و این خبر به تیره اوس و خزرج نرسید؟.

از اجتماع جحفه سه ماه نمی‏ گذشت. رئیس تیره خزرج که خود و کسان او صمیمانه اسلام و پیغمبر اسلام را یاری کردند چرا در آن روز خواهان ریاست‏ شدند؟ و چرا به مصالحه با قریش تن در دادند و گفتند از ما امیری و از شما امیری؟مگر امارت مسلمانان را چون ریاست قبیله می‏دانستند؟.  چرا این مسلمانان غمخوار امت و دین نخست ‏به شستشو و خاک سپردن پیغمبر نپرداختند؟

شاید چنانکه گفتیم می ‏ترسیدند فتنه برخیزد. ابو سفیان در کمین بود. ولی چرا از بنی هاشم کسی را در آن جمع نخواندند؟ آیا ابو سفیان و توطئه او برای اسلام آن اندازه خطرناک بود که چند ساعت هم نباید از آن غفلت کرد؟

ابوسفیان در آن روز که بود؟ حاکم دهکده کوچک نجران؟ اگر اوس خزرج مهاجران و تیره ‏های هاشمی و بنی تمیم و بنی عدی و دسته های دیگر با هم یک دست می‏ شدند ابو سفیان و تیره امیه چه کاری از پیش می ‏بردند؟و چه می‏ توانستند بکنند؟ هیچ! آیا بیم آن می ‏رفت که اگر امیر مسلمانان به زودی انتخاب نشود پیش آمد ناگواری رخ خواهد داد؟ در طول چهارده قرن یا اندکی کمتر صدها بار این پرسش ‏ها مطرح شده و بدان پاسخ ‏ها داده ‏اند چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام این پاسخ‏ ها بیشتر بر پایه مغلوب ساختن حریف در میدان مناظره است نه برای روشن ساختن حقیقت. به نظر می‏ رسد در آن روز کسانی بیشتر در این اندیشه بودند که چگونه باید هر چه زودتر حاکم را برگزینند و کمتر بدین می‏ اندیشیدند که حکومت چگونه باید اداره شود و به تعبیر دیگر از دو پایه‏ ای که اسلام بر آن استوار است (دین و حکومت) بیشتر به پایه حکومت تکیه داشتند.

گویا آنان پیش خود چنین استدلال می‏ کردند: چون تکلیف حکومت مرکزی معین شد و حاکم قدرت را به دست گرفت دیگر کارها نیز درست‏ خواهد شد. درست است و ما می‏ بینیم چون مدینه توانست وحدت خود را تامین کند در مقابل مرتدان ایستاد و آنانرا سر جای خود نشاند.و پس از فرو نشاندن آشوب داخلی آماده کشور گشائی گردید. ولی آیا اصل حکومت و انتخاب زمامدار را می‏ توان از دین جدا ساخت؟به خصوص که شارع اسلام خود این اصل را تثبیت کرده باشد؟به هر حال نزدیک به چهارده قرن بر این حادثه می‏گذرد.آنان که در آن روز چنان راهی را پیش پای مسلمانان نهادند غم دین داشتند یا بیم فرو ریختن حکومت را نمی‏ دانم.

شاید غم هر دو را داشتند و شاید پیش خود چنین می‏ اندیشیدند که اگر شخصیتی برجسته عالم پرهیزگارو از خاندان پیغمبرآن اندازه تمکن یابد که گروهی را راضی نگاه دارد ممکن است در قدرت حاکم تزلزلی پدید آید.این اشارت کوتاه که در تاریخ طبری آمده باز گوینده چنین حقیقتی است:

«پس از رحلت دختر پیغمبر چون علی (ع) دید مردم از او روی گرداندند با ابوبکر بیعت کرد»  آری چنانکه فرزند علی گفته است ‏«مردم بنده دنیایند...چون آزمایش شوند دینداران اندک خواهند بود.»

چنانکه در جای دیگر نوشته‏ ام من نمی خواهم عاطفه گروهی از مسلمانان جریحه‏ دار شود نمی ‏خواهم خود را در کاری داخل کنم که دسته ‏ای از مسلمانان برای خاطر دین یا دنیا، خود را در آن در آوردند.  آنان نزد پروردگار خویش رفته ‏اندو حسابشان با اوست. اگر غم دین داشته ‏اند و از آن کردارها و رفتارها خدا را می‏ خواسته ‏اند پروردگار بهترین داورست.

