کد خبر: 38688
ف
همدلی، امری ذاتی در عصر پساحقیقت
اصفا ویدیانتو در سخنرانی خود در همایش بین‌المللی هم‌گرایی و واگرایی، به اهمیت همدلی در عصر پساحقیقت تاکید کرد و گفت: باید دوباره به راهبردهای پرورش همدلی در عصر پساحقیقت اندیشید.

به گزارش ثریا اصفا ویدیانتو، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ماربورگ آلمان، در همایش بین‌المللی «هم‌گرایی و واگرایی» که روز گذشته در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، پیرامون مساله «امکان (عدم امکان) گفت‌وگوی میان‌دینی در عصر پساحقیقت» به سخنرانی پرداخت.

ویدیانتو درخصوص موانع گفت‌وگو میان ادیان متفاوت چنین بیان داشت: یکی از موانع اصلی در ایجاد و تثبیت گفت‌وگو و هماهنگی میان اعضای جوامع دینی عبارت است از تکثر دعاوی حقیقت، دعاوی‌ای که با یکدیگر در تناقض‌اند. بعضی از اعضای جوامع دینی دریافتی انحصارگرایانه از حقیقت دارند؛ در نتیجه برای به رسمیت شناختن دیگر حقیقت‌ها مجالی نمی‌دهند. چنین مشی انحصارگرایانه‌ای در پیشرفت وحدت‌گرایی میان ادیان، مانع ایجاد می‌کند، درحالی‌که وحدت‌گرایی میان ادیان مهم است؛ در سطح کلان، برای صلح جهانی، و در سطح خرد، برای امکان تداوم ملت‌سازی. ظهور عصر پساحقیقت، ماهیت و آیندۀ گفت‌وگوی میان‌دینی را پیچیده می‌کند.

وی در ادامه گفت: ظهور عصر پساحقیقت، ماهیت و آیندۀ گفت‌‏وگوی میان‌دینی را پیچیده می‌کند. این عصر جدید به عواطف و باورهای فردی، در مقایسه با واقعیت‌های موجود در سنجش اطلاعات، چشمگیرتر از همه در رسانه‌های اجتماعی، ارزش و وزن بیشتری می‌دهد. یک پاره اطلاعات، حقیقت سنجیده شده است، مشروط به اینکه با باور و عواطف افراد مطابق باشد. بنابراین، در عصر پساحقیقت، در نتیجۀ چند دستگی و قطبی شدن برداشت‌های متکثر از حقیقت، پراکندگی و تجزیه‌شدن درون جامعه تشدید می‌شود.

او در تشریح مساله حقیقت و گفت‌وگوی میان‌ایمانی با اشاره به گفته هانس کونگ تشریح کرد: این گفتۀ هانس کونگ که «هیچ صلحی بین ملت‌ها بدون صلح میان دین‌ها محقق نمی‌شود»، به‌روشنی نقش حیاتی ادیان در ساختن صلح جهانی را ثابت می‌کند. این از آن حیث است که دین یکی از مهم‌ترین هویت‌های مردم را می‌سازد. فعالیت‌های میان‌ایمانی نسبت به این اهداف آگاه است و در نتیجه برای تحقق گفت‌وگو میان اجتماعات ایمانی، برخی سازماندهی‌های ضروری را ایجاد می‌کند تا بتواند همزمان با ارتقا همکاری میان اجتماعات ایمانی تنش میان آن‌ها را از میان ببرد. آن‌ها همچون اتصالاتی عمل می‌کند که ساختار مدنی درون دولت-ملت‌های چندایمانی را تقویت می‌کنند. همچنین هولند و والکر اهمیت گفت‌وگوی میان‌ایمانی را برجسته ساخته‌اند. او می‌گوید، «گفت‌وگوی میان‌ایمانی از شرکت‌کنندگان می‌خواهد تا به‌طور مشخص در حوزۀ دیگری‌بودگی دینی درگیر شده و به تفاوت‌ها و تنوعات توجه کنند. عنصری ضروری در گفت‌وگوی میان‌ایمانی گشودگی برای امکان تغییر منظرِ شخص درباب موضوعی مشخص در نتیجۀ تعاملی اصیل و صادقانه است.» که، «شرکت‌کنندگان به‌واسطۀ گفت‌وگوی میان‌ایمانی درحال ارتقای مهارت‌های ارتباط‌گیری با دیگر مردم هستند که شامل نیاز آنان به قرابتی توأم با احترام و داوری است.»

