کد خبر: 59304
ف
انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین ترکیب جمهوریت با اسلامیت، قدرت باعطوفت و تمدن سازی در انقلاب اسلامی و توجه رهبری در گام دوم، گفت: انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است.

به گزارش ثریا سید عباس صالحی در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نوین اسلامی» که صبح امروز به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مرکز همایش‌های غدیر قم برگزار شد، با بیان این که بیانیه گام دوم انقلاب نقطه عطف انقلاب اسلامی محسوب می‌شود، اظهار داشت: کارهای زیادی در ادامه این بیانیه می‌توان ذیل فصولی انجام داد.

وی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی یک دوره بندی را برای انقلاب اسلامی ارائه کردند که هم به گذشته و هم به آینده نگاه دارد؛ سه دوره تاریخی برای انقلاب اسلامی و آینده کشور برمی شمرند که مرحله اول آن انقلاب اسلامی، مرحله دوم جمهوری اسلامی و مرحله سوم به سمت تمدن اسلامی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در مرحله اول از بیانیه این نکته شاید قابل توجه است که چه تصویری از انقلاب اسلامی داریم که این تصویر انتظارات ما را از مراحل بعد هم معنا دار می‌کند؛ انقلاب‌های متعددی در سده‌های مختلف شاهد بودیم اما تفسیری که در این بیانیه از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته، سه مشخصه خاص دارد.

وی با تأکید بر این که مشخصه اول این انقلاب اعلام آغاز یک عصر جدید است، افزود: این که از انقلاب اسلامی این تفسیر را داشته باشیم، انتظارات و برداشت‌های ما تغییر می‌کند، بنابراین، این انقلاب یک انقلاب درون گرا و جغرافیایی نبود، بلکه آغاز اعلام عصر جدید بود و مشخصه دوم، ترکیب دین و دنیا بود.

صالحی اظهار کرد: انقلاب اسلامی به دنبال ترکیب دین و دنیا است، همچنان که انقلاب‌هایی که یکی از این دو بال را مورد همت داشتند، به توفیق چندانی نرسیدند و مشخصه سوم آن، شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت بود که از جمله آنها آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال و عقلانیت است.

وی گفت: نکته دومی که رهبر معظم انقلاب به آن توجه می‌کنند، پروسه ورود ما از انقلاب به جمهوریت بود؛ در این جا چند مشخصه وجود دارد که از جمله آنها ترکیب جمهوریت و اسلامیت بود یعنی این که انقلاب اسلامی در این ترکیب در ساختار فعلی قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز شیفته توجه همگان به این ترکیب هستند.

عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان این که راهبرد دوم انقلاب اسلامی برای رسیدن به جمهوری اسلامی، ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی بود، تصریح کرد: در انقلاب‌های شکل گرفته در کشورهای عربی در همین اواخر یکی از این دو بال وجود نداشت ولی مسیر انقلاب اسلامی مسیری بود که ترکیب جوشش انقلابی و نظم سیاسی را با هم پیش برد و به مرحله دوم یعنی جمهوری اسلامی رساند.

وی افزود: راهبرد سومی که انقلاب اسلامی طی کرد و به جمهوری اسلامی رسید، ترکیب قدرت با رحمت و مهر بود؛ ما انقلاب‌هایی داشته ایم که سریع به جبر اقتدارگرایانه انقلابی رسیده اند و انقلاب‌هایی که به اقتدار رسیدند، دچار یک نوع هرج و مرج شدند ولی ترکیب این دو با هم که قدرت و اقتدار با مهر و رحمت با هم بتواند حرکت کند، در انقلاب اسلامی و در بیانیه گام دوم دیده می‌شود.

صالحی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره‌های مختلفی دارند که انقلاب اسلامی کمترین خون ریزی را در مسیر رسیدن به جمهوریت داشته است که این هم نکته مهمی در مرحله اول یعنی انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این که در مقطع جمهوری اسلامی نیز چندین نکته حائز اهمیت است، گفت: یک سوال اساسی این است که جمهوری اسلامی آیا تغییر هویت انقلاب اسلامی بود یا ادامه مسیر انقلاب اسلامی؟ رهبری معتقدند که جمهوری اسلامی در حقیقت ادامه انقلاب اسلامی و تطور و تکامل آن است و هرگز جوهره انقلابی خود را از دست نداده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در بیانیه گام دوم انقلاب، سه نکته به وضوح در این باره دیده می‌شود؛ نکته اول این است که در این دوره چهل ساله، جمهوری اسلامی دستاوردهای وسیع، گسترده و متنوعی در ابعاد مختلف داشته که از جمله آنها باور «ما می توانیم»، فهم و درک سیاسی است.