اما سخن شهرستانی سخنی بسیار پر معنی است که «در اسلام در هیچ زمان هیچ شمشیری چون شمشیری که بخاطر امامت کشیده شد بر بنیاد دین آهیخته نگردید.» باز در جای دیگر نوشته‏ ام که اگر نسل بعد و نسل‏ های دیگر در اخلاص و فداکاری هم پایه مهاجران و انصار بودند. امروز تاریخ مسلمانان به گونه دیگری نوشته می‏ شد.

منبع: خبر آنلاین


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

افزایش قیمت «تسلا» به تأخیر افتاد

امکان رشد گیاه در خاک‌های شور فراهم می‌شود

آثار ابن سینا جواهرخانه کشف نشده است/ پدر روان‌درمانی گفتگویی

۱۰ شاسی بلندپرفروش در بازار چین +عکس

قیمت آپارتمان در خیابان آزادی +عکس

بازیگر سریال پاورچین: عده‌ای شام می‌دهند تا در فیلم‌ها نقش بگیرند

اضافه شدن چند بازیگر چهره به فصل ششم پایتخت

طعنه اینستاگرامی جواد رضویان در روز پزشک +عکس

ماجرای نمکدان برنده عصر جدید

جزیره ترسناک عروسک‌ها را تاحالا دیده‌اید؟ +عکس

آخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان! +عکس

خانم بازیگر از گذشته تا حال +عکس

بغض بازیگر معروف در شب تولدش +عکس

برخورد عجیب یک شهاب سنگ با پای زن در خانه‌اش! + عکس

ترامپ در حال درس دادن به شیطان +عکس

اینم تنها بازمانده شیرین‌کاری باغ‌وحش مشهد! +عکس

پیکر دوبلور پیشکسوت تشییع شد +عکس

شاهکار معماری ایرانی در این خانه +عکس

تقدیر از داور پزشک لیگ برتر پیش از بازی استقلال +عکس

موز گران شد + کیلویی 17 هزار تومان

۴ شهریور آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون کاردانی های فنی و حرفه‌ای

با ویژگی‌های گلکسی S۱۰ پلاس آشنا شوید

۶ شهریور آخرین مهلت ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون پیام نور

کوچکترین موتور جهان ساخته شد

آینه‌های بزرگ آب و هوای مریخ را گرمتر می‌کنند

شواهد علمی از تأثیر داروی ایرانی بر کاهش بیماری‌های قلبی ارائه شد

عرضه گوشت ۷۰هزار تومانی از فردا

جنگل‌های ارسباران هم در آتش سوخت +عکس

زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد +جزئیات

آمادگی ظهور منوط به فهم مطالبه امام است/ گناهی که بخشیده نمی‌شود

دستیابی ایران به سلاح توپ‌ لیزری/ مراکز حساس کشور با سامانه‌های لیزری محافظت می‌شوند

تصاویری حیرت انگیز از جزایر باهاما از منظر فضا

حرکات آکروباتیک دو پلنگ + عکس

آخرین تصویر آریا عظیمی نژاد از عصر جدید + عکس

مدل رای جمع کردن فینالیست عصر جدید + عکس

بهترین زمان تعویض فیلتر روغن و هوا

جذب ظریف در دانشگاه تهران منوط به تأیید وزارت علوم است

آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی ۷ شهریور برگزار می شود

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانات نهایی فعلا ممکن نیست

دریافت شهریه با ترفندی بنام «مدرسه الکترونیکی»

کدام وب‌سایت‌ها نماد اعتماد الکترونیکی دارند؟

دامنه‌ فارسی میلیونی شد

ظرفیت خوابگاهی در این دانشگاه محدود است/در تلاشیم اغلب تقاضای خوابگاه دانشجویان را پاسخ دهیم

