کد خبر: 42639
ف
روزه رشددهنده فضایل و ملکات شریفه است/ نقش علم در ایمان
همان طور که چهارده قرن پیش، روزه ماه رمضان از کامل‌ترین و آموزنده‌ترین مکتب‌های اخلاقی و انسانی و آموزنده تقوا و پرهیزکاری و رشددهنده فضایل و ملکات شریفه بود، امروز هم همین منافع را داراست.

به گزارش ثریا متن زیر برشی از کتاب «عالی‌ترین مکتب تربیت و اخلاق یا ماه مبارک رمضان» اثر آیت الله صافی گلپایگانی است که در ادامه می‌خوانید؛

نقش علم در ایمان

به گواهی دانشمندان بزرگ غرب و شرق، پیشرفت‌های علمی و صنعتی روز افزون- که حکایت از استعداد وسیع و توان اندیشه بشر دارد- به هیچ وجه موجب سستی ایمان به خدای جهان و برنامه‌های آسمانی و هدایت‌های اخلاقی و اجتماعی پیامبران نمی‌شود؛ و اصولاً تا آنجا که فکر دوربین بشر به کاوش‌های بزرگ علمی توفیق یافته و به کشف مجهولات بسیار نائل شده، هیچ رابطه‌ای میان ترقّی دانش و صنعت، و کاهش نیروی ایمان یافت نشده و پس از این هم رابطه‌ای پیدا نخواهد شد؛ بلکه هر چه بشر در ناحیه کشف قوای طبیعت و تسخیر زمین و آسمان قدم به جلو بر دارد، نیروی ایمان او استوارتر و احساس او به آن وجود بزرگ (خدا) - که تمام این نظامات جهان، از کهکشان‌ها تا ذرّه و اتم را برقرار کرده- بیشتر می‌شود.

تاریخ سیر ادیان نشان می‌دهد که به موازات ترقّی علم و دانش، ایمان واقعی بشر نیز همواره رو به تکامل بوده است.

تمام اقداماتی که دانشمندان در زمینه کشف خواصّ پدیده‌های این عالم دارند و تمام دانش‌هایی که در رشته‌های گوناگون این پدیده‌ها شب و روز دانشمندان را به بررسی و تحقیق وادار کرده- از دانش پزشکی، گیاه شناسی، زیست شناسی، زمین‌شناسی، کیهان‌شناسی و …- همه دلایل خداشناسی قرآن مجید و معارف دین اسلام را تأیید می‌کنند؛ و آن چه را در قرآن و احادیث اسلام درباره تمام موجودات به طور عام بیان شده، این دانش‌ها آن را به طور استقراء و بررسی در هر رشته، بیان می‌دارند.

قرآن می‌گوید: تمام عالم، تحت یک نظام دقیق قرار داد.

دانش‌های بشری نیز، از هر یک از نظام‌ها و ارتباطی که میان این پدیده‌های جهانی بر قرار است، سخن می‌گویند.

به طور مثال: اگر نظام دقیق و ارتباط بین اجزای این جهان وجود نداشت، امکان موفقیت بشر برای تسخیر ماه و کرات دیگر خرد پسند نبود.

تمام دانش‌ها، روی نظم و ارتباط اجزای این جهان پیدا شده است؛ حتّی دانش پزشکی بر اساس نظام جسمی بدن انسان پیشرفت کرده و بیماری‌ها را علاج می‌کند.

این نظم همان است که در قرآن مجید مکرّر از آن یاد شده است. دانش امروز امکان تسخیر کرات را عملی کرد. قرآن هم چهارده قرن پیش تمام کرات و مخلوقات را صریحاً مسخّر انسان معرفی فرموده است.

اسلام، تمام افراد بشر را عضو یک جامعه و همه حیوانات و نباتات و جمادات را اعضای یک جامعه بزرگ‌تر و بالاخره تمام مخلوقات کوچک و بزرگ را با هم مرتبط و عضو جامعه بزرگ ممکنات- که یک اراده بر همه آنها حکم فرما، و یک نظام در همه آن‌ها برقرار است- می‌داند.

علوم امروز نیز همه این ارتباطات و هم بستگی‌ها را کشف می‌کنند.