وی افزود: نکته دوم در توصیف مرحله دوم یعنی جمهوری اسلامی، نقدهایی است که به این چهل ساله وارد است و رهبر معظم انقلاب نیز به این مسأله پرداخته اند؛ به عنوان مثال، در حوزه پیشرفت علمی علاوه بر این که تعبیرات محکمی برای تبیین پیشرفت دارند، به بیان توصیه‌های مهمی پرداخته و می‌فرمایند هنوز راه طولانی داریم و آغاز راه هستیم و در مورد عدالت و فساد در میان کارگزاران هم نقدهای جدی دارند.

صالحی با بیان این که گزاره سوم اعتبارسنجی این موارد است، اظهار داشت: ایشان در یک ترازوی دارای دو کفه، جمهوری اسلامی را مورد ارزیابی قرار داده اند؛ ایشان معتقدند که ایجابیات و مثبتات خیلی بیشتر از نقدها و نقص‌ها است؛ هرچند نقدها و نقص‌ها را رد نمی‌کنیم و ادبیات ایشان در بیانیه این است که رویش‌های انقلاب بیش از ریزش‌های آن بوده است و دست و دل‌های امین و خدمتگذار به مراتب بیشتر از مفسدان و خائنان است.

وی گفت: ایشان تصویر و تحلیل شأن نسبت به این دوره جمهوری اسلامی، دوره‌ای است که بخش پر لیوان بیش از بخش خالی آن است که ما باید بخش پر آن را بیشتر بشناسیم و معرفی کنیم.

عضو هیأت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: دوره سومی که ایشان با آن فلسفه بیانیه را تدوین کردند، مسیری به سوی تمدن اسلامی با آن تصویر از دوره اول و دوم است؛ طبعاً اولین مسأله ای که در این جا مطرح است، نوع نگاه ایشان به موضوع تمدن و مدنیت است، چون تمدن‌های مختلف در طول تاریخ جلوه‌های گوناگونی دارد ولی ایشان تمدن و مدنیت اسلامی را با تفسیر درستی تصویر و آن را پیشرفت همه جانبه تعریف می‌کنند.

وی با تأکید بر این که پیشرفت همه جانبه دارای سه ساحت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی است، افزود: در ساحت اقتصادی دو محور مطرح می‌کنند که یکی از آنها، اقتصاد قوی و مستقل و محور دوم، عدالت محوری و مبارزه با فساد است و ساحت‌های سیاسی و فرهنگی خود دارای محورهایی است و تمدن اسلامی بدون این سه ساحت میسر نمی‌شود.

صالحی اظهار کرد: نزدیک شدن به این مسیر با توجه به گزاره‌هایی ممکن است، اول این که آیا اصلاً ما ظرفیت تمدن سازی داریم یا خیر این یک ادعای گزاف است؟ آیا ظرفیت ورود به این مرحله سوم را داریم یا خیر؟ ایشان به سه ظرفیت اشاره می‌کنند که این سه، ظرفیت انسانی، ظرفیت مادی و ظرفیت جهانی است.

وی گفت: ما در این مرحله با تهدیدهایی نیز مواجه بوده ایم که به تعبیر رهبر معظم انقلاب این تهدیدها یکی تحریم‌های اقتصادی، دیگر تهدیدات جنگ رسانه‌ای و سبک زندگی است و ایشان تأکید دارند که ما می‌توانیم از پس این سه تهدید برآییم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که تمدن سازی نیازمند موتورهای پیشران است، تصریح کرد: ایشان در چهار ساحت به این مسأله پرداخته اند که ساحت اول، ساحت روانشناختی، ساحت دوم ساحت معرفت شناختی، ساحت سوم ساحت فناوری و مهارت و ساحت چهارم منابع انسانی است.

وی افزود: در سطح روانشناختی موتور پیشران ما امید است که به تعبیری رهبر معظم انقلاب کلید همه قفل‌ها است و اگر می‌خواهیم اتفاقاتی بیافتد، هر قدر بر ناامیدی بیافزاییم، این مسیر دست نیافتنی تر یا دیرتر دست یافتنی می‌شود.

صالحی اظهار داشت: اگر می‌خواهیم تمدن سازی شکل پیدا کند، باید حوزه معرفت تغییرات قابل توجهی پیدا کند و در حوزه فناوری تمدن سازی، تبدیل نرم افزار ظرفیت به قدرت است یعنی این که چطور می‌توانیم ظرفیت‌هایی که در جای جای بیانیه ذکر کرده اند را به قدرت تبدیل کنیم که از جمله آنها توجه به تجربه‌های غنی موجود است.