این پژوهشگر علوم سیاسی ضمن برشمردن طریقه‌های گفت‌وگوی میان‌ایمانی و موانع گفت‌وگوی میان‌ایمانی، تصریح کرد: پساحقیقت مرتباً به‌عنوان حکایت‌کننده از «پساواقع» دانسته می‌شود. ولی مسئله دربارۀ این نیست که واقعیت‌ها بی‌فایده‌اند، بلکه مسئله صرفاً بر سر این است که طول می‌کشد واقعیت‌ها بتوانند تجمیع شوند و تبدیل به استدلالی مغلوب‌کننده شوند. «حقیقت» با «باورپذیربودن» جایگزین شده است. عقاید نشانه‌های موقف الهیاتی انحصارگرایانه است. در بستر عصر دیجیتال، این عقاید و باورها (توسط سیاست‌مداران) به‌کار گرفته می‌شوند تا بتوان از اطلاعات جعلی با مقاصد سیاسی پنهان حمایت شود. این سیاست‌مداران از ظهور پساحقیقت آگاه هستند، که در آن اطلاعات به‌مثابۀ حقیقت لحاظ می‌شوند، نه بدین خاطر که مطابق عمل‌ها هستند، بلکه بدین خاطر که همراستا با عقاید و باورهای مردم است. پیش‌داوری‌های پرورش‌یافته یکی از چالش‌های اصلی گفت‌وگوی میان‌ایمانی در عصر پساحقیقت است. در عصر پساحقیقت پیش‌داوری‌های مردم عمدتاً توسط سیاست‌مداران پرورش یافته و مدیریت می‌شوند (تا رأی آن‌ها بیشینه شود.) سیاست‌مداران پیش‌داوری‌ها و جهل را به‌عنوان سرمایه‌ای درنظر می‌گیرند که در جهت اغراض سیاسی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. این‌گونه سیاست‌ورزی ناخواسته چندفرهنگ‌گرایی و بهزیستی جامعه را تهدید می‌کند.

ویدیانتو درخصوص اقتدار ادیان در زمانه مدرن امروز چنین تشریح کرد: در عصر دیجیتال ما ظهور «اقتدارهای جدید دینی» را شاهد هستیم، یعنی آن شخصیت‌های دینی که تعداد زیادی دنبال‌کننده در رسانه اجتماعی دارند و در نتیجه نشان‌دهندۀ اقتدار جدید هستند. بسیاری از این اقتدارهای دینی دانش و تمرین کافی در دین خود ندارند، ولی به‌خاطر پیام‌ها و پست‌های جذاب‌شان در بین کاربران محبوبیت دارند. به‌علاوه، عموماً دانش کافی از آموزه‌های دیگر سنت‌های دینی ندارند. به خاطر این دلایل، اقتدارهای جدید دینی عموماً مسئله‌ای برای وحدت‌گرایی میان‌ایمانی ایجاد می‌کنند. آن‌ها به‌خاطر نداشتن علم به عمق سنت‌های دینی خودشان کاملاً به معنای ظاهری آموزه‌های خود ارجاع می‌دهند. چنین تفسیر ظاهری‌ای از حقیقت باعث می‌شود این اقتدارها در درک حقیقت به‌سوی معنایی انحصارگرایانه سوق بیابند. اقتدارهای جدید دینی با این دانش دینی سطحی و فقدان سواد میان‌ایمانی تمایل به تحریک تنش میان اجتماع‌های ایمانی دیگر دارند.

وی در ادامه راهبردهایی برای گفت‌وگوی میان‌ایمانی در عصر پساحقیقت ارائه داد و گفت: اهل سنت و شیعیانی که در زمینۀ ایمان خود به بلوغ رسیده‌اند، به‌ صورت بالقوه گفت‌وگوی میان‌ایمانی را پشت‌سر گذاشته‌اند و احتمالاً روابطشان به گفت‌وگوی ایمانی و وحدت‌گرایی می‌انجامند. ما باید به راهبردهای پرورش همدلی در عصر پساحقیقت مجدداً فکر کنیم. در عصر پساحقیقت همدلی، امری ذاتی است. ارتباطات مجازی در چارچوب دیجیتال به کاربران اجازه می‌دهد تا از فاصله‌های دور با هم بحث کنند. این شکل از ارتباط کارآمد است، ولی بعضاً مسئله می‌آفریند. زمانی که مردم درگیر در بحث همدل نبوده و به‌صورت انتقادی استدلال‌ورزی نکنند. بدون همدلی مردم اطلاعات را در تناسب با باورها و احساس شخصی ارزش‌گذاری می‌کنند. آنان همچنین تمایل دارند که دیگر مردم را در تناسب با کلیشه‌های خود درک کنند. ملاقات دائمی با مردمی از دیگر سنت‌ها می‌تواند کلیشه‌ها را تقلیل دهد.

