کد خبر: 59304
ف
انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین ترکیب جمهوریت با اسلامیت، قدرت باعطوفت و تمدن سازی در انقلاب اسلامی و توجه رهبری در گام دوم، گفت: انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است.

به گزارش ثریا سید عباس صالحی در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» که صبح امروز به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مرکز همایش‌های غدیر قم برگزار شد، با بیان این که بیانیه گام دوم انقلاب نقطه عطف انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، اظهار داشت: کارهای زیادی در ادامه این بیانیه می‌توان ذیل فصولی انجام داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی یک دوره بندی را برای انقلاب اسلامی ارائه کردند که هم به گذشته و هم به آینده نگاه دارد؛ سه دوره تاریخی برای انقلاب اسلامی و آینده کشور برمی شمرند که مرحله اول آن انقلاب اسلامی، مرحله دوم جمهوری اسلامی و مرحله سوم به سمت تمدن اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در مرحله اول از بیانیه این نکته شاید قابل توجه است که چه تصویری از انقلاب اسلامی داریم که این تصویر انتظارات ما را از مراحل بعد هم معنا دار می‌کند؛ انقلاب‌های متعددی در سده‌های مختلف شاهد بودیم اما تفسیری که در این بیانیه از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته، سه مشخصه خاص دارد.

وی با تأکید بر این که مشخصه اول این انقلاب اعلام آغاز یک عصر جدید است، افزود: این که از انقلاب اسلامی این تفسیر را داشته باشیم، انتظارات و برداشت‌های ما تغییر می‌کند، بنابراین، این انقلاب یک انقلاب درون گرا و جغرافیایی نبود، بلکه آغاز اعلام عصر جدید بود و مشخصه دوم، ترکیب دین و دنیا بود.

صالحی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به دنبال ترکیب دین و دنیا است، همچنان که انقلاب‌هایی که یکی از این دو بال را مورد همت داشتند، به توفیق چندانی نرسیدند و مشخصه سوم آن، شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت بود که از جمله آنها آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال و عقلانیت است.

وی گفت: نکته دومی که رهبر معظم انقلاب به آن توجه می‌کنند، پروسه ورود ما از انقلاب به جمهوریت بود؛ در این جا چند مشخصه وجود دارد که از جمله آنها ترکیب جمهوریت و اسلامیت بود یعنی این که انقلاب اسلامی در این ترکیب در ساختار فعلی قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز شیفته توجه همگان به این ترکیب هستند.

عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که راهبرد دوم انقلاب اسلامی برای رسیدن به جمهوری اسلامی، ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی بود، تصریح کرد: در انقلاب‌های شکل گرفته در کشورهای عربی در همین اواخر یکی از این دو بال وجود نداشت ولی مسیر انقلاب اسلامی مسیری بود که ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی را با هم پیش برد و به مرحله دوم یعنی جمهوری اسلامی رساند.

وی افزود: راهبرد سومی که انقلاب اسلامی طی کرد و به جمهوری اسلامی رسید، ترکیب قدرت با رحمت و مهر بود؛ ما انقلاب‌هایی داشته ایم که سریع به جبر اقتدارگرایانه انقلابی رسیده اند و انقلاب‌هایی که به اقتدار رسیدند، دچار یک نوع هرج و مرج شدند ولی ترکیب این دو با هم که قدرت و اقتدار با مهر و رحمت با هم بتواند حرکت کند، در انقلاب اسلامی و در بیانیه گام دوم دیده می‌شود.

صالحی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره‌های مختلفی دارند که انقلاب اسلامی کمترین خون ریزی را در مسیر رسیدن به جمهوریت داشته است که این هم نکته مهمی در مرحله اول یعنی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این که در مقطع جمهوری اسلامی نیز چندین نکته حائز اهمیت است، گفت: یک سوال اساسی این است که جمهوری اسلامی آیا تغییر هویت انقلاب اسلامی بود یا ادامه مسیر انقلاب اسلامی؟ رهبری معتقدند که جمهوری اسلامی در حقیقت ادامه انقلاب اسلامی و تطور و تکامل آن است و هرگز جوهره انقلابی خود را از دست نداده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب، سه نکته به وضوح در این باره دیده می‌شود؛ نکته اول این است که در این دوره چهل ساله، جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع، گسترده و متنوعی در ابعاد مختلف داشته که از جمله آنها باور «ما می توانیم»، فهم و درک سیاسی است.