وی با اشاره به این که موتور پیشران منابع انسانی از نگاه رهبری به جوانان سوق داده می‌شود، خاطرنشان کرد: نه فقط در حوزه کارگزاری و مدیران، بلکه به فرموده رهبر معظم انقلاب، در حوزه دانشوران و فعالان نیز باید جوان گرایی جدی گرفته شود.

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ابتلای شهردار منطقه ۱۳ تهران به کرونا تکذیب شد

الناز شاکردوست و کرونا +عکس

بُدو بُدو رای بده بنزین مجانی بگیر! +عکس

عملیات ضدعفونی واگن‌های مترو در مشهد +عکس

دانش آموزان عشایری سفرنامه کوچ می‌نویسند

توزیع ژل بهداشتی بین دانشجویان

گفت‌وگو، مستلزم به رسمیت شناختن «دیگری» است

برنامه‌های اجرایی شبکه ملی اطلاعات تا یک ماه آینده اعلام می‌شود

پویش خانه تکانی ویژه دانشجویان خوابگاهی برگزار می‌شود

ابتلای یکی از دانشجویان خواجه نصیر به کرونا تکذیب شد

افزایش مبالغ وام‌های دانشجویی با هدفمندسازی وام‌ها

استفاده از حیوانات در آموزش‌های دانشگاهی ممنوع شد

مواد اولیه دارویی تشخیص و درمان سرطان تولید شد

کشف اکسیژن در یک کهکشان خارج از منظومه شمسی

ایجاد رشته جدیدکارشناسی برنامه‌ریزی امورتربیتی در دانشگاه فرهنگیان

تراکم بالای کلاس‌های درس بزرگترین دشمن نظام یادگیری

هشدار گوگل برای نصب اپلیکیشن روی دستگاه‌های هواوی

فیس بوک در ازای پول صدای کاربران را ضبط می‌کند

ما با دو فضایی شدن فرهنگ مواجه شده‌ایم

نتایج قطعی ۵۶ حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس یازدهم اعلام شد

