کد خبر: 134348
ف
جرعه‌ای آب در بهشت شامل همه دیدنی‌ها و شنیدنی‌هاست
دعاهایی که از ‌شریعت و حاملان علم و حکمت به ما رسیده از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند بر بندگان است. به مناسبت ماه مبارک رمضان به نقل شرح دعای سحر از امام خمینی (ره) می پردازیم.

به گزارش ثریا عارف عابد و زاهد سالک، سید بن طاووس در کتاب «اقبال ‌ ‌الاعمال» از شیخ طوسی و ابن ابی قره از ایوب بن یقطین روایت می‌کند که ‌ ‌پیرامون دعای ‌سحر از امام رضا علیه السلام پرسش کرد؛ و حضرت رضا (ع) در ‌ ‌پاسخ وی فرمودند: «این دعای ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام در ‌ سحرهای ماه مبارک رمضان بوده است.» و حضرت رضا (ع) ویژگی‌های زیر را در ‌ ‌مورد دعای سحر از پدرشان از امام باقر (ع) نقل می‌فرمایند: ‌بزرگی درخواستهای این دعا در درگاه حق تعالی، سرعت اجابت برای دعاکننده، وجود اسم اعظم در این دعا، دعای سحر از مکنون علم حق تعالی است، سفارش به حفظ این دعا از دسترسی نااهلان. ‌

‌حضرت باقر (ع) در آخر کلام خویش این دعا را، دعای «مباهله» می‌خوانند. و ‌ دعای مباهله، از دعاهایی است که در اعمال روز بیست و چهارم ذی الحجة (روز ‌ ‌مباهله) خوانده می‌شود و مشابه دعای سحر با اضافاتی است که از ائمه معصومین (ع) نقل شده است. و در کتابهای دعا مثل «مصباح المتهجّد» شیخ ‌ ‌طوسی (ره) و «البلد الامین» و «مصباح» کفعمی و «اقبال الاعمال» نقل شده است. ‌حضرت امام خمینی در سن ۲۷ سالگی دعای سحر را شرح کرده اند.

در ادامه قسمت ششم شرح دعای سحر حضرت امام خمینی به نقل از ترجمه فارسی این کتاب تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود:

‌یکی از بزرگان مشایخ اهل سیر و معرفت‌، رضوان الله علیه، در کتاب خود موسوم به اسرار ‌ ‌الصلاة در تفسیر «‌ بسم الله الرحمن الرحیم ‌» ‌ ‌بر اساس اسرار حروف، بعد از ذکر چند حدیث ‌ ‌و خبر از جمله حدیثی که در کتاب ‌کافی‌ و ‌توحید و ‌معانی‌ از عیاشی به نقل از اباعبدالله، ‌ ‌علیه السلام، بدین مضمون ذکر شده است که «الباء بهاء الله والسین سناء الله والمیم مجد ‌ ‌الله‌؛ ‌منظور از باء بهاء خداوند، مراد از سین سنای خداوند و مراد از میم مجد خداوند ‌ ‌است» (قمی هم از امامان باقر و صادق و رضا، علیهم السلام، مانند همین روایت را نقل ‌ ‌کرده ولی به جای مجد خداوند، ملک خداوند آورده است) فرموده است: ‌

