کد خبر: 151492
ف
اندیشه‌های محوری نامه‌های رهبر انقلاب، چراغ راه ماست
رئیس دانشگاه تهران ضمن اشاره به لزوم تبیین ابعاد مختلف نامه‌های رهبر انقلاب به جوانان و دانشجویان اروپایی و آمریکایی توسط دانشکده‌های مختلف این دانشگاه گفت: اندیشه‌های محوری این نامه‌ها چراغ راه همه ماست

به گزارش ثریا - ، نشست یک دهه سخن رهبر حکیم انقلاب اسلامی با جوانان آمریکا و اروپا؛ ورق‌خوردن تاریخ از شرق تا غرب امروز (چهارشنبه) با قرائت پیام سرپرست ریاست جمهوری آغاز شد.

در این نشست در سالن شهید رئیسی ساختمان مرکزی دانشگاه تهران، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و رئیس دانشکده مطالعات جهان، محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و محمدرضا مخبر دزفولی و هانیه سادات رئیسی، دختر شهید سیدابراهیم رئیسی، رئیس فرهنگستان علوم حضور داشتند.

محمد مقیمی در این نشست درباره نامه نگاری های رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا گفت: نامه نگاری های رهبر انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی سابقه دارد؛ اولین آنها سال ۹۳ و دومین آن سال ۹۴ منتشر شده در سال ۱۴۰۳ نیز نامه سوم ایشان منتشر شد. قصد داریم در این جلسه منظومه فکری رهبر انقلاب در این نامه ها را بررسی کنیم.

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشکده های مختلف دانشگاه ماموریت خواهند یافت که در خصوص ابعاد مختلف نامه تحقیق کنند و در گام بعد باید آن را همه دانشگاهیان ترویج کنند. همچنین از روسای دانشکده ها در خواست دارم در حوزه های مختلف علمی در این نامه به مطالعه و تحقیق پرداخته و از منظر رشته خودشان به این رویداد مهم و تبیین آن در عرصه بین المللی بپردازند.

 

وی افزود: یکی از مسئولیت های ما است که از طریق فعالیت های علمی و فرهنگی و اجتماعی به دیپلماسی علمی کمک کنیم. اندیشمندان نامه ها را از زاویه اندیشه ای خود بررسی کنند.

رئیس دانشگاه تهران به ویژگی کاربست ترغیبی به عنوان یکی از ویژگی های زبانشناختی این نامه اشاره می کند و می گوید که رهبر انقلاب در نامه با طراحی سوالاتی جوانان را ترغیب می کنند. اندیشه های محوری این نامه ها چراغ راه همه ماست.

وی شناخت واقعی تروریسم و حاشیه های آن مثل اسلام هراسی را عمده ترین تمرکز این نامه ها دانست و گفت: رهبر انقلاب در این نامه ها تلاش کرده اند نهادهای استکباری مثل رژیم اسرائیل که تروریسم را اشاعه می دهند و اینکه آیا فلسطین تروریسم است یا کشورهای حوزه مقاومت که برای دفاع از ملت فلسطین برخاسته اند، تروریسم اند یا آنها که مسبب این وضعیت هستند؟ به درستی تبین کنند.

مقیمی تصریح کرد: باید در عرصه های بین الملل تروریسم را تعریف کرد. مردم آمریکا که تحت تاثیر رسانه هایشان قرار دارند باید توجیه شوند. دانشگاهیان و قوه عاقله آنها خود مسیر را باز خواهند کرد.

رئیس دانشگاه تهران اسلام هراسی رایج در دنیا را به خاطر شناخت نادرست از مفهوم تروریسم دانست و تاکید کرد: باید مبتنی بر نامه رهبر انقلاب پیش برویم.

 

وی به چرایی توجه رهبر انقلاب به جوانان و اهمیت این جامعه هدف پرداخت. همچنین به بافتار موقعیتی و زمانی ارائه نامه اشاره و خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن این موقعیت زمانی برای تببین درست از نامه ضروری است. ما در گام اول باید بتوانیم یک مجموعه تحقیقی از این نامه به دست آورده و در گام دوم تلاش کنیم همه دانشگاهیان مروج این نامه باشند.

هانیه سادات رئیسی دختر شهید ابراهیم رئیسی نیز در این نشست طی سخنانی کوتاه گفت: از همه می خواهم دعا کنند که در زمره صابرین باشیم. اتفاقی که برای رئیس جمهور شهید افتاد همگان را به ویژه محور مقاومت را متاثر کرد.

، نشست یک دهه سخن رهبر حکیم انقلاب اسلامی با جوانان آمریکا و اروپا؛ ورق‌خوردن تاریخ از شرق تا غرب امروز (چهارشنبه) با قرائت پیام سرپرست ریاست جمهوری آغاز شد.

