کد خبر: 145166
ف
خانه دانشگاه و صنعت در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود
رییس دانشگاه تهران از برنامه های آینده این دانشگاه را راه اندازی خانه دانشگاه و صنعت در معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه عنوان کرد و گفت: فعالیت این خانه در رابطه با برقراری تعامل بین دانشگاه و شرکت های اقتصادی و تولیدی خواهد بود.

به گزارش ثریا - سید محمد مقیمی  در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که در کتابخانه این دانشگاه برگزار شد، افزود: پیشنهادی را به عنوان خانه صنعت در دانشگاه به معاونت پژوهشی دادیم که تا یک ماه آینده آماده و راه اندازی می شود به گونه ای که صنایع و شرکت هایی که با دانشگاه تهران کار می کنند در دانشگاه نمایندگی خواهند داشت.

وی یادآور شد:البته ما متقابلا پردیس های علم و فناوری دانشگاه را هر چند که برخی آنها در مالکیت دانشگاه تهران است در جوار صنعت ایجاد خواهیم کرد ضمن اینکه در داخل دانشگاه تهران واحدهایی را ایجاد تا این ارتباط برقرار شود، در صنعت هم این کار در حال انجام است و این اتفاق در ارتباط با شرکت سنگ آهن بافق می افتد و در درون این مجموعه این کار را محقق می کنیم.

رییس دانشگاه تهران تصریح کرد: بنابراین امیدواریم که به بزودی شاهد راه اندازی خانه دانشگاه و صنعت باشیم، آنجا محلی است که به جای این که مرجعیت علمی خدشه دار شود و ما برویم در آن محیط صنعتی، آنها در دانشگاه حضور می یابند و به نوعی آنها به اساتید و محققان برجسته دانشگاه مراجعه خواهند کرد.
وی ادامه داد: البته ما در بخش های مختلف که صحبت از دانشگاه کارآفرین می کنیم می گوییم همگرایی بین دولت، دانشگاه، صنعت و نهادهای مدنی شکل گیرد البته عامل پنجمی هم به عنون محیط زیست است که می شود در قالب همان نهادهای مدنی در نظر گرفت.

مقیمی گفت: البته در دانشگاه تهران مجموعه ای تحت عنوان سمات فعالیت خود را شروع کرده که مخفف ستاد مسوولیت پذیری اجتماعی دانشگاه تهران است و این مجموعه در رابطه با تعامل بین این دانشگاه و نهادهای مدنی فعالیت خواهد کرد و آن بخشی که در حوزه معاونت پژوهش به عنوان خانه صنعت و دانشگاه ایجاد خواهد شد تعامل بین دانشگاه و شرکت های اقتصادی و تولیدی برقرار می کند.

 

عارضه های دانشگاه کارآفرین از دیدگاه رییس دانشگاه تهران
وی در ادامه به عارضه های دانشگاه کارآفرین اشاره کرد و اظهار داشت: اولین نکته ای که درباره دانشگاه کارآفرین به عنوان افسانه دانشگاه کارآفرین مطرح می کنم این است که فکر می کنیم اگر می خواهیم دانشگاه کارآفرین داشته باشیم باید نقش نظریه ها و آموزش کمرنگ شود و به همان نسبت که نظریه ها و جنبه های آموزشی کمرنگ می شود باید شاهد پررنگ تر شدن فعالیت های تحقیقاتی و فناوری و نوآوری و همچنین راه اندازی واحدهای فناوری و کسب و کارهای دانش بنیان باشیم که این یک انحراف در مسیر دانشگاه کارآفرین است.

مقیمی افزود: هنگامی صحبت از دانشگاه کارآفرین می کنیم یعنی دانشگاه کارآفرین به یک علم نافع دست پیدا کند، اگر یک علم بخواهد در خدمت جامعه باشد و رفاه و آسایش را برای مردم جامعه فراهم کند باید مبنای علمی داشته باشد. تا زمانی که نظریه های مقتن و قوی متناسب با شرایط بومی و اقتضائات جامعه تولید نشود بنابراین تلاش های بعدی قطعا بی نتیجه خواهد بود.