‌ «‌ أقول: [و] یعرف من هذه الاخبار و غیرها، ممّا روی فی الابواب المختلفة، أنّ عالم الحروف عالم فی قبال العوالم کلّها، وترتیبها ایضا مطابق مع ترتیب‌ها، فالالف ‌ ‌ کأنّه یدلّ علی واجب الوجود، والباء علی المخلوق الاول، وهو العقل الاول والنورالاول، وهو بعینه نور نبیّنا، صلی الله علیه وآله وسلّم. ولذا عبّر عنه ببهاء الله، لأنّ ‌ ‌ البهاء بمعنی الحسن والجمال. والمخلوق الاول إنّما هو ظهور جمال الحق، بل التدقیق فی معنی البهاء أنّه عبارة عن النور مع هیبة ووقار، وهو المساوق المجامع ‌ ‌ للجمال والجلال ؛ ‌از این احادیث و احادیث دیگر که در باب‌های مختلف آمده ‌ ‌معلوم می‌شود که عالم حروف عالمی است در برابر [و به ازای] عالم‌های دیگر و ‌ ‌ترتیب حروف نیز مطابق ترتیب عوالم است؛ چنان که گویی الف دلالت بر واجب ‌ ‌الوجود می‌کند و باء بر مخلوق اول که عبارت است از عقل اول و نور اول که ‌ همان نور پیامبر ما، صلی الله علیه وآله وسلم، باشد. به همین سبب است که از آن ‌ ‌به بهاء خداوند تعبیر کرده‌اند، زیرا بهاء به معنی حسن و جمال است. و مخلوق اول ‌ ‌ظهور جمال حق است. تدقیق و تعمیق بیشتر در معنی بهاء آن است که بگوییم ‌ ‌بهاء عبارت از نور همراه با هیبت و وقار است، که در این صورت بهاء معادل ‌ ‌جمال و جلال می‌شود».‌

‌من می‌گویم: صفات متقابل به سبب گرد آمدنشان در عین وجود، به نحو بساطت و تنزه ‌ ‌از کثرت، همگی در هم داخل‌اند، لذا در هر صفت جمالی جلالی و در هر جلالی جمالی ‌ ‌نهفته است، منتهی بعضی صفات در ظاهر جمال‌اند و در باطن جلال و بعض دیگر برعکس. ‌ ‌از این رو، هر صفتی که جمال در آن ظاهر باشد صفت جمال و هر صفتی که جلال در آن ‌ ‌ظاهر باشد صفت جلال شمرده می‌شود. بهاء نیز نوری همراه با هیبت و وقار و در بر دارنده ‌ ‌جمال و جلال است، اما چون هیبت در بهاء در مرتبه باطن است و نور در مرتبه ظهور، ‌ ‌بهاء از جمله صفات جمال محسوب می‌شود که جلال در آن باطنی است. نیز، چون جمال ‌ ‌عبارت از چیزی است که متعلق به لطف باشد، بدون اعتبار ظهور و عدم ظهور در آن، لذا ‌ ‌بهاء به وسیله جمال احاطه شده و در آن محاط است. ‌

‌آنچه گفتیم در مرتبه فعل و تجلی عینی نیز صادق است. پس، بهاء ظهور جمال حق ‌ است که جلال در آن نهان است، عقل ظهور جمال حق است، شیطان ظهور جلال حق ‌ ‌تعالی، و بهشت و مقاماتش ظهور جمال و بطون جلال است. جهنم و درکاتش نیز عکس ‌ آن‌اند. ‌

‌حال، اگر اشکال کنی که در برخی از احادیث ائمه اطهار، صلوات الله علیهم، آمده که ‌ ‌ «‌ بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تحت الباء تمیّز العابد عن المعبود؛ ‌وجود به سبب باء ظاهر ‌ ‌شد و به وسیله نقطه زیر باء عابد از معبود متمایز شد» ‌.‌ و ظهور وجود به واسطه مشیت ‌ همان حقی است که خلقت به واسطه آن صورت گرفته است. در بعض احادیث آمده: «‌ خلق ‌ ‌ الله الأشیاء بالمشیئة وخلق المشیئة بنفسها؛خداوند اشیاء را به واسطه مشیت و مشیت را ‌ ‌به خود مشیت آفرید»، پس قرار دادن بای بهاء به معنای عالم عقل دیگر چه وجهی دارد؟ ‌ ‌می‌گویم: این مطلب هم از یک منظر صحیح است، زیرا عقل نیز از جهتی مقام مشیت است؛ ‌ ‌چون عقل ظهور مشیت و مقام اجمال همه عوالم است، چنانچه در محل خود اثبات شده ‌ که شیئیت شیء به شکل تمام و کمال آن شیء است. ‌

اللهم انّی اسئلک من جمالک بأجمله و کلّ جمالک جمیل.

