کد خبر: 134348
ف
جرعه‌ای آب در بهشت شامل همه دیدنی‌ها و شنیدنی‌هاست
دعاهایی که از ‌شریعت و حاملان علم و حکمت به ما رسیده از بزرگ‌ترین نعمت‌های خداوند بر بندگان است. به مناسبت ماه مبارک رمضان به نقل شرح دعای سحر از امام خمینی (ره) می پردازیم.

به گزارش ثریا عارف عابد و زاهد سالک، سید بن طاووس در کتاب «اقبال ‌ ‌الاعمال» از شیخ طوسی و ابن ابی قره از ایوب بن یقطین روایت می‌کند که ‌ ‌پیرامون دعای ‌سحر از امام رضا علیه السلام پرسش کرد؛ و حضرت رضا (ع) در ‌ ‌پاسخ وی فرمودند: «این دعای ابوجعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام در ‌ سحرهای ماه مبارک رمضان بوده است.» و حضرت رضا (ع) ویژگی‌های زیر را در ‌ ‌مورد دعای سحر از پدرشان از امام باقر (ع) نقل می‌فرمایند: ‌بزرگی درخواستهای این دعا در درگاه حق تعالی، سرعت اجابت برای دعاکننده، وجود اسم اعظم در این دعا، دعای سحر از مکنون علم حق تعالی است، سفارش به حفظ این دعا از دسترسی نااهلان. ‌

‌حضرت باقر (ع) در آخر کلام خویش این دعا را، دعای «مباهله» می‌خوانند. و ‌ دعای مباهله، از دعاهایی است که در اعمال روز بیست و چهارم ذی الحجة (روز ‌ ‌مباهله) خوانده می‌شود و مشابه دعای سحر با اضافاتی است که از ائمه معصومین (ع) نقل شده است. و در کتابهای دعا مثل «مصباح المتهجّد» شیخ ‌ ‌طوسی (ره) و «البلد الامین» و «مصباح» کفعمی و «اقبال الاعمال» نقل شده است. ‌حضرت امام خمینی در سن ۲۷ سالگی دعای سحر را شرح کرده اند.

در ادامه قسمت ششم شرح دعای سحر حضرت امام خمینی به نقل از ترجمه فارسی این کتاب تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود:

‌یکی از بزرگان مشایخ اهل سیر و معرفت‌، رضوان الله علیه، در کتاب خود موسوم به اسرار ‌ ‌الصلاة در تفسیر «‌ بسم الله الرحمن الرحیم ‌» ‌ ‌بر اساس اسرار حروف، بعد از ذکر چند حدیث ‌ ‌و خبر از جمله حدیثی که در کتاب ‌کافی‌ و ‌توحید و ‌معانی‌ از عیاشی به نقل از اباعبدالله، ‌ ‌علیه السلام، بدین مضمون ذکر شده است که «الباء بهاء الله والسین سناء الله والمیم مجد ‌ ‌الله‌؛ ‌منظور از باء بهاء خداوند، مراد از سین سنای خداوند و مراد از میم مجد خداوند ‌ ‌است» (قمی هم از امامان باقر و صادق و رضا، علیهم السلام، مانند همین روایت را نقل ‌ ‌کرده ولی به جای مجد خداوند، ملک خداوند آورده است) فرموده است: ‌

‌ «‌ أقول: [و] یعرف من هذه الاخبار و غیرها، ممّا روی فی الابواب المختلفة، أنّ عالم الحروف عالم فی قبال العوالم کلّها، وترتیبها ایضا مطابق مع ترتیب‌ها، فالالف ‌ ‌ کأنّه یدلّ علی واجب الوجود، والباء علی المخلوق الاول، وهو العقل الاول والنورالاول، وهو بعینه نور نبیّنا، صلی الله علیه وآله وسلّم. ولذا عبّر عنه ببهاء الله، لأنّ ‌ ‌ البهاء بمعنی الحسن والجمال. والمخلوق الاول إنّما هو ظهور جمال الحق، بل التدقیق فی معنی البهاء أنّه عبارة عن النور مع هیبة ووقار، وهو المساوق المجامع ‌ ‌ للجمال والجلال ؛ ‌از این احادیث و احادیث دیگر که در باب‌های مختلف آمده ‌ ‌معلوم می‌شود که عالم حروف عالمی است در برابر [و به ازای] عالم‌های دیگر و ‌ ‌ترتیب حروف نیز مطابق ترتیب عوالم است؛ چنان که گویی الف دلالت بر واجب ‌ ‌الوجود می‌کند و باء بر مخلوق اول که عبارت است از عقل اول و نور اول که ‌ همان نور پیامبر ما، صلی الله علیه وآله وسلم، باشد. به همین سبب است که از آن ‌ ‌به بهاء خداوند تعبیر کرده‌اند، زیرا بهاء به معنی حسن و جمال است. و مخلوق اول ‌ ‌ظهور جمال حق است. تدقیق و تعمیق بیشتر در معنی بهاء آن است که بگوییم ‌ ‌بهاء عبارت از نور همراه با هیبت و وقار است، که در این صورت بهاء معادل ‌ ‌جمال و جلال می‌شود».‌