نتیجه صحت انتخابات پس از جمع بندی گزارش‌ها اعلام می‌شود

۴۰ درصد بودجه سال ۹۸ دانشگاه‌ها هنوز پرداخت نشده است

نقش روحانیت در زندگی روزمره مردم/ ریش سفیدانی که مشکل گشا هستند

پس از ابتلا به کرونا این اتفاقات در بدن می‌افتد

تهیه دستورالعمل بهداشتی درباره کرونا در کنکور دکتری ۹۹

شهردار منطقه ۱۳ تهران به کرونا مبتلا شد +عکس

نظریه نظام انقلابی، نقطه کانونی بیانیه گام دوم است

تصویر رئیس جمهور فرانسه در کنار زن محجبه که خبرساز شد +عکس

لاغری باورنکردنی بازیگر معروف ایرانی +عکس

این آقا طراح نان سنگک است +عکس

راست و غلط‌های ویروس کرونا +عکس

وجود فرد مشکوک به کرونا در خوابگاه دانشجویی؟ +عکس

علائم حیاتی استاد شجریان +عکس

همایون شجریان خبر فوت استاد شجریان را تکذیب کرد +عکس

بازیگر مشهور پای صندوق رای +عکس

برای آزمایش کرونا به آزمایشگاه‌های خصوصی برویم؟

ارائه یک راهبرد جدید برای مقابله با عفونت‌های گیاهی

چرا کرونا ویروس از مردان بیشتر تلفات می‌گیرد؟

سیاره‌ای با مدار ۱۸ ساعتی به دور ستاره‌اش رصد شد

توییتر سیاستمداران را رسوا می‌کند

گوگل به جمع آوری اطلاعات کودکان متهم شد

آغاز ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی از سوم اسفند

خواننده معروف در پایتخت ۶ بازی کرد +عکس

همه مدارس تهران فردا تعطیل شد

تیراندازی در شهر مدینه منوره +عکس

مهمان امشب برنامه دورهمی+عکس

فرزند سردار سلیمانی پای صندوق رای +عکس

آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران

متروی تهران هم به جنگ کرونا رفت +عکس

احمدی‌نژاد رأی خود را به صندوق انداخت +عکس

حمایت رهبر انقلاب از کالای ایرانی در روز انتخابات +عکس

مردم در صف ماسک برای کرونا

پیرمرد ۸۷ ساله در کجور رای داد +عکس

آیت الله جنتی رای خود را به صندوق انداخت +عکس

حضور عروس و داماد پای صندوق رای در آستارا +عکس

سید احمد خمینی هم پای صندوق رای رفت +عکس

وزیر ارتباطات خانوادگی رای داد +عکس

تدابیر ضدکرونایی در حرم حضرت عبدالعظیم +عکس

ماهواره ناهید ۲ در سه ماهه دوم سال ۹۹ تکمیل می‌شود

روند صنعتی سازی آشپزخانه‌های دانشگاه‌ها در سال ۹۹ تکمیل می‌شود

برنامه‌های آموزشی نانوفناوری پزشکی بازنگری شد

حضور در انتخابات مسیری برای امنیت جامعه است

حکمت و فلسفه غیبت امام عصر(عج)

حاجی میرزایی: تصمیمی بر تعطیلی مدارس نیست

اجرای دستورالعمل‌های لازم برای پیشگیری از ویروس کرونا در مدارس

روحانی: دشمنان ما بیش از گذشته مایوس خواهند شد

انتخابات بهترین پادزهر در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های دشمن است

هیچ مدرکی غیر از شناسنامه و کارت ملی در انتخابات قابل قبول نیست

مردم ایران نمی گذارند قاتل شهید سلیمانی سرنوشتشان را تعیین کند

شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی و متضمن منافع ملی کشور است

آخرین آمار ابتلا به کرونا از زبانِ وزیر بهداشت

آیت الله مصباح در صف رأی‌گیریِ حرم رضوی +عکس

محسن هاشمی رای خود را به صندوق انداخت +عکس

آخرین حضور سردار سلیمانی پای صندوق رای +عکس

حضور رهبر معظم انقلاب پای صندوق رأی +عکس

برگ تعرفه انتخابات دوم اسفند +عکس

تصویری از شناسنامه رهبر انقلاب +عکس

شستشو و ضدعفونی‌کردن اتوبوس‌های تهران از کرونا +عکس

حرکت زیبای اردبیلی‌ها برای پیشگیری از کرونا +عکس

ماجرای مصاحبه برادر بیمار کرونایی فوت شده +عکس

گریه بچه میمون بالا سر جنازه مادرش +عکس

بیمارستان کامکار قم پس از شناسایی دو مورد کرونا +عکس

حرکت زیبای اردبیلی‌ها برای پیشگیری از کرونا +عکس

قم به خاطر کرونا قرنطینه می‌شود؟

این شهید جان سردار سلیمانی را نجات داد +عکس

تصویری از انتقال یک بیمار مبتلا به کرونا در قم +عکس

وضعیت قم پس از شیوع ویروس کرونا +عکس

آخرین آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران

پسر شجاع هم وارد رقابت انتخاباتی شد +عکس

ماجرای مصاحبه برادر بیمار کرونایی فوت شده +عکس

سارا و نیکا در کنار مامان هما در «پایتخت ۶» +عکس

وجود فرد مشکوک به کرونا در خوابگاه دانشجویی؟ +عکس

مراحل پیوستن خبرنگار صدا و سیما به شبکه‌ ضدانقلاب +عکس

تصویر کودک فوت شده بر اثر حمله سگ‌های ولگرد +عکس

پژو ۴۰۵ به مرز ۱۱۵ میلیون رسید +جدول

سنگ سابق مرقد امام حسین (ع) بر مزار سردار سلیمانی+ عکس

همایون شجریان خبر فوت استاد شجریان را تکذیب کرد +عکس

بیمارستان بوعلی قزوین آماده مقابله با کرونا شد +عکس

اطلاعیه فوری و مهم درباره کرونا

فروشنده گوشت گنجشک در کرج دستگیر شد +عکس

شهردار منطقه ۱۳ تهران به کرونا مبتلا شد +عکس

دلار در یک قدمی تغییر کانال +جزئیات

تائید اولین نمونه‌های ویروس کرونا در قم

پژو پارس ۱۱۸ میلیون تومان شد +جدول

ماجرای فرار بزرگ متهم ۶ میلیارد یورویی از کشور

تصاویری از فخرفروشی خاصِ خارجی‌ها در ایران +عکس

سردار سلیمانی در منزل نخست وزیر سابق عراق +عکس

تفریح لاکچری مردم در چهارمحال و بختیاری +عکس

دانشگاه علوم پزشکی قم: مردم در خانه بمانند

خواننده معروف در پایتخت ۶ بازی کرد +عکس