اللهم انّی اسئلک بجمالک کلّه.

اللهم إنّی اسئلک من جلالک بأجلّه و کلّ جلالک جلیل.

اللهم انّی اسئلک بجلالک کلّه...

بارالها، از تو درخواست می‌کنم به جمیل‌ترین جمالت حال آنکه همه جمال تو جمیل ‌ است. پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به همه جمالت. ‌

بارالها، از تو درخواست می‌کنم به جلیل‌ترین جلالت و همه جلال تو جلیل است. ‌

پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به همه جلالت. ‌ ‌

‌بدان، ای عزیز، که وجود هرچه بسیط‌تر و به وحدت نزدیک‌تر باشد شمولش بر کثرات ‌ بیشتر و احاطه‌اش بر امور متضاد کامل‌تر است. اموری که در عالم زمان متفرق‌اند در عالم ‌ ‌دهر مجتمع‌اند و چیزهایی که در ظرف خارج با هم متضادند در ظرف ذهن با هم هماهنگ ‌ ‌هستند. اموری که در نشئه اول متفاوت‌اند در نشئه آخرت با هم متفق‌اند و این به سبب ‌ ‌وسیع بودن ظرف‌ها و نزدیکی آن‌ها به عالم وحدت و بساطت است. شنیدم یکی از ارباب ‌ ‌معرفت، رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود: «جرعه‌ای آب در بهشت شامل همه لذت‌ها، اعم ‌ ‌از شنیدنی‌ها (انواع موسیقی و نغمه‌های مختلف) و دیدنی‌ها (لذت‌های حاصل از دیدار ‌ صورت‌های نیکو و دیگر شکل‌ها و رنگ‌ها) است. سایر حواس هم بر همین قیاس‌اند و ‌ لذت‌های هر یک به طور جداگانه و متمایز از دیگر حواس درک می‌شوند. و این به سبب ‌ ‌حکومت نشئه خیال و بروز سلطنت آن است».

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

پرداخت هزینه تشویقی برای سوادآموزی

باوجود رتبه‌بندی حقوق معلمان نیاز به افزایش دارد

تقویت مدارس دولتی در دستور کار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

مدارس غیردولتی خلاف قانون «شهریه» بگیرند، جریمه می‌شوند

اختلاس ۸ هزار میلیاردی در دولت قبل

توقف سند تحول بنیادین ناشی از فقدان نقشه راه بود/ از سرگیری اجرای سند در دولت شهید جمهور

نامزدهای جبهه انقلاب با بصیرت و اخلاص، صحنه پیچیده سیاسی کشور را درک کنند

توضیح دانشگاه شریف در خصوص عدم صدور مجوز حضور ظریف در این دانشگاه

نامه وزارت علوم درباره امکان تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی

درخواست جمعی از روسای دانشگاه‌ها برای وحدت نامزدهای انتخابات

کتاب عیدگاه برای نوجوانان روانه بازار نشر شد

ثبت‌نام و انتخاب رشته دوره کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۳ تمدید شد

جلسه اتاق تحلیل وضعیت مهاجرت برگزار شد

‌رییس جمهور شهید، خودش را برای مردم وقف کرد

گسترش همکاری‌های بین‌المللی دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های تاتارستان

اختصاص بیش از ۲۷ میلیارد تومان برای تجهیز آزمایشگاه‌های شریف

مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در دانشگاه پیام نور تمدید شد

مدیر انتشارات مروارید درگذشت

انتشار ۲ رمان از خبرنگار حوادث

انتشار ۲ رمان از خبرنگار حوادث

کتابی که زن زندانی را آزاد کرد

پوستر چهارمین جشنواره امامت و مهدویت رونمایی شد

اعضای شورای عالی سیزدهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران منصوب شدند

13 مصوبه جدید ‌هیات‌امنای سازمان تعلیم و تربیت کودک

تیم المپیاد ریاضی‌ امروز به چین اعزام می‌شوند؛ حضور ‌دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی انگلستان تا دو هفته دیگر