‌من می‌گویم: صفات متقابل به سبب گرد آمدنشان در عین وجود، به نحو بساطت و تنزه ‌ ‌از کثرت، همگی در هم داخل‌اند، لذا در هر صفت جمالی جلالی و در هر جلالی جمالی ‌ ‌نهفته است، منتهی بعضی صفات در ظاهر جمال‌اند و در باطن جلال و بعض دیگر برعکس. ‌ ‌از این رو، هر صفتی که جمال در آن ظاهر باشد صفت جمال و هر صفتی که جلال در آن ‌ ‌ظاهر باشد صفت جلال شمرده می‌شود. بهاء نیز نوری همراه با هیبت و وقار و در بر دارنده ‌ ‌جمال و جلال است، اما چون هیبت در بهاء در مرتبه باطن است و نور در مرتبه ظهور، ‌ ‌بهاء از جمله صفات جمال محسوب می‌شود که جلال در آن باطنی است. نیز، چون جمال ‌ ‌عبارت از چیزی است که متعلق به لطف باشد، بدون اعتبار ظهور و عدم ظهور در آن، لذا ‌ ‌بهاء به وسیله جمال احاطه شده و در آن محاط است. ‌

‌آنچه گفتیم در مرتبه فعل و تجلی عینی نیز صادق است. پس، بهاء ظهور جمال حق ‌ است که جلال در آن نهان است، عقل ظهور جمال حق است، شیطان ظهور جلال حق ‌ ‌تعالی، و بهشت و مقاماتش ظهور جمال و بطون جلال است. جهنم و درکاتش نیز عکس ‌ آن‌اند. ‌

‌حال، اگر اشکال کنی که در برخی از احادیث ائمه اطهار، صلوات الله علیهم، آمده که ‌ ‌ «‌ بالباء ظهر الوجود وبالنقطة تحت الباء تمیّز العابد عن المعبود؛ ‌وجود به سبب باء ظاهر ‌ ‌شد و به وسیله نقطه زیر باء عابد از معبود متمایز شد» ‌.‌ و ظهور وجود به واسطه مشیت ‌ همان حقی است که خلقت به واسطه آن صورت گرفته است. در بعض احادیث آمده: «‌ خلق ‌ ‌ الله الأشیاء بالمشیئة وخلق المشیئة بنفسها؛خداوند اشیاء را به واسطه مشیت و مشیت را ‌ ‌به خود مشیت آفرید»، پس قرار دادن بای بهاء به معنای عالم عقل دیگر چه وجهی دارد؟ ‌ ‌می‌گویم: این مطلب هم از یک منظر صحیح است، زیرا عقل نیز از جهتی مقام مشیت است؛ ‌ ‌چون عقل ظهور مشیت و مقام اجمال همه عوالم است، چنانچه در محل خود اثبات شده ‌ که شیئیت شیء به شکل تمام و کمال آن شیء است. ‌

اللهم انّی اسئلک من جمالک بأجمله و کلّ جمالک جمیل.

اللهم انّی اسئلک بجمالک کلّه.

اللهم إنّی اسئلک من جلالک بأجلّه و کلّ جلالک جلیل.

اللهم انّی اسئلک بجلالک کلّه...

بارالها، از تو درخواست می‌کنم به جمیل‌ترین جمالت حال آنکه همه جمال تو جمیل ‌ است. پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به همه جمالت. ‌

بارالها، از تو درخواست می‌کنم به جلیل‌ترین جلالت و همه جلال تو جلیل است. ‌

پروردگارا، از تو درخواست می‌کنم به همه جلالت. ‌ ‌

‌بدان، ای عزیز، که وجود هرچه بسیط‌تر و به وحدت نزدیک‌تر باشد شمولش بر کثرات ‌ بیشتر و احاطه‌اش بر امور متضاد کامل‌تر است. اموری که در عالم زمان متفرق‌اند در عالم ‌ ‌دهر مجتمع‌اند و چیزهایی که در ظرف خارج با هم متضادند در ظرف ذهن با هم هماهنگ ‌ ‌هستند. اموری که در نشئه اول متفاوت‌اند در نشئه آخرت با هم متفق‌اند و این به سبب ‌ ‌وسیع بودن ظرف‌ها و نزدیکی آن‌ها به عالم وحدت و بساطت است. شنیدم یکی از ارباب ‌ ‌معرفت، رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود: «جرعه‌ای آب در بهشت شامل همه لذت‌ها، اعم ‌ ‌از شنیدنی‌ها (انواع موسیقی و نغمه‌های مختلف) و دیدنی‌ها (لذت‌های حاصل از دیدار ‌ صورت‌های نیکو و دیگر شکل‌ها و رنگ‌ها) است. سایر حواس هم بر همین قیاس‌اند و ‌ لذت‌های هر یک به طور جداگانه و متمایز از دیگر حواس درک می‌شوند. و این به سبب ‌ ‌حکومت نشئه خیال و بروز سلطنت آن است».