از نظر دانشمندان و علما، علم مؤید ایمان، و ایمان مشوّق علم است؛ ولی افرادی نادان که از علوم و دانش‌های قدیم و جدید بی‌اطّلاع می‌باشند، گمان می‌کنند که چون وسایل زندگی مادّی عوض شده، مسائل اخلاقی و معنوی و برهانی نیز عوض می‌شود؛ و چون مظاهر زندگی مادّی دستخوش تحوّل و تغییر است، همه چیز قابل تحوّل و تغییر می‌باشد و چون از ابتدا ایمان پا برجا و با اساس نداشته‌اند و از حدود تقلید جلوتر نرفته‌اند، نسبت به تعالیم اخلاقی و دستورات انبیا، بی‌اعتنا شده‌اند و گمان می‌کنند که مثلاً چون بشر، اسب و … را کنار گذارده و از اتومبیل و هواپیما و... استفاده می‌کند، باید ایمان، امانت، صداقت، محبّت، عفاف، پاکدامنی و سایر تعالیم اخلاقی را کنار بگذارد.

این تفکّر نتیجه جهل ونادانی و بی‌اطّلاعی از حقایق دین و دعوت دین، و خلط و اشتباه بین امور روحانی، معنوی و اخلاقی و اجتماعی با امور صناعی است. و با اندک توجّه، این اشتباه برطرف می‌شود؛ زیرا اگر بین ضعف ایمان و پیشرفت صنعت و تغییر مظاهر زندگی مادّی رابطه‌ای بود و به موازات ترقّی و تحوّلات مادّی و صنعتی، ایمان ضعیف شده و در قوس نزولی حرکت می‌کرد، قرن‌ها پیش از این، فاتحه ایمان خوانده شده و همه جا بی‌ایمانی، حاکمِ مطلق شده بود؛ چرا که تمام مظاهر زندگی بشر از خانه، لباس، خوراک، کسب و تجارت، زراعت، آلات و ادوات، خواندن و نوشتن، کتاب و چاپ، نقل و انتقال، ریسندگی و بافندگی، همه به تدریج و در اثر پیشرفت صنعت و اختراع و کشف مجهولات، ساخته و تکمیل شده و هر روز، بشر قدمی به جلو برداشته و در جهان علم و صنعت اطّلاعات تازه‌ای کسب کرده است. و در حالی که این مظاهر زندگی از هزاران سال پیش تاکنون در حال تغییر بوده و هست، ایمان و لوازم آن همواره ثابث و برقرار باقی مانده است؛ به طوری که اگر یک مؤمن و یک موحّد حقیقی چند هزار سال پیش، مانند: ابراهیم خلیل علی نبینا و آله وعلیه السّلام به این دنیای ما باز گردد، اصلاً و ابداً چیزی از ایمانش کاسته نمی‌شود و با همان ادلّه‌ای که قرآن از آن‌ها حکایت کرده، اکنون هم مردم را به خدا راهنمایی می‌کند؛ و همان‌طور که آن روز بشرپرستی و شرک را محکوم می‌کرد، امروز هم بشرپرستی را که به صُور دیگر رایج شده، محکوم می‌کند؛ زیرا هیچ فرق و تفاوتی پیدا نشده، جز ترقّی علم و افزایش اطّلاع بشر، که آن هم مؤید ایمان و سبب نیاز بیشتر انسان به یک نظم دینی و وجدانی شده است.

توجه به یک نکته

نکته‌ای که در این جا باید به آن توجّه داشت این است که: برخی از ملل به جای عقاید صحیح و حق، و کیش معقول و دین خردپسند، و توحید خدا، خرافاتی را پذیرفته و به آن ایمان دارند.

این ملّت‌ها یا از اساس، عقاید خرافی داشته؛ یعنی، کیش آن‌ها مبنای منطقی و پاک نداشته و یا اگر داشته به واسطه علل و دسایس و حوادث و تحریفات خرافاتی که داخل آن دین شده، به شرک و پرستش غیر خدا آلوده گشته است؛ که چون تاریخ روشن و کتاب دست نخورده و مورد اعتماد هم در دست ندارند، نمی‌توانند آن خرافات را از حقایق جدا کنند؛ مانند: کیش مسیحیت کنونی. از این جهت ناچار به ضدیت با علم برخاسته و در میدان مبارزه با دانش‌های بشر، شکست خورده و ایمان پیروان آن مذاهب، سست و بی‌اثر گردیده است.