برگزاری آزمون جامع دانشگاه فرهنگیان با شرکت بیش از ۱۵هزار مهارت آموز

یک «سیارک» از کنار زمین عبور می‌کند

تصویر کمتر دیده شده از داور عصر جدید +عکس

نیمی از خطوط ساحلی جهان تغییرکرده است

تیپ آقای بازیگر بعد از کاهش وزن +عکس

میدان مشق تهران در زمان قاجار+عکس

لانه زیبای این پرندگان را ببینید +عکس

دیپلمات‌های ایرانی از زن عراقی دلجویی کردند +عکس

کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل +عکس

اینم تجربه از نوع موشی! +عکس

فاطمه عبادی، برنده نهایی اولین دوره عصر جدید

تقدیر دکتر عاملی از برنامه تلویزیونی عصر جدید

پشت صحنه کنسرت مهران مدیری با حضور آقای کارگردان +عکس

پشت‌ پرده سگ‌کشی در تهران لو رفت! +عکس

پیش بینی رفتارهای تهاجمی افراد مبتلا به اوتیسم با یک مچ بند

آب انار از مغز جنین حفاظت می‌کند

آلودگی هوا ابتلا به «نابینایی» را ۲ برابر افزایش می‌دهد

لنزی با قابلیت‌های فراتر از چشم انسان تولید شد

قدیمی ترین نقشه از دریای خزر + عکس

مرکز مقابله با اخبار جعلی شبکه های اجتماعی تاسیس می شود

دانشگاه شریف رتبه اول کشوری را بین دانشگاههای فنی کسب کرد

درخواست تاسیس ۲ رشته جدید از وزارت بهداشت/ظرفیت پذیرش دندانپزشکی

خطر انحلال در انتظار موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

سامانه باور ۳۷۳ قوی‌تر از سامانه S۳۰۰ است/ما موفق میدان هستیم

شرح و تفسیر ۳ حدیث از امام موسی کاظم(ع)

رئیس مجلس نیوزیلند در حال شیر دادن به یک کودک، سوژه شد

مرکل برای مراسم استقبال روی صندلی نشست +عکس

موبایل ۵G ارزان قیمت ۲۰۲۰ به بازار می آید

هنوز هم اروپایی ها پشت در دکان «اوفک» می ایستند تا اجازه بگیرند

رونمایی رییس‌جمهور از سامانه پدافندی باور ۳۷۳

علامه مجلسی، غوّاص دریاهای نورانی

عوامل مخرب گیربکس اتوماتیک چیست؟

مساعدت برای شهریه دانشجویان افغانستانی شاغل به تحصیل در ایران

کشف یک سیاره عجیب که «جو» ندارد

خانم‌ها زمان طلایی باروری را از دست ندهند

شرایط استخدام و پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد

آغاز «امتحانات نهایی» شهریور از شنبه

تصاویری تاسف برانگیز از ساحل محمودآباد +عکس

استانبول در آب غرق شد +عکس

غول بدون سرنشین روسیه پرواز کرد +عکس

نهنگ ۷۵ تنی از ساحل بیرون کشیده شد +عکس

داماد در شوک انفجار مرگبار در مراسم عروسی‌اش+عکس

سواری گرفتن از نهنگ خشم مردم را برانگیخت +عکس

از نون و پیاز به خوراک خاویار رسیده! +عکس

پرزیدنت در تیمارستان! +عکس

پشت‌ پرده سگ‌کشی در تهران لو رفت! +عکس

کشتی غرق شده تایتانیک در حال نابودی کامل +عکس

گوینده باسابقه خبر و دوبلاژ درگذشت

زمان واریز سود سهام عدالت اعلام شد +جزئیات

عرضه گوشت ۷۰هزار تومانی از فردا

شاهکار معماری ایرانی در این خانه +عکس

اینم تجربه از نوع موشی! +عکس

موشک ایرانی که در کمتر از ۱۰ دقیقه می‌تواند اسرائیل را با خاک یکسان کند +عکس

اشک‌های آقای خاص برای دوری از فوتبال +عکس

چرا احسان علیخانی در فینال بسیار زیاد حرف زد؟

محاکمه عمر البشیر در قفس +عکس

تکه‌ای از بهشت در گیلان + عکس

قدیمی ترین نقشه از دریای خزر + عکس

روز جهانی ۸۰ میلیون ایرانی مبارک! +عکس

چرا باید با صفر پول‌ها خداحافظی کرد؟ +عکس

عکس یادگاری رضا شفیعی‌جم با پیشی میشی

قیمت طلا و سکه پایین آمد +جزئیات

اینم آمبولانس مدرسان کنکور +عکس

این همون ماشینه بدون آپشن +عکس

قلعه‌ای زیبا در آذربایجان شرقی +عکس

زخمی عمیق روی صورت پوریا پورسرخ +عکس

حرکات آکروباتیک دو پلنگ + عکس