رییس دانشگاه تهران ادامه داد: اگر می گوییم که ما باید فعالیت های تحقیقاتی و نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان را توسعه دهیم به معنی این نیست که فعالیت های نظریه پردازی، علمی و آموزشی را داخل کلاس و دانشکده را به فراموشی بسپاریم حتی باید آن را با جدیت بیشتر دنبال کنیم و از این رهگذر است که می توانیم به علم نافع برسیم و به طور واقعی بتوانیم مسایل و مشکلات جامعه و کشور را حل کنیم.

مقیمی گفت: مسیری که گاهی اوقات در ارتباط با دانشگاه کارآفرین تذکر داده می شود که همه صحبت از تهدید می کنند و پژوهش می کنند قراردادهای تحقیقاتی می شود بحث های اختراعات و نوآوری ها مطرح می شود و تکلیف کلاس درس چه می شود، باید بگوییم که زمانی که ما به بحث نظری و تئوری هم با قدرت ادامه می دهیم و این زنجیره را با فعالیت های نوآورانه و کسب و کارهای دانش بنیان تکمیل می کنیم آن زمان است که دانشگاه کارآفرین اتفاق می افتد نه این که یک بخشی از این زنجیره را از هم گسست ایجاد کنیم و بخشی از این زنجیره را ادامه دهیم که به طور قطع این زنجیره کاملی نخواهد بود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که از آن به عنوان یک تصور نادرست از دانشگاه کارآفرین مطرح می شود این است که ما شاگردپروری را در محیط دانشگاه فراموش می کنیم و بازاری شدن آموزش عالی در دستور کار قرار می گیرد به این ترتیب که همه چیز تحت تاثیر فعالیت های تحقیقاتی و اعتبارات پژوهشی و منابعی که از طریق دستگاه ها و سازمان ها و محیط بیرونی تامین می شود قرار می گیرد بنابراین نوع نگاه این است که ببینیم تقاضای بازار چیست و براساس آن فعالیت های تحقیقاتی انجام دهیم و از وظیفه خودمان در بخش شاگردپروری غفلت کنیم.

 

رییس دانشگاه تهران ادامه داد: مهمترین مولفه ای که ما با آن سرکار داریم شاگردان متناسب با نیازهای علم نافع را بتوانیم پرورش دهیم. البته زمانی که بحث شاگردپروری می شود گاهی اوقات فکر می کنیم باید راویانی را تربیت کنیم که بیایند همان بحث هایی را که در کلاس برای آنها روایت کردیم مجددا برای جامعه دیگر روایت کنند.
مقیمی با بیان این که شاگردپروری به معنای روایت پرور و راوی پرور نیست گفت: شاگردپروری به معنی صرفا پرداختن به جنبه های اخلاقی هم نیست. شاگردپروری به مفهوم جامع به این معنی است که افرادی عالم، اخلاقی و متخصص و متناسب با نیازهای جامعه تربیت شود. بنابراین ما همچنان در دانشگاه کارآفرین شاگردپروری به عنوان عنصر کلیدی باید ایفای نقش کند.

وی افزود: نکته بعدی این است که اگر می گوییم دانشگاه کارآفرین یعنی دانشگاه را باید تبدیل به یک پیمانکار کنیم. پیمانکاری که با قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منابع خود را تامین کند و کاری را تولید کند و مجددا تولیدهای بعدی و نوع روابط این است که چرخه خدماتی در قرارداد منعکس شود و ما به عنوان یک استاد، موسسه تحقیقاتی، گروه تحقیقاتی مکلف هستیم که بندها را طبق تعهدی که داریم عمل کنیم و پروژه را در اختیار دستگاه قرار دهیم و پروژه بعدی و پروژه بعدی، در حالی که در دانشگاه کارآفرین دانشگاه نقش پیمانکار را ندارد بلکه چندین گام جلوتر به عنوان یک شریک راهبردی و استراتژیک با دستگاه های اجرایی و شرکت ها ایفای نقش می کند.