وی افزود: نکته دوم در توصیف مرحله دوم یعنی جمهوری اسلامی، نقدهایی است که به این چهل ساله وارد است و رهبر معظم انقلاب نیز به این مسأله پرداخته اند؛ به عنوان مثال، در حوزه پیشرفت علمی علاوه بر این که تعبیرات محکمی برای تبیین پیشرفت دارند، به بیان توصیه‌های مهمی پرداخته و می‌فرمایند هنوز راه طولانی داریم و آغاز راه هستیم و در مورد عدالت و فساد در میان کارگزاران هم نقدهای جدی دارند.

صالحی با بیان این که گزاره سوم اعتبارسنجی این موارد است، اظهار داشت: ایشان در یک ترازوی دارای دو کفه، جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده اند؛ ایشان معتقدند که ایجابیات و مثبتات خیلی بیشتر از نقدها و نقص‌ها است؛ هرچند نقدها و نقص‌ها را رد نمی‌کنیم و ادبیات ایشان در بیانیه این است که رویش‌های انقلاب بیش از ریزش‌های آن بوده است و دست و دل‌های امین و خدمتگذار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان است.

وی گفت: ایشان تصویر و تحلیل شأن نسبت به این دوره جمهوری اسلامی، دوره‌ای است که بخش پر لیوان بیش از بخش خالی آن است که ما باید بخش پر آن را بیشتر بشناسیم و معرفی کنیم.

عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: دوره سومی که ایشان با آن فلسفه بیانیه را تدوین کردند، مسیری به سوی تمدن اسلامی با آن تصویر از دوره اول و دوم است؛ طبعاً اولین مسأله ای که در این جا مطرح است، نوع نگاه ایشان به موضوع تمدن و مدنیت است، چون تمدن‌های مختلف در طول تاریخ جلوه‌های گوناگونی دارد ولی ایشان تمدن و مدنیت اسلامی را با تفسیر درستی تصویر و آن را پیشرفت همه جانبه تعریف می‌کنند.

وی با تأکید بر این که پیشرفت همه جانبه دارای سه ساحت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی است، افزود: در ساحت اقتصادی دو محور مطرح می‌کنند که یکی از آنها، اقتصاد قوی و مستقل و محور دوم، عدالت محوری و مبارزه با فساد است و ساحت‌های سیاسی و فرهنگی خود دارای محورهایی است و تمدن اسلامی بدون این سه ساحت میسر نمی‌شود.

صالحی اظهار کرد: نزدیک شدن به این مسیر با توجه به گزاره‌هایی ممکن است، اول این که آیا اصلاً ما ظرفیت تمدن سازی داریم یا خیر این یک ادعای گزاف است؟ آیا ظرفیت ورود به این مرحله سوم را داریم یا خیر؟ ایشان به سه ظرفیت اشاره می‌کنند که این سه، ظرفیت انسانی، ظرفیت مادی و ظرفیت جهانی است.

وی گفت: ما در این مرحله با تهدیدهایی نیز مواجه بوده ایم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این تهدیدها یکی تحریم‌های اقتصادی، دیگر تهدیدات جنگ رسانه‌ای و سبک زندگی است و ایشان تأکید دارند که ما می‌توانیم از پس این سه تهدید برآییم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که تمدن سازی نیازمند موتورهای پیشران است، تصریح کرد: ایشان در چهار ساحت به این مسأله پرداخته اند که ساحت اول، ساحت روانشناختی، ساحت دوم ساحت معرفت شناختی، ساحت سوم ساحت فناوری و مهارت و ساحت چهارم منابع انسانی است.

وی افزود: در سطح روانشناختی موتور پیشران ما امید است که به تعبیری رهبر معظم انقلاب کلید همه قفل‌ها است و اگر می‌خواهیم اتفاقاتی بیافتد، هر قدر بر ناامیدی بیافزاییم، این مسیر دست نیافتنی تر یا دیرتر دست یافتنی می‌شود.