تاریخ کلیسا کاملاً این موضوع را نشان می‌دهد که علّت بزرگ و اساسی زوال حکومت کلیسا بر قلوب و تسلّط افکار مادّی‌گری در جهان مسیحیت، خرافاتی بود که به اسم دین به آن معتقد شده و ترقّی علم، بی‌مایگی آن عقاید خرافی را آشکار کرد. از این جهت اروپا تا مدّتی به اساس مذهب و دین بی‌عقیده شده و دین را از ریشه و پایه، بی‌اساس می‌پنداشت.

اسلام و خرافات

امّا اگر دینی مثل اسلام خالی از خرافات باشد و راه اجتهاد و بررسی در آن دین به واسطه وجود کتابی مانند قرآن مجید، و احادیث و سنّت و سیره پیغمبر و ائمه علیهم السّلام برای همه باز، و تاریخ روشن و معتبر آن در دسترس مطالعه عموم باشد، با پیشرفت علم و صنعت از ارزش و نفوذ آن چیزی کاسته نمی‌شود؛ بلکه بر اهمیت و اعتبار آن افزوده می‌گردد؛ چرا چنین دینی با خرافات به شدّت مبارزه کرده و بشر را به عقل و تفکّر و تعلیم و تعلّم دعوت نموده و تمام بدبختی‌های او را معلول جهالت و نادانی می‌شمرد.

خدایی که اسلام معرّفی می‌کند و به سوی او می‌خواند، اگر صدها میلیون سال و با سرعت هر چه شگفت‌انگیزتر، بشر در کشف مجهولات به پیش برود، به جایی و نقطه‌ای که او را به انکار این خدا وادار کند یا از پرستش او باز دارد، نخواهد رسید.

خدای بشر همان خدای یگانه اسلام است؛ همان خدای ناپیدا؛ همان خدایی که نظم جهان‌ها، کیهان‌ها، ذرّه‌ها و همه را او برقرار کرده؛ همان خدایی که همه را آفریده است؛ خواه انسان در ناحیه علم و در یک نقطه بماند و تغییر وضعی ندهد، یا هر آن و هر روز با نیروی کوشش و تأمّل و تفکّر، گام‌های وسیعی بردارد و خواه بیابان نشین باشد، یا در آسمان خراش‌ها زندگی کند، او خدا و معبود و مسجود همه و بی‌نیاز و توانای مطلق، و پاک و منزّه از شرک و انباز است.

سایر عقاید اسلامی و فروع و اصول و تعالیم این دین- که جنبه‌های گوناگون آدمی‌زاد و جامعیت او را از هر جهت رعایت کرده و جسم و روح او را در یک میزان قرار داده و با هم، هماهنگ می‌سازد- همین گونه است؛ یعنی مرور زمان آن را متزلزل و کم اعتبار نخواهد کرد.

اگر دنیا با این ترقّی‌های شگرف و عمیق مادّی، از تعالیم و هدایت‌های اسلام و قرآن و روش تربیتی اولیا و رهبران اسلام و توجّه آن‌ها به عدالت گستری و تساوی حقوق و تأمین رفاه و آسایش واقعی بشر الهام می‌گرفت، به طور قطع زمین نمونه‌ای از بهشت برین بود.

قرآن را بخوانید؛ نهج البلاغه را مطالعه کنید و اصول عالی و همیشه نوین اسلام را در قسمت‌های اجتماعی و سیاسی بررسی فرمائید تا بدانید هر آنچه در ستایش این دین و تعالیم و اصول و فروع آن گفته شود، گزاف نیست و یگانه راه نجات بشر از اضطراباتی که به واسطه پیشرفت صنعت و غلبه مادیات بر روحانیات و ادغام جامعه‌ها در یکدیگر و اصطکاک منافع پیش آمده، التزام به احکام اسلام و جهانی شدن این نظامات است.

از باب نمونه، یکی از احکام اسلام همین «روزه ماه رمضان» است. هر چه اعصار مترقّی‌تر، جلو بیاید، نه از حکمت‌ها و فواید روزه چیزی می‌کاهد و نه نقش روزه را در تربیت روح و جسم و تهذیب اخلاق انکار می‌کند. و همان طور که چهارده قرن پیش، روزه ماه رمضان از کامل‌ترین و آموزنده‌ترین مکتب‌های اخلاقی و انسانی و آموزنده تقوا و پرهیزکاری و رشددهنده فضائل و ملکات شریفه بود، امروز هم همین منافع و مصالح را دارا است.

