کد خبر: 137274
ف
مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۳۰۰۰ واحدی خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در صورت تامین منابع خبر داد

به گزارش ثریا - دکتر احد بنار، درباره ساخت خوابگاه‌های متاهلی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور گفت: برمبنای استفاده از منابع  قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» برای ساخت خوابگاه متاهلی برنامه‌ریزی کرده‌ایم. اما به دلیل اینکه در سال گذشته، هیچ منبعی از این قانون برای ساخت خوابگاه متاهلی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تخصیص داده نشد، نتوانستیم تعداد خوابگاه‌ها یا واحدسوئیت‌های متاهلی به طور قابل توجهی افزایش دهیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب ا بیان اینکه ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد خوبی داشته است، خاطرنشان کرد: اگرچه هیچ منبعی از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال گذشته برای افزایش ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی دریافت نکردیم اما توانستیم رشد خوبی داشته باشیم اما نتوانستیم رشد خوابگاه‌ها را به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برسانیم. 

وی ادامه داد: با استفاده از منابع داخلی وزارت بهداشت توانستیم  تعداد خوابگاه‌های متاهلی را ۳۲ درصد افزایش دهیم. همچنین تعداد واحدسوئیت‌های متاهلی و مساحت‌خوابگاه‌های متاهلی به ترتیب ۱۲ و ۳۲ درصد در سال گذشته نسبت به ابتدای ۱۴۰۰ افزایش یافت. مجموع ساختمان‌های خوابگاه‌های متاهلی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ۲۵ مورد بود که در حال حاضر به ۳۳ ساختمان رسیده است. تعداد واحدسوئیت‌های متاهلی ۷۹۳ واحد بود که در حال حاضر تعداد این سوئیت‌ها ۸۸۵ واحد است. تمام افزایش‌ ظرفیت‌ها از منابع داخلی وزارت بهداشت حاصل شده است. 

افزایش ۳۰۰۰ واحدی خوابگاه‌های متاهلی تا سال ۱۴۰۴

دکتر بنار درباره افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی توضیح داد: در سال ۱۴۰۲، برای افزایش خوابگاه‌ه‌های متاهلی دانشگاه‌ها انجام با بهره‌گرفتن از منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برنامه‌ریزی کرده‌ایم. تعهد داده‌ایم که ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی را ۳۰۰۰ واحد تا سال ۱۴۰۴ افزایش دهیم. در صورتی که منابع لازم از محل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تامین شودف می‌بایست ظرفیت خوابگاه‌های متاهلی را از سال جاری تا ۱۴۰۴، سالانه ۱۰۰۰ واحد افزایش دهیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منابعی که برای ساخت خوابگاه‌های متاهلی در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد با توجه به سرانه دانشجویانی که در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی  سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند، مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شوند تا  دانشگاه‌ها با توجه به دانشجویانی که در اختیار دارند، بتوانند ظرفیت واحدسوئیت‌های متاهلی را افزایش دهند. نیاز به ساخت خوابگاه متاهلی در تمام کشور وجود دارد. اگر منابع لازم تخصیص داده شود، می‌توانیم تعداد خوابگاه‌های متاهلی را در کوتاه‌مدت افزایش دهیم. 

وی درباره اعتبار مورد نیاز برای افزایش ظرفیت خوابگاهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و برآوردهایی که برمبنای هزینه‌های ساخت در این روزها انجام داده‌ایم، ساخت ۳۰۰۰ هزار واحد متاهلی و ۲۷۰۰۰ تخت مجردی به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این مبلغ باید به طور کامل بررسی شود که ساخت ۱۰۰۰ واحد متاهلی و ۹۰۰۰ تخت‌ مجردی در سال جاری نیازمند چه هزینه‌ای است. 

۴۰ درصد خوابگاه‌های دانشگاه‌ها نیازمند جایگزینی هستند

وی درباره بهسازی و بازسازی خوابگاهی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی گفت: حدود ۴۰ درصد از مجموع خوابگاه‌های مجردی که مالکیت آن در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد، نیازمند بازسازی اساسی و جدی یا جایگزینی ساختمان هستند. همچنین ۴۲ درصد دیگر از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت نیز به بازسازی نیاز دارند. براین اساس، حدود ۸۲ درصد خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی نیازمند بازسازی هستند. 