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

ستاره در حال مرگ نزدیک زمین به طرز عجیبی درخشان شد

سرعت باورنکردنی چین در رسیدن به ماه

اولین تصویر از پهپاد خفاش شبح‌وار بوئینگ+عکس

تویوتا سوخت جدید به جای بنزین را جایگزین کرد

نبرد فوق العاده گیاهان برای به دست آوردن نور+عکس

آسمان خراش‌های بادی جایگزین اسمان خراش‌های سنگی می‌شوند+عکس

تصویر عجیب از بزرگترین مار دنیا با وزن یک تن +عکس

اسکن کف دست در متروی پکن جایگزین بلیت می‌شود+عکس

مدل وانیلی گوشی آمریکایی به بازار می‌آید+عکس

رضائی: صحرایی از بدنه آموزش و پرورش است، درد معلمان را می‌شناسد

کارنامه صحرایی در دانشگاه فرهنگیان

کتاب انگلیسی بازنمایی ایران پسا انقلاب رونمایی می‌شود

کوتسی با یک رمان جدید به بازار نشر برگشت

ایرانشناسی از ارکان دیپلماسی فرهنگی ماست

سرویس مدارس دانش‌آموزان استثنایی به شرط دریافت مصوبه دولت رایگان می‌شود

آغاز صدور کارنامه پرورشی مدارس در قالب سامانه نورینو

زنگ ورزش قالبی برای بیان اهداف سند تحول

حکم ریاست ۲ دانشگاه، یک مرکز آموزش عالی و مؤسسه پژوهشی صادر شد

مراحل و زمان بندی ثبت‌نام دانش‌آموزان ورودی مدارس شاهد اعلام شد

آمادگی پذیرش ۴۱ هزار دانشجو در موسسه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

مهلت پرداخت اجاره‌بهای دانشجویان خوابگاهی شهید بهشتی تمدید شد

مسائل و مشکلات را روی میز دانشگاه بگذارید

جشنواره بین‌المللی حرکت به عنوان رویداد نخبگانی شناخته شد

آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه فرهنگیان

اعلام نحوه فعالیت مرکز تربیت اسلامی کودک وابسته به دانشگاه آزاد

نشست ملاقات عمومی هیأت رئیسه دانشگاه تهران برگزار شد

سرپرستان سه واحد دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شدند

نتیجه بررسی مدارک داوطلبان آزمون دستیار فلوشیپ پزشکی اعلام شد

هوش مصنوعی سوالات آموزشی را طرح می‌کند

۶۰۷ هزار بسته به دست خریداران نمایشگاه کتاب رسید

روایت نبرد گردان عمار در تنگه ابوقریب چاپ چهارمی شد

شرایط نقل و انتقال فرهنگیان اعلام شد

ذرات غذا چطور به سیگنال عصبی تبدیل می‌شوند؟

کتاب آموزش‌ و پرورش آینده رونمایی شد

جشنواره بین‌المللی حرکت به عنوان رویداد نخبگانی شناخته شد

گواتر چیست و چرا رخ می‌دهد؟

موانع مشارکت دانشجویان در برگزاری کرسی‌های آزادندیشی رفع می شود

برگزاری چهار آزمون زبان انگلیسی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲

چطور با درمان ساده گلودرد، می‌توان از ابتلا به تب روماتیسمی جلوگیری کرد؟

یک انیمیشن جذاب درباره اتفاقات قبل و بعد از عمل قلب بچه‌ها!

بازنگری یک هزار و ۵۰۰ برنامه درسی با رویکرد اشتغال پذیری

آشنایی با آیین دادرسی کیفری متفاوت نوشته شده است

جذب سرباز امریه در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها

جامعه‌شناسی هنر اسلامی منتشر شد

مدرسه قصه‌های مجید مقاوم سازی و احیا می‌شود

راه‌اندازی فاز اول سامانه صدور کارنامه پرورشی مدارس و دانش‌آموزان

استفاده از زبان واسط برای آموزش دانشجویان خارجی مصوب شد

دانشگاه تهران کرسی آزاداندیشی هوش مصنوعی برگزار می کند

آغاز ثبت‌نام داوطلبان آزمون اختصاصی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی

رشته‌های علوم‌انسانی مورد کم‌لطفی قرار گرفته‌اند

فرهنگ فاخر ایرانی - اسلامی از فراخ‌ترین سراپرده‌های فرهنگی تاریخ تمدن بشر است

جزئیات راه‌اندازی مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه آزاد اعلام شد

دانشگاه‌ها پاسخ درخوری به نیازهای جامعه بدهند

لباس خون آلود سرباز وظیفه ایرانی در نبرد طالبان+عکس

همسر و دختران الهام علی اف+عکس

این آسانسور انسان را به فضا می‌برد+عکس

این ژاکت به ربات‌ها حس لامسه می‌دهد

رویای رسیدن به مریخ چقدر محقق می‌شود؟

اولین ستاره ماده تاریک شکار شد+عکس

درخواست ترسناک هوش مصنوعی خبرساز شد

قطار مغناطیسی هوایی چین همه را شگفت زده کرد+عکس

پهپاد ایرانی قاتل زیردریایی‌های دشمن+عکس

مرسدس‌بنز CLK GTR می‌تواند بی‌بال پرواز کند+عکس

رابطه مخفیانه بیل گیتس با حلقه جاسوسی+عکس

طراحی عجیب داخل خودروی ۲۰۷ توسط دختر ایرانی+عکس

گیرکردن عجیب پراید در بالابر پارکینگ+عکس

تلگرام باز هم واتساپ را مسخره کرد+عکس

یک جاسوس خطرناک از موبایل‌ها حذف شد

چهره مرد باستانی ۳۰ هزار ساله مصری منتشر شد+عکس

پهپاد غول پیکر آمریکایی با قابلیت پنهانکاری+عکس

کشف کاخ سلطنتی ۴۵۰۰ ساله در عراق+عکس

لاکچری‌ترین تختخواب دنیا در ماموریت‌های فضایی+عکس

شاهرخ خان سفیر تبلیغاتی این گوشی چینی شد+عکس

ارزان‌ترین گوشی هوشمند با امکانات عالی آمد+عکس

گوشی جدید شیائومی با صفحه نمایش خیره‌کننده+عکس

تصویر رویایی از گیلان صورتی+عکس

گوشی محبوب ایرانی‌ها که آیفون نتوانست رقیبش شود+عکس

حیوان عجیبی با پوست کرگدن و دندان‌های بزرگ+عکس

مدارگرد شناسایی ماه ناسا تصاویر تازه ارسال کرد+عکس

حسگر جدید گوشی سامسونگ در تمام صفحه+عکس

اصرار فضانورد زن عربستانی به رعایت حجاب در فضا+عکس

حیوان عجیبی با پوست کرگدن و دندان‌های بزرگ+عکس

قابلیت زنده کردن مردگان با هوش مصنوعی

تصویر عجیب از خورشید در نمایی نزدیک+عکس

درخواست ترسناک هوش مصنوعی خبرساز شد

زمین اولین پیام از بیگانه را دریافت می‌کند

طراحی عجیب داخل خودروی ۲۰۷ توسط دختر ایرانی+عکس

گوشی محبوب ایرانی‌ها تاشو می‌شود+عکس

ارزان‌ترین گوشی هوشمند با امکانات عالی آمد+عکس

خودروی ۲۰۷ واقعی و فرانسوی این شکلی است+عکس

گوشی محبوب ایرانی‌ها که آیفون نتوانست رقیبش شود+عکس

اولین تصویر از آیفون ۱۶ اولترا فاش شد+عکس

ماهواره کپستون تصویری از ماه ثبت کرد+عکس

این آسانسور انسان را به فضا می‌برد+عکس

کشف کاخ سلطنتی ۴۵۰۰ ساله در عراق+عکس

پرتاب موشک از روی سکوی شناور در آمریکا+عکس

سونی از بازی جذابش رونمایی کرد+عکس

چهره مرد باستانی ۳۰ هزار ساله مصری منتشر شد+عکس

تفاوت لندکروز و ۲۰۶ پس از تصادف+عکس

هوش مصنوعی نمی‌تواند جای این مشاغل را بگیرد

چطور با گلکسی S ۲۳ اولترا سامسونگ از ستارگان عکس بگیریم؟

ساعت عجیب آخرین امپراتور چین+عکس

دوربین آیفون ۱۶ مشابه این موبایل است+عکس

قطار مغناطیسی هوایی چین همه را شگفت زده کرد+عکس

جانشین پراید چه روزی به بازار می‌آید؟ +عکس

Watch۶ Classic ساعت زیبای سامسونگ با باتری قوی+عکس

هوش مصنوعی معلم گیتار شما می‌شود+عکس

فسیل یک دایناسور جدید آسفالت جاده را شکافت+عکس

نور این نواختر ۲۱ میلیون ساله به ایران رسید

یک جاسوس خطرناک از موبایل‌ها حذف شد