رییس دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: در این دیدگاه شاهد این نیستیم که یکسری خدمات را از ما طلب کنند و ما آن خدمات را بدون کم و کاستی به کارفرمای خودمان ارایه کنیم. در نوع شراکت استراتژیک ما خودمان یکی از کارفرمایان هستیم و منافع حاصل از آن کار تحقیقی علاوه بر این که در این فرایند باید منابع را تامین کنیم منافع و دستاوردهای آن را باید مستقیم و غیرمستقیم به دانشگاه برگردد.


وی یادآور شد: در این رویکرد ما در دانشگاه تهران هرکدام از این اقدامات را فهرست کنم که انجام شده یا در دستور کار است فهرست بلندبالایی است. ما در این بخش فرآیند پیمانکاری را به فرآیند راهبردی و ائتلاف راهبردی و استراتژیک تغییر بدهیم تلاش هایی را انجام دادیم که به عنوان نمونه دو مورد را در دانشکده مدیریت که انجام شده که یکی با گروه صنعتی گلرنگ و یکی هم با مجموعه ها کایبر شراکت استراتژیک را دنبال می کنیم و در آنجا یک کاربلندمدت پنجاه ساله در قالب یک پروژه بسیار معظم تعریف شده که براساس آن تلاش می کنیم بخش دانشگاه را در تولید علم نافع و شاگردپروری واقعی دنبال می کنیم.

رییس دانشگاه تهران گفت: نکته دیگری که در ارتباط با افسانه های یک دانشگاه کارآفرین ممکن است دانشگاه را به انحراف ببرد، موضوع غلبه تعلق به صنعت بر تعهد و تعلق به دانشگاه است که اینطور تعبیر کردم که تبدیل شدن اندیشمندان مستقل و علمی به عالمان درباری، در گذشته می گفتند که بعضی از علما درباری بوده اند یعنی فتاوایی صادر می کردند و خدمتی را ارایه می کردند که دربار می خواست.

مقیمی افزود: گاهی اوقات اشتباه می گیریم این که نیازها و تقاضاهای بازار را در دانشگاه حل کنیم با این که بخواهیم براساس دستور کار و فرمولی که کارفرما برای ما تعیین می کند و نتایج تحقیقات را براساس آن تنظیم کنیم که البته این اتفاقی است که در دانشگاه تهران موارد نادری به این شکل اتفاق بیفتد اما روندی که در فعالیت تحقیقاتی انجام می شود و تحقیقات کارفرما پسند تنظیم می شود در قالب علمای درباری، علمای درباری الان هم وزارتخانه، بخش خصوصی، شرکت بین المللی است که ما در حقیقت هرآنچه که آنها می پسندند فعالیت های تحقیقاتی را پررنگ می کنیم که این انحراف در دانشگاه کارآفرین است و استقلال استاد را بشدت خدشه دار می کند.

وی ادامه داد: نکته بعدی که باید درباره دانشگاه کارآفرین به آن توجه کنیم به حاشیه راندن صاحبان نظریه و اندیشه و جولان دادن کاسبان علمی است. گاهی اوقات می بینیم که حرفه آنها پروژه گرفتن شده است و در این زمینه مهارت بسیار ویژه ای دارند و قدرت چانه زنی و لابی بالایی دارند. کار علم، تحقیق و پژوهش و دانشگاه کارآفرین تبدیل به یک کاسبی علمی شده تا برای حل مسایل و مشکلات جامعه، که یک رویکرد انحرافی با نام دانشگاه کارآفرین است که حتما باید اصلاح شود و حتما باید صاحبان اندیشه و نظریه در کانون توجه و طرف قرارداد صنعت و جامعه باشند.