صالحی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم تمدن سازی شکل پیدا کند، باید حوزه معرفت تغییرات قابل توجهی پیدا کند و در حوزه فناوری تمدن سازی، تبدیل نرم افزار ظرفیت به قدرت است یعنی این که چطور می‌توانیم ظرفیت‌هایی که در جای جای بیانیه ذکر کرده اند را به قدرت تبدیل کنیم که از جمله آنها توجه به تجربه‌های غنی موجود است.

وی با اشاره به این که موتور پیشران منابع انسانی از نگاه رهبری به جوانان سوق داده می‌شود، خاطرنشان کرد: نه فقط در حوزه کارگزاری و مدیران، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، در حوزه دانشوران و فعالان نیز باید جوان گرایی جدی گرفته شود.

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

کنایه روزنامه وطن امروز به ولیعهد امارات+عکس

شکست سنگین قطعنامه ضد ایرانی آمریکا

تصویر دردناک از ریه‌ بیمار کرونایی شبیه انفجار بیروت! +عکس

سها رضانژاد به قتل رسیده است؟

عینک گاندی در این جای عجیب پیدا شد+عکس

تصویر متفاوت از تیپ جوانی آریا عظیمی نژاد+عکس

رییسی در منزل رییس اسبق قوه قضاییه+عکس

ضجه میمون مادر پس از مرگ فرزندش+عکس

بارداری مریم امیرجلالی سوژه شد+عکس

کشف رختخواب انسان‌های عصر حجر+عکس

آقای وزیر پشت فرمان اتوبوس +عکس

تصویر بسیار زیبا از خانه خدا+عکس

تصویری که حال مجری معروف را خوب کرد +عکس

تیپ دهه شصتی فوتبالیست معروف+عکس

تصادف خونین تیبا با موانع آزادراه کاشان+عکس

پژمان جمشیدی در راه کانادا+عکس

وعده رئیس بانک مرکزی درباره نرخ ارز

مافیای گوشی‌های سرقتی ایران دستگیر شد+عکس

تبریک تولد نوید محمدزاده به کارگردان معروف+عکس

آمریکا یک بار دیگر در مواجهه با ایران شکست خورد

عروسک ترسناک آنابل گم شد+عکس

نامه وزیر بهداشت به روحانیون در آستانه ماه محرم

تفاوت اوراق سلف نفتی با عرضه نفت در بورس چیست؟

این سهام باعث ریزش شاخص بورس شد

واکنش مردم فلسطین به حرکت زشت امارات+عکس

دیدار ظریف با رئیس پارلمان لبنان+عکس

توجه به تاثیر فعالیت هنری در شکل‌گیری و تکامل شخصیت دانش آموزان

امسال مسابقات فرهنگی هنری را به خانه دانش آموزان بردیم

تاثیر مسابقات قرآنی در خودباوری و ایجادمعنویت در میان دانش آموزان

کاهش تدریجی آنتی بادی بدن بعد از شروع علائم ویروس کرونا

تاثیر چاقی مادر باردار بر رشد مغز جنین

کرونا پیچیده ترین ویروس قرن حاضر است

گوشی جدید شیائومی با شارژ ۲۳ دقیقه‌ای باتری عرضه شد

دانلود وی چت در آمریکا پس از اعلام ممنوعیت افزایش یافت

کارخانه هوشمند و خودکار شیائومی آغاز به کار کرد

افشاگری مجری معروف درباره صدا و سیما+عکس

شهریه دانشگاه آزاد اول شهریور تعیین تکلیف می‌شود

مهلت تخلیه خوابگاه‌های دانشگاه شریف تا ۷ شهریور تمدید شد

رتبه دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی تایمز در بین کشورهای‌ اسلامی