در این نشست در سالن شهید رئیسی ساختمان مرکزی دانشگاه تهران، محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سیدمحمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و رئیس دانشکده مطالعات جهان، محمدجواد لاریجانی، رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و محمدرضا مخبر دزفولی و هانیه سادات رئیسی، دختر شهید سیدابراهیم رئیسی، رئیس فرهنگستان علوم حضور داشتند.

محمد مقیمی در این نشست درباره نامه نگاری های رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکا گفت: نامه نگاری های رهبر انقلاب به جوانان اروپایی و آمریکایی سابقه دارد؛ اولین آنها سال ۹۳ و دومین آن سال ۹۴ منتشر شده در سال ۱۴۰۳ نیز نامه سوم ایشان منتشر شد. قصد داریم در این جلسه منظومه فکری رهبر انقلاب در این نامه ها را بررسی کنیم.

رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشکده های مختلف دانشگاه ماموریت خواهند یافت که در خصوص ابعاد مختلف نامه تحقیق کنند و در گام بعد باید آن را همه دانشگاهیان ترویج کنند. همچنین از روسای دانشکده ها در خواست دارم در حوزه های مختلف علمی در این نامه به مطالعه و تحقیق پرداخته و از منظر رشته خودشان به این رویداد مهم و تبیین آن در عرصه بین المللی بپردازند.

 

وی افزود: یکی از مسئولیت های ما است که از طریق فعالیت های علمی و فرهنگی و اجتماعی به دیپلماسی علمی کمک کنیم. اندیشمندان نامه ها را از زاویه اندیشه ای خود بررسی کنند.

رئیس دانشگاه تهران به ویژگی کاربست ترغیبی به عنوان یکی از ویژگی های زبانشناختی این نامه اشاره می کند و می گوید که رهبر انقلاب در نامه با طراحی سوالاتی جوانان را ترغیب می کنند. اندیشه های محوری این نامه ها چراغ راه همه ماست.

وی شناخت واقعی تروریسم و حاشیه های آن مثل اسلام هراسی را عمده ترین تمرکز این نامه ها دانست و گفت: رهبر انقلاب در این نامه ها تلاش کرده اند نهادهای استکباری مثل رژیم اسرائیل که تروریسم را اشاعه می دهند و اینکه آیا فلسطین تروریسم است یا کشورهای حوزه مقاومت که برای دفاع از ملت فلسطین برخاسته اند، تروریسم اند یا آنها که مسبب این وضعیت هستند؟ به درستی تبین کنند.

مقیمی تصریح کرد: باید در عرصه های بین الملل تروریسم را تعریف کرد. مردم آمریکا که تحت تاثیر رسانه هایشان قرار دارند باید توجیه شوند. دانشگاهیان و قوه عاقله آنها خود مسیر را باز خواهند کرد.

رئیس دانشگاه تهران اسلام هراسی رایج در دنیا را به خاطر شناخت نادرست از مفهوم تروریسم دانست و تاکید کرد: باید مبتنی بر نامه رهبر انقلاب پیش برویم.

 

وی به چرایی توجه رهبر انقلاب به جوانان و اهمیت این جامعه هدف پرداخت. همچنین به بافتار موقعیتی و زمانی ارائه نامه اشاره و خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن این موقعیت زمانی برای تببین درست از نامه ضروری است. ما در گام اول باید بتوانیم یک مجموعه تحقیقی از این نامه به دست آورده و در گام دوم تلاش کنیم همه دانشگاهیان مروج این نامه باشند.

هانیه سادات رئیسی دختر شهید ابراهیم رئیسی نیز در این نشست طی سخنانی کوتاه گفت: از همه می خواهم دعا کنند که در زمره صابرین باشیم. اتفاقی که برای رئیس جمهور شهید افتاد همگان را به ویژه محور مقاومت را متاثر کرد.

منبع : دانشگاه تهران


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

زن در شاهنامه به چاپ دوم رسید

مدرسه تابستانی دانش‌افزایی زبان فارسی برگزار می‌شود

کاهش مدت فرآیند جذب هیات علمی به یک نیمسال

جذب نخبگان قرآنی و فرهنگی بدون کنکور

نتقاد نماینده سراوان از گزینش در آزمون استخدامی آموزش و پرورش

نشست بین‌المللی بنیانِ مادی ایدئولوژی؛ از مارکس تا آلتوسر برگزار می‌شود

جهاددانشگاهی مجری برگزاری دوره‌های آموزشی‌ تخصصی رسانه و هنر در هرمزگان

جزئیات مصاحبه داوطلبان آزمون استخدامی متخصصان اعلام شد

دبیر عالی اجرایی برنامه آموزش پزشکی تخصصی علوم پزشکی منصوب شد

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی امنیت کنکور را تضمین کرد

عضو ناظر مجلس در شورای سیاست‌گذاری مدارس غیردولتی تعیین شد

پیاده‌روی گروهی دانش‌آموزان در اربعین/ برپایی موکب‌های عزاداری و خدمت رسانی به زائران