او در پایان دورنمای وحدت‌گرایی میان‌ایمانی را مورد توجه قرار داد و ابراز داشت: آیندۀ گفت‌وگوی میان‌ایمانی وابسته به قدرت کنش‌گران جامعۀ مدنی است که می‌توانند تنش و قطبی‌سازی درون جامعه را تعدیل کنند. به‌طور سنتی اقتدارهای دینی مستقر وظیفۀ مواجهه با اقتدارهای دینی جدید را دارند، چون اگر به‌صورت سنتی با اقتدارهای دینی مستقر تعدیل نشوند ممکن است این اقتدارهای جدید برای وحدت‌گرایی میان‌ایمانی مسئله بیافریند. درنتیجه اقتدارهای دینی‌ای که به‌صورت سنتی مستقر هستند در عصر پساحقیقت لازمند. با این حال، آن‌ها باید راهبردهای خود را تغییر دهند تا در رسانۀ اجتماعی مقتدر شوند. آن‌ها با ترویج فعالانه ایده‌های خود در اینترنت باید وساطت خود را بیشنه کنند.

منبع: فارس


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

بازار خودرو در شوک احتمال ریزش ناگهانی قیمت‌ها +جدول

ماجرای دستمزد میلیاردی مهران مدیری و رضا عطاران چیست؟

یاری خدا پس از عبور از ناملایمات اجتماعی

دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور معرفی شدند

ورود هیوندای توسان N لاین به بازار خودروی انگلستان + عکس

رژیم غذایی مردم قرون وسطی کشف شد

عجیب‌ترین راز باستان شناسی شرق آسیا پیچیده‌تر شد

سکه 500 هزار تومان ارزان شد

انفجار مرگبار در تعمیرگاه خودرو در تهران + عکس

خنده‌های داماد آقای وزیر در دادگاه + عگس

مجموعه ورزشی انقلاب آتش گرفت

قلیان میناکاری شده ناصرالدین شاه قاجار + عکس

سرویس ویژه ماه رمضان پیام رسان آیگپ راه اندازی شد

گوشی‌های جدید سری P هواوی رونمایی شدند

دانشمندان بلندترین صدای ممکن را تولید کردند

تضمین عمر لاستیک با رعایت شش نکته

تعریف و تمجید ساره بیات از رضا قوچان نژاد + عکس

دانشگاههایی که بهترین عملکرد را در جذب هیئت علمی داشتند

مجلس با بررسی فوری طرح تعویق برگزاری کنکور مخالفت کرد

استقرار تیم‌های نظارت بر مدارس غیردولتی در مناطق ۱ تا ۶ تهران

خدای حکمت متعالیه زاینده جهان است نه خالق آن

حداکثر شهریه مدارس غیردولتی در مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد

دستور روحانی به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی

لاریجانی: روند افزایش حقوق‌ها را پیگیری می‌کنیم

مجازات اسیدپاشی تشدید شد +جزئیات

روش مخالفت با فلسفه؛ از تفکیک تا تکفیر

میلاد امام حسن(ع) هیئت کجا برویم؟

مراسم سنتی پشم چینی گوسفندان در سمنان +عکس

آستارا بهشت زیبای کاکتوس‌ها +عکس

قیمت فضایی میوه‌های نوبرانه در بازار +عکس

افت قیمت طلا شدت گرفت +جزئیات

دستاورد فردید برای زمانه ما چیست؟/ انواع غرب زدگی

عنصر مردانگی و جوانمردی در بیان امام حسن مجتبی(ع)

حکمرانی آمریکا بر اینترنت پایان می یابد/ وزارت اینترنت تشکیل شود

قرار نداشتن ایران در میان ۲۰ کشور اول مهاجر فرست دنیا/تحصیل ۱.۳ از کل دانشجویان در خارج