احتجاج ائمه به واقعه مباهله

انتظار «حجت»، می‌تواند منشأ تحولی اساسی در زندگی مُنتظَر باشد

روز مباهله روز تقابل جبهه حق و باطل است

ادعای آمریکا درباره توقیف ۴ محموله سوخت ایران

پوستر متفاوت عزاداری یک هیات در ماه محرم+عکس

دیدار ظریف با رئیس جمهور لبنان +عکس

لاکچری‌ترین پناهگاه‌های زیرزمینی+عکس

خانه‌های متروکه معدن نشینان گلستان +عکس

اگر این ماسک‌ها را بزنید، کرونا می‌گیرید+عکس

واکنش وزیر سابق به اتفاقات تلخ بورس+عکس

این پاستیل‌ها را هرگز نخرید

مسافران مازندران کرونا را شکست دادند؟+عکس

کرونا جان داوطلب آزمون ارشد را گرفت+عکس

پیشنهاد جدید این نماینده به نفع کنکوری‌ها

امام جمعه آستارا: استخوان مردم زیر بار گرانی شکست

اعتراف پادشاه عربستان درباره ایران

خبر خوب درباره یافته‌های جدید کرونایی

این مدت در کنار بیمار کرونایی بمانید، کرونا می‌گیرید

اولین تصویر از پژمان جمشیدی در خط فرضی +عکس

ذوق زدگی اسرائیل از حرکت امارات+عکس

تصویر دیده نشده از اکبر عبدی+عکس

توقیف ۴ نفتکش ایران توسط آمریکا؟

سنجش و ارزیابی ۴۱ درصد نوآموزان بدو ورود به مدرسه انجام شده است

در عدالت‌خواهی انگیزه‌ها نباید سیاسی و جناحی باشد

کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق مساجد اولویت سازمان تبلیغات است

مجری معروف تلویزیون در سریال کمدی+عکس

گریم نامتعارف مریم امیر جنجالی+عکس

طرح ایرانی روی لباس منچستر+عکس

آمار بالای جان باختگان کرونا در این استان

محمدرضا گلزار هم راننده وانت شد+عکس

استقبال گرم از ظریف در لبنان +عکس

وزیر ایرانی پشت فرمان اتوبوس+عکس

دورهمی صمیمی فرماندهان ارتش و سپاه+عکس

غارت فروشگاه‌ها در آمریکا+عکس

بحران بی‌پولی در آمریکا بالا گرفت+عکس

عکس یادگاری وزیر خارجه آلمان با خرابه‌های بیروت+عکس

تصویر جنجالی احمدی نژاد در توییتر+عکس

تولید واکسن روسی کرونا در تعداد میلیونی+عکس

حرکت زیبای این سگ همه را متعجب کرد+عکس

کشف دومین اسکلت بانوی اشکانی با دهن باز + عکس

عمل جراحی دردناک به این دلیل مسخره+عکس

این نشانه یعنی حتما کرونا گرفته‌اید

صف طولانی اجرای مهریه با سکه ۱۰ میلیونی+عکس

اعتراف پادشاه عربستان درباره ایران

تولد غم انگیز رضا رشیدپور+عکس

بورس به رنگ خون درآمد

این فرمانده ارتش ایران وزیر شد +عکس

علت اصلی مرگ بیشتر بیماران کرونایی پیدا شد

کرونا جان داوطلب آزمون ارشد را گرفت+عکس

صحنه تلخ در پایگاه هوایی دزفول+عکس

تصویر جنجالی احمدی نژاد در توییتر+عکس

افشاگری مجری معروف درباره صدا و سیما+عکس

شیرینی فروشی مهاجران اوکراینی در تهران+عکس

بی احترامی به پرستاران ارومیه‌ای+عکس

مرگ دردناک یک نوجوان در پارک لاله تهران+عکس

بدبینی به واکسنِ ایرانی و روسیِ کرونا +عکس

قیمت جایگزین پراید اعلام شد

این سهام باعث ریزش شاخص بورس شد

سلمان رشدی به درک واصل شد+عکس

ذوق زدگی اسرائیل از حرکت امارات+عکس

هشتگ نه به تعویق کنکور ترند شد+عکس

حرکت زیبای این سگ همه را متعجب کرد+عکس

تصویر معنادار ترامپ در توئیتر سردار سلیمانی+عکس

آمار بالای جان باختگان کرونا در این استان

آقازاده معروف هم کرونایی شد+عکس

آمار واقعی فوتی‌های کرونا در ایران اعلام شد؟

روسیه هفته آینده واکسن کرونا را توزیع می‌کند

بارداری مریم امیرجلالی سوژه شد+عکس

جسد سُها رضانژاد احراز هویت شد +عکس

این پاستیل‌ها را هرگز نخرید

تشییع باشکوه مرد معروف سیستان و بلوچستان+عکس