رییس دانشگاه تهران گفت: نکته بعدی بحث جایگزینی مرجعت علمی با لابی گری و معامله گری است. زمانی که صحبت از مرجعیت علمی می شود محل رجوع باشد به گونه ای که واقعا دستگاه ها و متقاضیان و کسانی که می خواهند کارفرمای یک کار تحقیقاتی و نوآورانه و کسب و کار دانش بنیان باشند آنها باید به سراغ دانشگاه بیایند و نه برعکس.

مقیمی افزود: البته وقتی که شرایط تنظیم گری در بین بخش دولتی و خصوصی و آن همگرایی میان بخش های مختلف حاکم نباشد معادلات بهم می خورد و حتما این فعالیت های بازاریابی هم دانشگاه انجام دهد اما سطح این کار نباید به سطح معامله گری و لابیگری تقلیل پیدا کند باید مرجعیت علمی دانشگاه و موسسات تحقیقاتی حفظ شود. ما حق نداریم به بهانه داشتن دانشگاه کارآفرین دائما دستمان را پیش روی جاهای مختلف دراز کنیم و در خصوص علم و مرجعیت علمی که داریم هرگز نباید کوتاه بیاییم.

وی ادامه داد: نکته بعدی صدمه دیدن اخلاق پژوهشی به دلیل بهره کشی و استثمار علمی دانشجویان و محققان است. البته ما در سالهای اخیر پرونده اخلاق پژوهش بسیار کم شده است و مواردی هم که وجوددارد موارد قابل اصلاحی است و مورد حادی در این ۲ سال گذشته شاهد نبودیم. اما وقتی تولید کارخانه پژوهش و تحقیق براساس آن آسیب هایی که در موارد قبلی اشاره کردم اتفاق می افتد دیگر اینجا فضا به گونه ای می شود آن استثمار علمی اتفاق می افتد و اخلاق پژوهش زیرپا گذاشته می شود. حتما در دانشگاه کارآفرین اخلاق پژوهشی در راس امور است و باید به آن توجه ویژه شود.

رییس دانشگاه تهران همچنین گفت: نکته بعدی این است که روی آوردن به تعدد و تنوع تحقیقات به جای تمرکز بر کیفیت است. فکر می کنیم که هرچه آمار بیشتری ارایه کنیم و میزان تحقیقات بیشتر باشد و هرچه ریال و حجم قرارداد بیشتر باشد استاد موفق تری هستیم و گرنت بیشتری به ما تعلق می گیرد و پاداش های بیشتری دریافت می کنیم و اینجا کیفیت صدمه می بیند و آمارها است که تعیین کننده برتری بودن یک استاد نسبت به استاد دیگر است و این هم یک عارضه مهمی است که حتما باید به آن توجه شود.

مقیمی تصریح کرد: نکته دیگر تمرکز بر مهارت گرایی به جای تخصص علمی و آکادمیک است. وقتی که صحبت از مهارت ورزی دانشجویان می کنم بعضی از اساتیدی که نسبت به دانشگاه تعصب دارند و علاقمند نیستند که به وجه دانشگاه صدمه وارد شود خرده می گیرند که دانشگاه بحث مهارت گرایی به عنوان اولویت اصلی نیست.

وی تاکید کرد: حتما ما در دانشگاه کارآفرین هم روی این موضوع باید توجه داشته باشیم که مهارت ورزی که از آن صحبت می کنیم این مهارت ورزی نباید جایگزین تخصص علمی و آکادمیک شود قطعا دانشگاه تهران دانشگاهی است که باید متخصصین و دانش آموختگان متخصص در زمینه های مختلف تربیت کند و مستلزم آن است که پایه های علمی و آکادمیک آنها حتما قوی و بسیار متقن باشد و این به معنی آن نیست که ما رویکرد مهارت ورزی را دنبال می کنیم از این جنبه ها بکاهیم و جنبه های های مهارتی را اضافه کنیم.