ناظران مجلس در شورای عالی آموزش و پرورش انتخاب شدند

اعلام شرایط انتصاب و تغییر مدیران مدارس/ ثبت‌نام داوطلبان تا ۱۵ مرداد

فردا، آخرین مهلت دریافت کارت المپیاد علمی دانشجویی کشور

مدرسه تابستانی از پیشنهاده تا دفاع در ایرانداک برگزار می‌شود

مخالفت با انتقال املاک دانشگاه پیام نور به سایر دانشگاه‌ها

پایگاه اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور رونمایی شد

ربات گفتگوی هوشمند برای پاسخگویی به دانشجویان از راه رسید

سامانه جامع امور دانشجویان بین‌الملل رونمایی شد

‌دانش‌آموزان ایرانی به المپیاد جهانی شیمی در عربستان اعزام شدند

اعزام تیم المپیاد زبان‌شناسی به مسابقات جهانی ۲۰۲۴ برزیل

طرح‌های جدید آموزش سواد با ارائه «مدرک» سوادآموزی/ آموزش سواد آسان به بالای ۵۰ ساله‌ها

جذب‌های غیرقانونی شدنی نیست؛ اسامی را اعلام کنند/ تقاضایی برای انتقال به دانشگاه تهران ندادم

فراخوان جایزه برای پایان‌نامه‌های هوش مصنوعی اعلام شد

پیش ثبت نام دانش آموزان اتباع در سامانه سهما یک ماه دیگر تمدید شد

دیباچه‌نویسی بر مرقع منتشر شد

آموزش مفاهیم پایه به کودکان با زبان شعر

دایره‌المعارف سرواژه‌های وزارت علوم تدوین می‌شود

۶ خواسته زلفی‌گل برای آموزش عالی از دولت چهاردهم

سن جذب اعضای هیات علمی به ۴۰ سال کاهش یافت

وقتی دانشگاه‌های ایران با هوش مصنوعی استعمارزدایی می‌کنند

دانشجویان ایرانی که در خارج کشور هستند نمی‌توانند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه فرهنگیان

امکان آزمون تعیین رشته مجدد برای دانش‌آموزان متقاضی رشته‌های خاص فراهم شد

آمارهایی از بهره‌مندی دانش‌آموزان از مرور مطالب امتحانی در شبکه شاد

انتخاب اعضای حقیقی هیئت امنای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور/ اصلاح آیین‌نامه بسیج اساتید

اعضای حقیقی هیات امنای سازمان سنجش تعیین شدند

نامه جوانان بلژیکی به رهبر انقلاب

نخستین جشنواره ملی تجارب برتر پاسخگویی اجتماعی برگزار می شود

پویش نویسنده شو برگزار می‌شود

شناختن سره و ناسره زندگی و آثار شاملو بر اساس منابع

اردوی مثل خمینی ویژه طلاب برادر برگزار می‌شود

وقتی دانشگاه‌های ایران با هوش مصنوعی استعمارزدایی می‌کنند

اعلام تمام جزئیات نحوه جذب استعدادهای برتر دانش‌آموزی ‌در دانشگاه فرهنگیان؛ کدام دانش‌آموزان می‌توانند معلم شوند؟

برنامه درسی سلامت به برنامه درسی دانش‌آموزان اضافه می‌شود

افزایش ۴۵ درصدی نرخ سرویس مدارس تهران/ کرایه دانش آموزان استثنایی رایگان ماند

صحرایی: پزشکیان دیدگاه عمیق و دقیقی نسبت به مسئله آموزش دارد

توصیه فعالان علمی دانشجویی کشور به پزشکیان

دسترسی دانش آموختگان علوم پزشکی به خدمات با سیداپ ممکن شد

نشر هرمس ترجمه داستان بی‌پایا ن را برای نوجوانان منتشر کرد

وزارت علوم با کمترین سوال نسبت به سایر وزرا در مجلس روبرو بود

توسعه فناوری‌های هوایی با همکاری وزارت صمت و دانشگاه امیرکبیر

اعلام نیاز ۴۰ شرکت برای بورسیه دانشجویان/ ۲ هزار نفر بورس صنعت می‌شوند

کسب عنوان رئیس برگزیده دانشگاه‌های کشور توسط رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