دکتر بنار با بیان اینکه با توجه به فوریت‌هایی که برای بازسازی خوابگاه‌ها پیش می‌آید با استفاده از منابع در دسترس به در حال به‌سازی خوابگاه‌ها هستیم، توضیح داد: اگر مشکلی در خوابگاه‌های فرسوده پیش بیاید دانشگاه‌های علوم‌پزشکی می‌بایست آن را ترمیم کنند. واقعیت این است که ۸۲ درصد از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به آن اشاره کردیم به جایزگینی یا بازسازی اساسی نیاز دارند. در حال حاضر، ۴۲ درصد از این خوابگاه‌ها را می‌توان بازسازی کرد چرا که کمتر از ۲۵ سال قدمت دارند.

وی ادامه داد: عمر برخی از خوابگاه‌های ملکی وزارت بهداشت به ۵۰ سال می‌رسد که براساس استانداردهای بین‌المللی فرسوده به حساب می‌آیند. قدمت برخی از این ساختمان‌ها به ۵۰ سال رسیده است که ناچار به جایگزینی این ساختمان‌ها هستیم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره اعتبار مورد نیاز برای بازسازی خوابگاه‌ها گفت: با توجه به اینکه مقوله بازسازی با ساخت و ساز متفاوت است، در حال حاضر، نمی‌توان مبلغ دقیقی برای بازسازی ارائه داد. به طور قطع، جایزگینی خوابگاه‌های قدیمی با جدید و به‌سازی ساختمان‌ها به هزینه جدی نیاز دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

دکتر بنار گفت: با توجه به شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش خوابگاه‌های متاهلی اولویت ما به حساب می‌آید. 

 

"تغذیه" دارای بودجه نشان‌دار می‌شود

دکتر بنار، درباره تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور گفت: براساس قیمت اقلام موادغذایی و محاسباتی که در آبان و آذر سال گذشته انجام دادیم، تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در سال جاری نیاز دارد.  با توجه به اینکه هیچ ردیف نشان‌داری برای تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تعریف نشده بود، دانشگاه‌ها در تنگنا قرار گرفتند  و سب بدهی انباشته دانشگاه‌ها شد.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد غذاهایی که به عنوان وعده ناهار در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد و وعده‌های غذایی صبحانه و شام دانشجویان خوابگاهی و افزایش قیمت موادغذایی، به اعتبار بیشتری نیاز داریم. 

مدیرکل امور دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توضیح داد: پیش از اینکه قانون لایحه بودجه ۱۴۰۲، بحث‌های درباره نشان‌دار کردن ردیف بودجه تغذیه دانشجویان علوم‌پزشکی مطرح شد. موضوع نشان‌دار کردن بودجه تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی با نمایندگان مجلس مطرح شد و به موفقیت‌هایی در این زمینه دست یافتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تصور می‌کنیم که موضوع تغذیه دانشجویان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی دارای ردیف بودجه نشان‌دار شود اما نتیجه نهایی هنوز اعلام نشده است. در انتظار ابلاغ بودجه هستیم تا ردیف بودجه تمام ارگان‌ها مشخص شود.

منبع : امور دانشجویی وزارت بهداشت

 


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

علوم پزشکی باید بیمار محور و مبتنی بر اخلاق اسلامی باشد

اعلام نتایج نهایی ‌آزمون کاردانی فنی و حرفه‌ای سال ۱۴۰۲

افزایش اولویت‌های کارنامه سلامت روان دانشجویان

چگونه مدت زمان زیادی پشت میز درست بشینیم؟

چرا مردم اقلیم گرمسیر غذاهای گرم می‌خورند و نه سرد؟

چرا ما همیشه نگران هستیم و چگونه با آن کنار بیاییم؟

برترین دانشگاه‌های انگلیس از نگاه گاردین

جزئیات دوازدهمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس تبیین می‌شود

نتایج پذیرش بدون آزمون کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیر نظر رییس جمهور تشکیل می‌شود

زلفی گل: بهترین سالیان عمر رضوان‌طلب به شاگردپروری و ترجمه کتاب گذشت

زمان توزیع کارت آزمون استخدامی وزارت راه و شهرسازی اعلام شد

کسب ۲۴ رتبه برتر المپیاد علمی کشور توسط دانشجویان امیرکبیر

همایش آموزشی فرهنگی دانشجویان دختر حافظ قرآن کریم برگزار شد

جزئیات برنامه مشترک تربیت دستیار تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

ساعت برگزاری کلاس‌های دانشکده فنی دخترانه شریعتی تغییر کرد

بیش از ۵۰ هزار دانشجوی عراقی در ایران تحصیل می کنند

مرور خاطرات جنگزدگان سوسنگرد، بستان و اهواز باچراغ‌های روشن شهر

ارتقای کیفیت آموزش با اولویت مدارس دولتی/ بهسازی و شاداب‌سازی این مدارس

آمار دقیقی از دانش‌آموزان استفاده‌کننده از فضای مجازی نداریم

کمبود ۲۰ هزار مراقب سلامت فعال در مدارس/ اجرای برنامه شیرمدرسه به شرط تامین اعتبار

حمایت از اعطای جایزه مصطفی در حوزه علوم انسانی

هشتمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هِکاتوم در دانشگاه دامغان برگزار می‌شود

رتبه‌های کنکورِ آزمایشی را ملاک موفقیت خود قرار ندهیم

دبیر شورای انقلاب فرهنگی درگذشت استاد دانشگاه تهران را تسلیت گفت

صدور مجوز مهدهای کودک تا پایان آبان/شهریه‌ها ضابطه‌مند می‌شود

جایزه مصطفی(ص) ظرفیت ایجاد شبکه‌ای از نخبگان را در کشور دارد

آخرین به‌روزرسانی منابع آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

ازدواج مانع تحصیل در مدرسه نیست

پیام تسلیت رئیس دانشگاه تهران در پی درگذشت استاد این دانشگاه

هایکوهای کفشدوزک خانم به بازار نشر رسید

نویسنده پرفروش کتاب‌های شطرنج درگذشت

‌ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع فاقد مدرک هویتی با برگه حمایت تحصیلی انجام می‌شود

دانش‌آموزان مدارس استثنایی از سازمان‌های فنی‌وحرفه‌ای و بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند

باید درس سواد رسانه در دانشگاه فرهنگیان‌ تقویت شود

طرح تحصیل رتبه زیر ۵ هزار کنکور در دانشکده حکمرانی در دست اقدام است

گروه آموزش زبان فارسی در دانشگاه کراچی تشکیل می‌شود

حکم انتخاب ۱۲ رئیس دانشگاه‌ و پژوهشگاه‌ تایید شد

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

توزیع بسته‌های بهداشتی دوران بلوغ بین دختران دانش‌آموز مناطق محروم

نماینده چابهار: تعدادی از کلاس‌های درس فاقد معلم هستند

امروز آخرین مهلت ثبت‌نام آزمون پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

افزایش دانشگاه‌های ایرانی در رتبه‌بندی تایمز

فرایند درخواست دفاع رساله دکتری دانشگاه علامه الکترونیکی شد

آموزش هوش مصنوعی و کدنویسی به دانش‌آموزان

نتیجه نهایی آزمون سراسری ۱۴۰۲ تا پایان هفته جاری اعلام می‌شود

سیراب از عطش تازه‌ترین اثر دفاع مقدسی سوره مهر به چاپ رسید

بهره‌برداری از ۶ واحد آموزشی در کاشان

برگزاری آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان، نیمه اول آبان

وحیدی: ۲۳ هزار کلاس درس فاقد معلم است/قالیباف: پیگیری می‌کنم

نحوه تعیین شهریه کودکستان‌ها اعلام شد/ صدور مجوز تاسیس کودکستان

افتخارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در المپیاد علمی کشوری

متخصصان طب سنتی چطور می‌فهمند غذایی سرد است یا گرم؟

HIV چگونه منتقل نمی‌شود؟

چه کنیم تا دیرتر پیر شویم؟

آلرژی به گرده چیست و چگونه می‌توان آن را کنترل کرد؟

فرآیند ثبت نام و ضوابط آزمون تخصصی کارگزاران گمرکی اعلام شد

آغاز ثبت نام آزمون زبان MSRT نوبت مهر ۱۴۰۲ از فردا

پاسخ تپسی به مشکلات در سرویس مدارس؛ از ناآماده بودن زیرساخت‌ها تا بدقولی برخی دستگاه‌ها

میانگین کلاس‌های درس ابتدایی شهر تهران ۳۶ نفر است/فعالیت ۱۸۰ مدرسه ۲ نوبته

حراج کتابی که سگ آن را خورد

برگزاری جشن چهل‌ویکمین سالگرد تاسیس دانشگاه امام صادق (ع)

اخذ مجوز ۱۴۷ رشته محل جدید در مقطع کارشناسی ارشد/صدور مجوز ۱۵۵ رشته جدید کارشناسی

ویژه نامه سالگرد اغتشاشات ۱۴۰۱ منتشر شد

ما امروز با تهاجمی گسترده تر از جنگ تحمیلی روبرو هستیم

درگاه‌های مشارکت دانش‌آموزان در پویش مهر ریاست‌جمهوری به‌زودی اعلام می‌شود

سیاست دولت جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان است

آ‌غاز برگزاری اردوی راهیان پیشرفت و راهیان نور دانش‌آموزی از 15 مهر‌

‌مدارس ایرانی در عربستان مجددا بازگشایی می‌شوند

برده سوم اثر تمیم البرغوثی با ترجمه محمدرضا زائری در بازار کتاب عرضه شد

شبکه نخبگان دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تشکیل می‌شود

کسب رتبه دوم کشور توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رتبه‌بندی تایمز2024

جلیلی: آزمایشگاه‌های دانشگاه شریف در سال تحصیلی بروز می‌شود

پژمان‌فر: حقوق معلمان حق‌التدریسی پرداخت شود

دانشگاه‌ها ملزم به اجرای برنامه‌های نشاط آور در دانشگاه‌ها شدند

امروز پایان مهلت مجدد انتخاب رشته دکتری تخصصی علوم‌ پزشکی

واکنش دانشگاه تهران درباره اظهارات یک عضو هیات علمی تعلیق‌شده

تبدیل وضعیت ۲۸۷۱ استاد جذب شده در دولت سابق

نتایج انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۲ دانشگاه آزاد اعلام شد

آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان جذب

جت‌های جنگنده سوخو-۵۷ و سوخو-۳۵ تحویل داده شد+عکس

پروژه بزرگ بن سلمان برای خانه دار کردن عرب‌ها+عکس

تصویر دیدنی از مرسدس بنز ساخت ایران+عکس

صادرات خودروی پیشرفته عربستان شروع شد+عکس

ربات انسان نمای تسلا همه را به وحشت انداخت+عکس

سرعت عجیب هواپیما در آسمان

بمب‌افکن غول پیکر آمریکایی که ۱۰۰ سال دیگر می‌تواند پرواز کند+عکس

گفته اینشتین درباره آغاز جهان ثابت شد

کشف صندل ۶ هزار ساله در پای یک مومیایی+عکس

غبار عجیب روی گنجی که از فضا آمده+عکس

ربات انسان نمای آمریکایی که می‌خواهد بازیگر شود+عکس

روشی عجیب برای نوشتن روی آب+عکس

پهپاد سنگین وزنی که اژدر زیردریایی شلیک کرد+عکس

موشک پرقدرت آمریکا باعث دردسر روسیه شد+عکس

نقشه‌برداری قاره تازه کشف شده انجام شد+عکس

مراقبت باشید دستتان با این گوشی گران‌قیمت نسوزد+عکس

این خودروی آلمانی‌ با مونتاژ چین وارد ایران می‌شود+عکس

کپی‌برداری عجیب گوشی سامسونگ از آیفون+عکس

آیفون ۱۵ در نبرد با این گوشی جدید شکست خورد

حلقه‌های جادویی که از فضا روی زمین قابل دیدن است+عکس

هشدار عجیب به مالکین این خودروهای خارجی

پروژه رویایی و هزینه بر مارک زاکربرگ و همسرش اعلام شد

کهکشان راه شیری در امواج گرانشی این طور به نظر می‌رسد

دوربین شیائومی ۱۴ پرو یک دوربین حرفه‌ای برای عکاسی+عکس

کدی که در گوشی‌های آیفون مخفی شده است+عکس

انتقادات تند اتحادیه اروپا از ایلان ماسک

خطرناک‌ترین سلاح روسیه در جنگ اوکراین+عکس

راز پدید آمدن حلقه‌های زحل کشف شد

پنتاگون جبعه سیاه هوش مصنوعی را باز می‌کند

چرخش عجیب یک سیاهچاله به شکل دونات نارنجی+عکس