‌نمرات دانش‌آموزان پایه نهم‌ تا 11 تیر در سامانه سیدا اعلام می‌ش

سرانه فضای آموزشی کشور به ۵ متر و ۳۵ سانتی متر رسیده است

نخستین دانشمند با مغز و تاریخ به کتابفروشی‌ها آمد

دعوت دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مشارکت حداکثری در انتخابات

عرضه زیر خط جنگ با دیگری در بازار نشر

اعلام آمار نهایی انتخاب رشته کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۳

دوره تبیین ولایت در خطبه غدیر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نامه وزارت علوم درباره امکان تبدیل وضعیت استخدامی اعضاء هیأت علمی

میزگردهای فرهنگی نامزدهای پاستور ۱۴ و جای خالی آموزش عالی و فناوری

امروز؛ آغاز ثبت‌نام آزمون زبان MSRT مردادماه ۱۴۰۳

شبهه شورایعالی انقلاب فرهنگی برای تغییر نام دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

معیشت معلمان» و «ثبات مدیریت در آموزش و پرورش؛ خواسته‌هایی از رئیس دولت چهاردهم

مهر امسال ۱۶.۵ میلیون دانش‌آموز راهی کلاس درس می‌شوند

ثبت‌نام پایه دهم مدارس شاهد بعد از صدور برگه هدایت تحصیلی

امشب، آخرین مهلت ثبت نام دوره کاردانی به کارشناسی

تخریب دانشگاه نفت و گاز اوکراین با حمله روسیه

عرضه چاپ چهارم رمان هادی»در کتابفروشی‌ها

مهمونی غدیر و جهاد تبیین در موکب عمار یاسر

خیرین، عزیز خالق و مخلوق و صاحب عزت دنیوی و اخروی هستند

محدوده جغرافیایی مدارس برای ثبت‌نام دانش‌آموزان تغییر کرد

معضل دانشگاه‌ها برای دولت جدید انگلیس

درخشش دانشجویان امیرکبیر در مسابقات‌ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی

اولین جشنواره تولیدات آثار مردمی عید غدیرخم برگزار می‌شود

اطلاعیه دانشگاه شریف درباره دعوت از نامزدهای ریاست جمهوری

رئیس جدید پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا(س) منصوب شد

رئیس جدید پژوهشگاه مطالعات اسلامی جامعه الزهرا(س) منصوب شد

تجلیل از خانواده رییس‌جمهور شهید در آیین اعطای تندیس فداکاری

حضور دانشگاه شریف در جشن کیلومتری غدیر

انتشار خبر خوب خبر بد

افتتاح نخستین اردوگاه‌ دانش‌آموزان استثنایی در همدان با حضور وزیر آموزش و پرورش

کتاب‌های آموزشی ‌دانش‌آموزان با نیازهای ویژه باید عمل‌گرا باشد

فعالیت‌های دولت شهید جمهور در اجرایی‌سازی سند تحول‌؛ از تصویب نقشه راه اجرایی‌ تا اختصاص ردیف بودجه مستقل

تدوین چهارمین برنامه راهبردی دانشگاه تهران بر اساس مسئله‌محوری

پذیرش ۸۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه علامه‌ برای دوره ارشد

ثبت‌نام و انتخاب رشته ۱۷ هزار داوطلب در پذیرش کاردانی به کارشناسی

جزییات آزمون‌های ارزیابی علمی دانشجویان انتقالی علوم پزشکی ۱۴۰۳

ثبت‌نام آزمون msrt از فردا ۳ تیر ماه آغاز می‌شود

نامزدها برنامه مشخصی برای ارتقای تولید علم ارائه ندادند

حدود یک میلیون دانش‌آموزان رای اولی هستند

‌تفاهم‌نامه سبد بیمه‌ای آموزش‌وپرورش امضا شد؛ 9 استان با بیمه معلم، 23 استان با بیمه دانا‌