اگر چهارده قرن پیش آن طور که باید نوع مردم از فواید آن آگاه نبودند، در عصر ما فواید صحّی و بهداشتی و روانی و تربیتی و اجتماعی آن آشکارتر شده است.

منبع: مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

تست«جهش تحصیلی» دانش آموزان از هفته آینده/ آغاز سنجش سلامت نوآموزان تهرانی

اعلام شرایط مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد پزشکی در برخی رشته ها

دورهمی لاکچری علی دایی در کنار سفیر سوئیس + عکس

بازیگر از یاد ها رفته به اعدام محکوم شد + عکس

ایجاد دهانه جدید در مریخ با برخورد صخره فضایی

با سریع‌ترین خودروهای جهان در سال 2019 آشنا شوید + تصاویر

ابرهای مریخ از شهاب سنگ‌های تکه تکه تشکیل شده‌اند

فیوزها در خودرو چه نقشی دارند؟

شناسایی حفره امنیتی خطرناک در فایرفاکس

احتمال عرضه گوشی جدید هواوی با سه نمایشگر

اخذ شهریه دروس جبرانی از دانشجویان روزانه ارشد لغو شد

همکاری علمی و دانشگاهی ایران و سوئیس در ۱۶ پروژه مشترک

تأثیر خواب خوب در کاهش اشتها به خوراکی‌های شور و شیرین

پیامبر(ص) پس از شهادت حضرت حمزه (ع) چه فرمود؟

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام دوره‌های کاردانی نظام جدید

جذب ۵۰ دانشجوی پسادکتری در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فواید مصرف شیر برای حفظ جوانی مغز

حضور ۶ دانشگاه ایرانی در جمع برترین‌های دنیا/"شریف" صدرنشین دانشگاه‌های کشور

تاثیر نور خورشید بر پیشگیری از ابتلا به دیابت و چاقی

چرا حضرت عبدالعظیم (ع)، سیدالکریم نامیده شد؟

افزایش ریسک بیماری‌های قلبی با مصرف روزانه بیش از دو تخم مرغ

ساخت چسب با الهام از حلزون

شریعتی و خلق جهان چهارم به روایت امام موسی صدر

جزئیات طرح تفکیک سنجش از پذیرش دانشجو/ آغاز طرح از تحصیلات تکمیلی

دانشمند ایرانی برچسب پوستی هوشمند برای بیماران دیابتی ابداع کرد

برگزاری آزمون‌های مدارس سمپاد از 30 خرداد+ جزییات

دغدغه سیدالکریم برطرف کردن شبهات بود/ صاحب خطبه‌های امیرالمؤمنین

مزیت شبکه اینترنت 5G فقط سرعت نیست

معرفی دو مدل آیفون مجهز به شبکه 5G

امشب آخرین مهلت ثبت‌نام در مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد

اولین و جذاب ترین ماشینی که وارد یزد شد + عکس

فشارخون بالا منجر به زوال حافظه می‌شود

ایران در پیوند کبد رتبه اول جهان را دارد

تیپ عجیب و غریب سلبریتی مشهور در آلمان + عکس

گل محمدی سرمربی آینده پرسپولیس؟

هشدار: محل عبور انسان‌های وحشی! +عکس

عکس یادگاری مردم با اولین ماشینی که وارد یزد شد

هر ایرانی چند دلار یارانه می‌گیرد؟ +عکس

لرزش شدید مرکل در دیدار با رئیس‌جمهور جدید اوکراین! +عکس

جوان‌ترین خلبان زن جهان را بشناسید +عکس

افسانه بایگان جوان‌تر از همیشه +عکس

پست عاشقانه مجری ممنوع التصویر +عکس

دختر بانمک سام درخشانی در آغوش علی اوجی +عکس

وقتی خانم بازیگر آشپزی می‌کند +عکس

پسرهای بزرگ نسرین مقانلو +عکس

از آهن‌ قراضه ناو آمریکایی رونمایی شد +عکس

آرزوهای سنگین یک کودک کار! +عکس

اکبر جان دلار چند؟ +عکس

دو تصویر متفاوت از لیونل مسی!