وقتی پژو 206 میره تو دل کوه + عکس

افطاری در پس‌کوچه‌های تهران + عکس

واسه همه قیمتاتون مرسی + عکس

گام‌های اساسی زندگی مهدوی

پیگیری مشکل اپلیکیشن‌های ایرانی اپ‌استور با شکایت

خداحافظی اجباری هواوی از اندروید

آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی از امروز

معرفی ۳ دانشگاه برتر کشور در زمینه ثبت پتنت خارجی/صعود جایگاه دانشگاه تربیت مدرس

تفاوت شدت بروز بیماری‌ها در ساعات مختلف شبانه‌روز

اثرات مدرنیسم در زندگی غرب چیست؟

کارگردان «لانتوری» و قربانیان اسیدپاشی مهمان مجلس شورای اسلامی + عکس

تعریف و تمجید بهنوش بختیاری از خانم بازیگر + عکس

اسامی داوطلبان دارای حد نصاب کنکور دکتری به زودی اعلام می‌شود

شاسی بلند بنتلی بنتایگا Bengala به شکل یک تانک! + عکس

تصاویر لو رفته از خودروی جدید بی ام و قبل از انتشار رسمی + عکس

عوامل دستیابی به صلح پایدار/ انسان گرایی به معنای نفی خدا نیست

مزایای سینی زیر موتور چیست؟

شناسایی استعداد شغلی دانش آموزان با نرم افزار ایرانی

استقلال دانشگاه ها به معنای جدا بودن از سیاست های کشور نیست

بازنگری در برگزاری آزمون‌های کشوری دانشجویان پزشکی

اتصال مستقیم به تلگرام از پوسته‌های فارسی امن‌تر است

فرهنگ آخرت نگری در جامعه ترویج شود/ صبر؛ فایده آخرت نگری

راه‌اندازی و توسعه مدارس تخصصی و آکادمی‌های ورزشی در دستورکار دانشگاه آزاد

دولت سیاست‌های جدیدی برای بهبود و تقویت ارتباطات بین المللی دانشگاه‌ها ارائه دهد

طرح تحول آموزش پزشکی بعد از ۴ سال به کجا رسید؟

بروز حملات قلبی صبحگاهی شدیدتر است

افزایش جهانی نرخ ابتلا به سرطان روده در بین جوانان

تفاوت‌های ارثی در پاسخگویی بدن به داروها تاثیر دارد

روزه رشددهنده فضایل و ملکات شریفه است/ نقش علم در ایمان

مصرف نوشابه و آبمیوه موجب افزایش ریسک مرگ زودهنگام می‌شود

دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان/ از خطاها دورم کن

داور عصر جدید و همسرش در یک مراسم +عکس

قارچ ارزان شد +جزئیات

بازیگر مشهور طنز بچه به دست +عکس

خوانندگان و بازیگران معروف در مراسم ختم بهنام صفوی +عکس

واکنش مهناز افشار به حکم حبس همسرش +عکس

فرونشست زمین در قبرستان قدیمی سمنان +عکس

امروز قیمت خودرو چند باشه خوبه؟ +عکس

انتقاد به پخش زیاد این تبلیغ از تلویزیون جواب داد +عکس

دوستی آراز و حنیف در پشت صحنه سریال برادرجان +عکس

دختر بازیگر معروف در بهترین حال زندگی +عکس

مراسم ختم بهنام صفوی با یک حاشیه همراه شد

پاسخ عوامل سریال «برادرجان» به پرویز پرستویی! +عکس

قهرمان یعنی ایشون! +عکس

ماجرای آنتن نصب شده نزدیک ویلای وزیر جوان چیست؟ +عکس

رضا رویگری و ابوالفضل پورعرب در مراسم افطاری احمدی‌نژاد +عکس

افت قیمت طلا شدت گرفت +جزئیات

پایان شوکه کننده سریال برادرجان

تبریک مجری ممنوع التصویر به آقای مربی +عکس

جوراب با طرح و موهای ترامپ +عکس

تصویری از روزه خواری علنی استقلالی‌ها + عکس

وقتی مجری معروف تلویزیون مو نداشت +عکس

خبر خوب برای اجاره نشین‌ها

مرگ ناگهانی مرد جوان در زمان عمل کاشت مو +عکس

ترامپ در دستشویی های چین + عکس

پاسخ عوامل سریال «برادرجان» به پرویز پرستویی! +عکس

خنده‌های داماد آقای وزیر در دادگاه + عگس

ستاره منچستریونایتد در جوار خانه کعبه +عکس

ماجرای آنتن نصب شده نزدیک ویلای وزیر جوان چیست؟ +عکس

بالاخره پیاز ارزان شد +جزئیات

نمایی از اسکلت یک شاهزاده ایرانی + عکس

عکس صمیمی گوهر خیراندیش با مهران مدیری

ارزان شدن آرام طلا و سکه +جزئیات

آخوند رنگین کمانی +عکس

اینم ترامپ در انتظار تماس ایران! +عکس

الماس زرد احمدشاه قاجار حراج شد +عکس

برف روبی با ارتفاع ۱۰ متر در جاده پادنای اصفهان +عکس

امروز قیمت خودرو چند باشه خوبه؟ +عکس

گربه مولتی میلیونر اینستاگرامی مرد +عکس

بازار خودرو در شوک احتمال ریزش ناگهانی قیمت‌ها +جدول

سریال پایتخت هم سانسور شد!

پاچه خواری به سبک آمریکایی + عکس

علت اصلی گرانی هندوانه +جزئیات

تشکر ویژه مهدی مهدوی‌کیا از برانکو + عکس

واکنش جنجالی بازیکن استقلالی به فحاشی‌ها + عکس