شروع رسمی فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان از فردا

سرانه فضای آموزشی کشور بیش از ۵ متر است

تمدیدثبت‌نام داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

افزایش ۱۰ هزار تخت به تخت‌های خوابگاهی دانشجویان در دولت سیزدهم

تمدید ثبت‌نام مصاحبه دوره بدون آزمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای درخشان

ترجمه شیفت شب در کتابفروشی‌ها

مخبر ذزفولی: دانشگاه باید جسارت نوشتن کتاب‌های مرجع را بیابد

۶ تیرماه آخرین مهلت انتخاب واحد ترم تابستان دانشجویان پیام نور

بهبود آموزش دانشجویان پزشکی با افزایش کارورزی پزشکی خانواده

دومین نشان عالی دانش دانشگاه تهران، به ۱۱ چهره علمی اعطا می‌شود

زمینه مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری مهیاست

نشست خبری کنگره بین المللی جبهه مقاومت برگزار می شود

ثبت‌نام داوطلبان شرکت در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد تمدید شد

برترین دانشگاه‌های اروپا در سال ۲۰۲۵

لغو اتهامات دانشجویان دستگیر شده در دانشگاه کلمبیا

دستورالعمل انتخاب دانشگاه برتر ابلاغ شد

صدور ۷ هزار ردیف استخدامی برای جذب نخبگان در دولت

اختصاص ۳۰۳ ظرفیت بورس کارشناسی ارشد در شرکت‌های دانش بنیان

برگزیدگان روایت‌نویسی نمایشگاه کتاب معرفی شدند

شرایط دانشکده‌ها برای پذیرش دانشجوی پزشکی اعلام شد

لزوم تدوین برنامه مدون و جامع برای ترویج علم و فناوری در دولت آینده

رئیس کمیته ستاد دانشگاهیان قالیباف منصوب شد

ایجاد ۱۵ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه انقلاب اسلامی

اعلام اسامی چندبرابر ظرفیت پذیرش دانشجومعلم و نمره‌کل نوبت اول کنکور ۱۴۰۳

آگهی/ معلم خصوصی ریاضی

آگهی/ آیا تمیز کردن مبل مخمل در خانه کار دشواری است؟

همکاری دانشگاه‌های ایران و عراق؛ از اجلاس رؤسا تا تاسیس شعب خارجی

فهرست دانشگاه‌هایی که مأمور بازنگری برنامه‌های درسی شدند

واکنش وزارت علوم به اظهارات مشاور پزشکیان در برنامه تلویزیونی

ثبت‌نام و انتخاب رشته بیش از ۸۰۰۰ داوطلب در دوره کاردانی به کارشناسی ناپیوسته

لزوم تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی توسط دولت چهاردهم

آغاز کمپین حماسه جمهور برای بیان انتظارات نوجوانان از رئیس جمهور

جزییات زمان‌بندی ثبت‌نام ترم تابستان دانشگاه آزاد اعلام شد

نام‌نویسی دوره جدید طرح دانشجو معلم قرآن آغاز شد

برای ایجاد رفاه و کرامت انسانی باید از دانشگاهیان کمک گرفت

زمینه ورود فعالان دانشجویی به عرصه کارآفرینی فراهم شود

فاضلی توسط رییس دانشگاه منصوب دولت روحانی از دانشگاه اخراج شد

اعلام اسامی چند برابر ظرفیت دانشجو- معلم و نمره کل نوبت اول کنکور

نامزدها در مناظرات به بیان توانایی‌ها و شایستگی‌های خود بپردازند

ساخت ۵۲۰ کلاس درس برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در دولت سیزدهم

انتخاب واحد تابستان دانشگاه آزاد از ۱۸ تیر آغاز می‌شود

افتتاح پروژه‌های جدید وزارت علوم در روزهای آینده

تمامی اعتراضات آزمون دستیاری پیش از صدور کارنامه بررسی و اعمال شد

شهریه مدارس غیردولتی بین 10 تا 80 میلیون تومان‌؛ شهریه نیم‌درصد مدارس بعدا اعلام می‌شود

شیوه آموزش علوم پایه در دبیرستان‌ها باید تغییر کند