عکس خاطره انگیز بازیگران شب‌های برره

سلفی خواهرانه بهنوش بختیاری با بازیگر پیشکسوت +عکس

همه آنچه باید درباره ماه بلوط بدانید

درمان آسم با کمک نخستین نقشه ریه انسان

روحانی بر دست علی نصیریان بوسه زد + عکس

خانم همسایه برای متفرق کردن پرسپولیسی‌ها دست به کار شد+عکس

کمتر بخور جانم کمتر + عکس

لوس بازی سلبریتی معروف پشت صحنه یک فیلم + عکس

تولید سلول‌های بنیادی از سلول‌های بالغ افراد مسن

کارمزد پیامک‌های بانکی هم افزایش یافت +جزئیات

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی آغاز شد

ادامه پذیرش دستیار در رشته تخصصی بیماری‌های داخلی دانشگاه آزاد

نقش پیامبران ابراهیمی در تمدن سازی/ انبیاء؛ طلایه داران تمدن

دانشگاه‌ها به پایگاه احزاب تبدیل نشوند/ ترامپ قابل اعتماد نیست

تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها جدی‌تر گرفته شود

ایران در نانو فناوری و علوم سلولی جزو ۱۰ کشور اول جهان است

هر استان حداقل به یک مدرسه اوتیسم نیاز دارد

زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت اعلام شد

ملت ایران پیروز نهایی مبارزه با دشمن/ رشد اقتصادی تا پایان سال مثبت خواهد بود

هدف غربی‌ها از طرح مذاکره دیکته‌ کردن خواسته‌ها و تسلیم ایران است

سیما تیرانداز و ژاله صامتی، وسط اجرا تماشاگران را به بازی گرفتند + عکس

گران‌ شدن ۱۰۰۰ تومانی شیر در چند ساعت + عکس

اعلام تعداد واحدهای مجاز تابستانی دوره دوم متوسطه

آموزش زدگی آفت نظام تعلیم و تربیت‌

ضرورت بازطراحی مدارس متناسب با رویکردهای نوین آموزشی

موبایل های آینده در برابر جیب برها از خود محافظت می کنند

ثبت عکس و ویدئوی مناسب با ۱۱حالت پیش فرض دوربین هواوی P۳۰

ساماندهی موسسات آموزش عالی در دستور کار ستاد نقشه علمی

فردا آخرین مهلت ثبت‌نام در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد

کلید لاغری شما اینجاست

پنجشنبه آخرین مهلت ثبت نام در کاردانی‌های نظام جدید

والیبالیست لهستانی پول ایران را تحقیر کرد+عکس

تخست وزیر ژاپن به ماجرای رامبد واکنش نشان داد + عکس

خواننده معروف راز شادمهر عقیلی را بر ملا کرد + عکس

سورپرایز پسر مهران مدیری در راه است + عکس

روحانی بر دست علی نصیریان بوسه زد + عکس

ژوله از مردم عذرخواهی کرد +عکس

برنامه‌های رامبد جوان از رسانه ملی ممنوع پخش شد

واردات مردم از چین آغاز شد! +عکس

حضور یک زوج دیگر در تلویزیون حاشیه‌ساز شد

صدبار گفتم با نون بخور سیر شی! +عکس

عظمت خانه خدا از بلندای آسمان +عکس

قیمت خودرو هم‌چنان در سرپایینی! +عکس

مهراوه شریفی نیا در آغوش پدرش +عکس

نوه شهید رجایی: همه ایران به دنیا آمدیم نه کانادا!

افسانه بایگان جوان‌تر از همیشه +عکس

اکبر جان دلار چند؟ +عکس

علت واقعی مرگ توله خرس قهوه‌ای +عکس

به دنیا آمدن نوزاد عجول قبل از رسیدن به بیمارستان +عکس

صحنه ای زیبا و جذاب از شیراز دوست‌داشتنی + عکس

شادی زوج معروف سریال این شب‌های تلویزیون +عکس

توضیح ژاپنی‌ها درباره کاغذ حاشیه ساز در دست آبه

پسرهای بزرگ نسرین مقانلو +عکس

محمد مرسی حین برگزاری جلسه دادگاه درگذشت

لوس بازی سلبریتی معروف پشت صحنه یک فیلم + عکس

سیما تیرانداز و ژاله صامتی، وسط اجرا تماشاگران را به بازی گرفتند + عکس

جیمی جامپی که کنار سعید معروف سرود ملی خواند +عکس

عیادت عقاب از سلطان پرسپولیسی + عکس

سید احمد خمینی هم به عیادت علی پروین رفت +عکس

دو تصویر متفاوت از لیونل مسی!

مهراوه شریفی‌نیا با یک عکس تولد پدرش را تبریک گفت + عکس