ایجاد پردیس تربیت مدیر مدرسه/ بحران کمبود معلم را مدیریت کردیم

بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس روی میز شورای شهر

امکان مشاهده نتایج قطعی آزمون‌های خردادماه دوازدهمی‌ها

ققنوس دانشگاه فردوسی راهی انگلستان شد

جهاددانشگاهی برای ارائه راهکار مشکلات کشور متولد شده است

بررسی بیش از ۵۰۰۰ مطالبه مردم در وزارت علوم

باید گفتمان علمی نخبگانی در کشور مورد تأکید قرار گیرد

لزوم به‌کارگیری اساتید نخبه کشور در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی

بیش از ۵ هزار مطالبه مردمی توسط وزارت علوم بررسی شد

الفبا در تبعید چاپ شد/واکاوی تجربیات معلمان زن مهاجر افغانستانی

چاپ ترجمه دو کتاب روانشناختی/یک دست گلف با پدرم در کتابفروشی‌ها

آغاز ثبت نام آزمون‌های ارزشیابی و ارتقای دانش‌آموختگان داروسازی

جزییات ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور

ظرفیت پذیرش پایان نامه اعضای هیات علمی علوم پزشکی ۲ برابر شد

ترجمه فلسفه صورت‌های سمبلیک به چاپ هشتم رسید

مجوز برگزاری دوره آمادگی ویژه نوآموزان بازمانده از آموزش‌های پیش‌دبستانی صادر شد

از افزودن ۴ میلیون متر مربع به زیربنای فضای آموزشی آموزش و پرورش تا رسیدن به جذب ۳۲ هزار نفری دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان

برگزاری آزمون تعیین رشته مجدد برای دانش‌آموزانی که حدنصاب نمره هدایت تحصیلی را نگرفتند

فایل محتوای کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده منتشر شد

افزایش سرانه فضای نمازخانه‌های مدارس غیردولتی

تخصیص ۱۱۰ درصد اعتبارات دانشگاه‌ها طی سه سال اخیر

تصویب آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان خارجی در هیات دولت

ثبت نام آزمون آیلتس آغاز شد

نتیجه نهایی آزمون حوزه‌های علمیه خواهران شهریور اعلام می‌شود

۲۳ دانشگاه و پژوهشگاه نشان سرو گرفتند

گران ترین بمب افکن آمریکا آماده نبرد با چین شد+عکس

پهپاد جدید چینی‌ها که شبیه یک شمشیر بزرگ است+عکس

سازنده تلفن همراه از یک خودروی فوق‌العاده رونمایی کرد+عکس

هجوم کاربران به بازی جانشین همستر کامبت

ارزان‌ترین مدل گوشی آیفون این شکلی است+عکس

سیارکی غول پیکر به اندازه برج ایفل به زمین نزدیک می‌شود

گنج طلایی گران قیمت در مریخ کشف شد+عکس

تونل‌های زیرزمینی در ماه کشف شد+عکس

تهدید عجیب چین برای زدن ماهواره استارلینک

رقیب لوکس هیوندای توسان معرفی شد+عکس

جایی که می‌تواند خانه انسان در ماه شود+عکس

مینی بوس خودران جذاب که بدون راننده شما را به مقصد می‌رساند

فضاپیمای خورشیدی پارکر سریع‌ترین ساخته بشر است+عکس

ارسال پیام‌های ماهواره‌ای با این گوشی اندرویدی معروف ممکن شد

40 گزینه پیشنهادی برای تصدی آموزش‌ و پرورش

ظرفیت ۵۱۸۱ نفری پذیرش در آزمون دستیاری پزشکی

فردا، آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون دستیاری

امشب آخرین مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برای دوره کاردانی فنی حرفه‌ای

توضیحات صحرایی در خصوص ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان/ پرداخت بخشی از پاداش پایان خدمت فرهنگیان، قبل از مهر

دیدار صمیمانه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با مسعود پزشکیان

لزوم بازبینی بحث تاریخ دانشگاهی در ایران

ورود شهروندان بی شهر به کتابفروشی‌ها

نقش توسعه سرمایه انسانی هیئت علمی در آموزش عالی

نتایج حافظان قرآن مجید در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ اعلام شد

تاخیر دو هفته‌ای آغاز سال تحصیلی ورودی‌های جدید دانشگاه‌ها

تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد

دست جریان دانشگاهی برای پیشنهاد و کمک به دولت باز است

بیش از ۵ هزار مطالبه مردمی توسط وزارت علوم بررسی شد

فایل محتوای کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده منتشر شد

لزوم به‌کارگیری اساتید نخبه کشور در ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی