کد خبر: 142005
ف
اعلام جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در چهار آزمون کشوری اعلام شد.

به گزارش ثریا -  دانشگاه علوم پزشکی تهران فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۲، آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی و پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی را اعلام کرد.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲

پذیرفته شدگان باید از ۲۷ شهریور تا ۳ مهر ۱۴۰۲ برای ثبت نام و تکمیل فرایند آن با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور (داوطلبینی که فاقد شماره شناسنامه هستند از کدملی به عنوان کد کاربری و رمز عبور استفاده کنند) به سایت ‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسکن مدارک و ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بهتر است پذیرفته شدگان در این امر تسریع کنند. عدم تکمیل مدارک و تائید نهایی آن در موعد مقرر بمنزله انصراف تلقی و مراتب به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد. شروع دوره نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۴۰۲ است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

تاریخ ثبت نام حضوری جهت تحویل اصل مدارک توسط دانشکده ها اطلاع رسانی خواهد شد. مراجعه حضوری دانشجویان شاهد و ایثارگر اعم از افرادی که با سهمیه و یا غیر سهمیه قبول‌ شده‌اند به واحد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت ارائه‌ اصل مدارک ایثارگری و تکمیل مراحل ثبت‌نام الزامی است.

فرآیند ثبت نام پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی سال ۱۴۰۲

پذیرفته‌شدگان آزمون پذیرش دستیار تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) پزشکی تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ فرصت دارند برای ثبت نام اینترنی وتکمیل واسکن فرم ها و مدارک ثبت نامی مشروحه زیر به نشانی سایت https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بازه زمانی اعلام شده تمدید نخواهد شد و کسانیکه موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند به هیچ وجه به گروه های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی

پذیرفته شدگان چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی ورودی مهر ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ برای ثبت نام اینترنی وتکمیل واسکن فرم ها و مدارک ثبت نامی مشروحه زیر به نشانی سایت https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور ، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

به دلیل تداخل ثبت نام از پذیرفته شدگان سایر مقاطع، بازه زمانی اعلام شده تمدید نخواهد شد و کسانیکه موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند به هیچ وجه به گروه های آموزشی جهت شروع دوره معرفی نخواهند شد و عدم ثبت نام آنها نیز به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

شروع دوره کلیه پذیرفته شدگان از اول مهرماه است و عدم مراجعه در تاریخ مقرر برای شروع دوره به منزله انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان حتماً قبل از ثبت نام اینترنتی برای تکمیل فرم های بررسی صلاحیت عمومی (گزینش دستیاری) به سایت http://sajed.tums.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f مراجعه و اقدام کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

ثبت‌نام کنندگان جهت اطلاع از زمان تعیین محل مراکز آموزشی به سایت دانشکده پزشکی http://medicine.tums.ac.ir/fa/ مراجعه و یا با گروه ها تماس حاصل بگیرند. اسامی پذیرفته شدگانی که ثبت نام آنها تایید نشده و پرینت «ثبت نام تایید شد» برای آنها صادر نشده جهت تقسیم به دانشکده معرفی نخواهند شد.

ضروری است جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ثبت نامی پس از ارسال مدارک از طریق اینترنتی مجدداً برای پی گیری مراحل ثبت نام به سایت مراجعه تا پیام «ثبت نام انجام شد» را مشاهده و فرم تاییدیه ثبت نام موقت را دریافت شود.

در صورت مشاهده پیام «مدارک ناقص است» پذیرفته شده باید سریعا" نسبت به رفع نقص اقدام کند و در صورت نیاز با شماره ۶۶۴۹۲۲۷۱ اداره تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ (گزینه ۲) تماس بگیرد.

فرآیند ثبت نام پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

پذیرفته شدگان پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ۲۶ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ فرصت دارند برای تکمیل فرم ها و مدارک ثبت نامی زیر با وارد کردن کدملی به عنوان کد کاربری و شماره شناسنامه به عنوان رمز عبور به نشانی سایت ثبت نامی ‌https://sipad.tums.ac.ir/stdnew مراجعه و نسبت به اسکن مدارک زیر و ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

بازه زمانی اعلام شده برای ثبت نام تخصصی تمدید نخواهد شد و کسانی که موفق به تکمیل مدارک و تائید نهایی ثبت نام نشوند، عدم ثبت نام آنها، انصراف تلقی شده و جهت معرفی جایگزین به وزارت بهداشت اعلام خواهد شد.

پذیرفته شدگان حتماً قبل از ثبت نام اینترنتی برای تکمیل فرم های بررسی صلاحیت عمومی (گزینش دستیاری): به سایت http://sajed.tums.ac.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f مراجعه و اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل فرمهای مذکور فرایند ثبت نام ناقص و به مرحله تایید نخواهد رسید.

افراد برای شروع و ورود به سایت گزینش از گزینه فراموشی کلمه عبور استفاده کنند و در صورت نیاز با شماره ۰۲۱۸۸۹۵۳۱۴۱ تماس بگیرند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران درج شده است.

افراد باید جهت آگاهی از تکمیل بودن و تائید مدارک ضروری است مجددا" به سایت ثبت نام مراجعه تا «پیام ثبت نام انجام شد» را مشاهده کنند و رسید تاییدیه ثبت نام موقت را جهت مراجعه به گروه پرینت بگیرند.درصورت مشاهده پیام «مدارک ناقص است» باید سریعا" نسبت به رفع نقص اقدام شود.

ارسال هرگونه درخواست (به غیر از اسکن مدارک ثبت نامی که باید صرفاً از طریق سایت ثبت نام صورت گیرد) بوسیله تلفن همراه از طریق آدرس میز خدمت امکان پذیر است و نیاز به مراجعه حضوری نیست.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی تهران


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

روسیه به دنبال خرید موشک کروز ایران+عکس

کشف مومیایی ۶ کودک توسط کارگران شرکت لوله‌کشی گاز+عکس

موشک دومرحله ای ایران با نامی خاص+عکس

بارگذاری ۱۳۱ عنوان کتاب درسی قدیمی در وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی

حسن شرف‌الدین مترجم درگذشت

ظرفیت سرویس مدارس چند نفر است؟

تمدید مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی

تهران عاشق رونمایی شد

نتایج آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

درون‌گرا هستید یا برون‌گرا؟

اول مهر

انیمیشن بچه زرنگ روی پرده‌ی سینماها/ آغاز طرح کانون مدرسه از هفته سوم مهرماه

معاون وزیر آموزش و پرورش: ایران قوی مستلزم داشتن مدارسی قوی است

حل مشکل سرویس مدرسه دانش آموزان استثنائی در سال تحصیلی جدید/استقرار تاکسی در ۶ نقطه پر مسافر

از میزان اجاره‌بها تا مبالغ وام‌های دانشجویی

چه غذاهایی برای بهبود آکنه و استرس نوجوانان مفید است؟

مبلغ پایه گرنت اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ۳ برابر شد

سوابق تحصیلی نقش جدی‌تری را در ادامه روند تحصیلی ایفا می‌کند

هفت راهکار ساده برای همراهی موثر با دوست مضطرب‌مان!

چگونه متوجه طعم‌های مختلف می‌شویم؟

دانشگاه آزاد در کنار بُعد تخصصی و علمی، به ابعاد اخلاقی، هویتی و معنوی دانشجویان توجه دارد

تجدید میثاق دانشگاهیان دانشگاه تهران با آرمان‌های امام و شهدا

دوره ای که وحشت سرخ اوج گرفت

مدارس شهری تا آخر دولت به اینترنت فیبرنوری متصل می شوند

زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور در شهرستان بهارستان نواخته شد

سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی ‌فعال است

همه مسئولان آموزش‌وپرورش از امروز نسبت به دانش‌آموزان ‌توجه ‌بیشتر داشته باشند

آغاز سال تحصیلی ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز در کشور‌

قول می‌دهم امانتدار امینی برای دانشجویان باشیم

دو سرپرست دانشگاه معارفه شدند/ زمزمه تغییر مجدد شیوه برگزاری کنکور

مصمم‌تر و مسئولانه‌تر از پیش، در استقرار عدالت آموزشی خواهیم کوشید

مهلت ثبت‌نام متقاضیان ۱۸ رشته دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران تمدید شد

۱۲۰ هزار معلم در حلقه‌های ۱۰ نفره شبکه‌سازی می‌شوند/ ایجاد کتابخانه در کلاس‌های درس

پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی

بهسازی تمام خوابگاه های علوم پزشکی در آستانه سال تحصیلی جدید

نظام‌نامه اخلاق در دانشگاه تهران نصب شد/ جزئیات ضوابط پوشش

آمادگی کامل تهران برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها

مبلغ شهریه دانشجویان دانشگاه تهران اعلام شد

همشاگردی سلام ...

اعلام نتایج انتخابات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کشور

اعلام زمان مصاحبه معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های خاص دانشگاه علمی کاربردی

جزئیات مرحله گروهی پانزدهمین المپیاد دانشجویان علوم‌پزشکی اعلام شد

شورای مشورتی دبیران شوراهای صنفی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی تشکیل شد

پذیرش ۱۳۰۰ دستیار تخصصی پزشکی در مرحله تکمیل ظرفیت با اجرای بومی‌گزینی

جزئیات مرحله عملی آزمون ملی دندانپزشکی اعلام شد

ذرات مرموز خورشید که در حال کاری عجیب هستند

رقیب چینی تویوتا به صورت رسمی عرضه شد+عکس

گوشی‌های اقتصادی و جذاب شیائومی را ببینید+عکس

یک اقیانوس در قمر مشتری کشف شد

رنگ قاب این آیفون خود به خود تغییر می‌کند+عکس

قدرت نمایی دو موشک بزرگ ایران در رژه نیروهای مسلح+عکس

پیکاپ زیبای لکسوس در راه است+عکس

تکه‌ای از فضا که به زمین می‌آید+عکس

اولین تصویر واقعی از آیفون ۱۵ +عکس

کشف دایناسوری که هیچ دندانی نداشت

شاسی بلند جذاب چینی به ایران می‌آید+عکس

وضعیت گوشی هواوی پس از رد شدن غلتک ۲۰ تنی از روی آن+عکس

۴ هزار هواپیمای گران قیمت در گورستان +عکس

کشف عجیب از گنج فرعون در زیر آب+عکس

پرنده‌ای که در مریخ دیده شد+عکس

چرا مردم ژاپن گوشی سامسونگ نمی‌خرند؟

نصب «نظام‌نامه اخلاق» در دانشگاه تهران

تصویر دیدنی از جشن عید مبعث در بازار تهران+عکس

اعلام جزئیات مرحله عملی آزمون ملی دندانپزشکی

پایان مهلت ثبت‌نام ارشد علوم پزشکی دانشگاه آزاد

چهره غمگین عموپورنگ در مراسم تشییع آرش میراحمدی+عکس

گریه های دردناک نادر سلیمانی در مراسم تشییع آرش میراحمدی+عکس

گریه‌های سوزناک همسر آرش میراحمدی+عکس

انتظار املای صحیح از کودک کلاس اولی نداشته باشید

برگزاری ۸۰۰ رویداد فرهنگی شاخص تحت عنوان خاکریز دانایی

کتاب «آسمانی‌ترین مهربانی» برای دهمین بار چا‍پ شد

نتایج آزمون استخدامی آموزگاری اعلام شد

پذیرش ۱۳۰۰ دستیار تخصصی پزشکی در تکمیل ظرفیت

تشکیل شورای مشورتی دبیران شوراهای صنفی دانشجویان علوم پزشکی

ابلاغ برنامه‌های آغاز سال تحصیلی به دانشگاه‌ها

وسیله نقلیه جدید هوندا که مثل چمدان قابل سوار شدن است+عکس

مکان‌های خاصی که گوگل مپ نشان نمی‌دهد

وضعیت فضاپیمای ناسا پس از عبور از طوفان خورشیدی

برگ برنده گوشی‌های سامسونگ رو شد

گوشی اندرویدی که آیفون ۱۵ پرومکس را شکست داد

موبایل رونالدو از برندی که فکرش را نمی‌کنید+عکس

عقاب هارپی که به اندازه یک آدم است+عکس

مار عجیب‌الخلقه در ایران دیده شد+عکس

خودرویی که رونالدو را در تهران اسکورت کرد+عکس

زیردریایی گران قیمت روسیه با موشک انگلیسی نابود شد+عکس

پرنده‌ای که در مریخ دیده شد+عکس

جنگنده اف ۳۵ آمریکا پیدا شد+عکس

پروژه بلندپروازانه بن سلمان که بعید است به سرانجام برسد+عکس

موجود عجیبی که فقط ۲ ماه عمر می‌کند+عکس

وسیله نقلیه جدید هوندا که مثل چمدان قابل سوار شدن است+عکس

راز نقاشی‌های مصر باستان فاش شد+عکس

کشف عجیب از گنج فرعون در زیر آب+عکس

اولین تصویر واقعی از آیفون ۱۵ +عکس

بوگاتی معروف چطور سر از افغانستان در آورد؟

یک اقیانوس در قمر مشتری کشف شد

خودرویی که رونالدو برای خریدش به ایتالیا رفت+عکس

قدرت نمایی دو موشک بزرگ ایران در رژه نیروهای مسلح+عکس

مکان‌های خاصی که گوگل مپ نشان نمی‌دهد

هوش مصنوعی شهرهای مریخی را به تصویر کشید+عکس

وضعیت گوشی هواوی پس از رد شدن غلتک ۲۰ تنی از روی آن+عکس

نیروی مرموزی که جلوی رشد جهان را می‌گیرد

۴ هزار هواپیمای گران قیمت در گورستان +عکس

روایت ایلان ماسک از فعالیت استارلینک در ایران

تکه‌ای از فضا که به زمین می‌آید+عکس

کشف مومیایی ۶ کودک توسط کارگران شرکت لوله‌کشی گاز+عکس

روسیه به دنبال خرید موشک کروز ایران+عکس

دکمه جادویی آیفون ۱۵ که به تازگی به آن اضافه شده+عکس

فاصله‌ ستاره‌های آسمان از هم چقدر است؟

اولین تماس ماهواره‌ای با این مدل گوشی سامسونگ برقرار شد

ذرات مرموز خورشید که در حال کاری عجیب هستند