رییس دانشگاه تهران با بیان این که قطعا بعضی دانشگاه ها مانند علمی کاربردی ماموریت مهارت ورزی دارند گفت: البته ما نمی خواهیم با رسالت و ماموریت دانشگاه تهران در این زمینه تغییر و تحولی را ایجاد کنیم اما اعتقاد داریم که فردی می خواهد متخصص باشد و شاگردپروری به معنای واقعی اتفاق بیفتد حتما باید با محیط عمل آشنا شود و ابزارها را بشناسد و روابط و بازدیدها را با صنعت انجام دهد کاری که ما ماهها است که در دانشگاه تهران شروع و مجموعه گروه های مهارتی هر هفته برای آشنایی دانشجویان با محیط کار در مناطق مختلف کشور حضور می یابند.

مقیمی افزود: نکته پایانی که به عنوان آسیب در دانشگاه کارآفرین مطرح است همگرایی ظاهری دانشگاه با صنعت و واگرایی واقعی استاد و محقق از محیط دانشگاهی است. ظاهرا ما می بینیم که استاد، محقق و پژوهشگر ما دائما با صنعت ارتباط دارد که ظاهرا همگرایی را مشاهده می کنیم اما گاهی اوقات این عارضه واگرا شدن از محیط دانشگاه را مشاهده می کنیم. بعضی از اساتید که البته در دانشگاه تهران کم است به بهانه این که فعالیت های تحقیقاتی دارند و در بیرون از دانشگاه کار صنعت می کننند و کسب و کار دانش بنیان دارند شاهد واگرایی آنها با صنعت هستیم که بشدت نظام آموزشی صدمه می بیند و این با رویکرد دانشگاه کارآفرین به شدت مغایرت دارد.

وی یادآور شد: برای این که بتوانیم این همگرایی را واقعی کنیم پارک اندیشگاهی را در دانشگاه تهران افتتاح کردیم و فعالیت هایش را آغاز کرده است البته پردیس های علم و فناوری را در کنار دانشگاه داریم.

 سی‌ودومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با معرفی پژوهشگران پیشکسوت نمونه، پژوهشگران برجسته، پژوهشگران نمونه، پژوهشگران جوان نمونه، مجریان برتر ارتباط با صنعت و جامعه، صاحبان رساله‌ها و پایان‌نامه‌های نمونه، کارفرمایان برتر ارتباط با صنعت و جامعه، استاد فناور برگزیده و … با حضور رئیس دانشگاه تهران برگزار شد.

منبع : دانشگاه تهران


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

گردهمایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور برگزار می‌شود

بهره‌برداری از ۶۸۰۰ فضای ورزشی، آموزشی و پرورشی در دولت/ نقش ۵۰ درصدی خیران در تکمیل پروژه‌ها

همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشکده سرطان معتمد

وبینار تحصصی روابط‌ عمومی با محوریت بر دنیای امروز در دانشگاه علامه برگزار می‌شود

بهره‌برداری از ۶۸۰۰ فضای ورزشی، آموزشی و پرورشی در دولت/ نقش ۵۰ درصدی خیران در تکمیل پروژه‌ها

نگرانی از آمارهای بازماندگان از تحصیل و بیسوادان مطلق

جمع‌آوری مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانش‌آموز تا مهر ۱۴۰۳

تأمین اعتبار فوق‌العاده ویژه کارکنان آموزش عالی برای سال ۱۴۰۳

دانشگاه علم و فرهنگ کلاس مجردها برگزار می کند

آزمون انتخاب دفتریاری دفتر اسناد رسمی ۱۸ اسفند برگزار می شود

عرضه ترجمه مرض تا به موت در کتابفروشی‌ها

کارت آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۵ اسفند منتشر می‌شود

آزمون استخدامی ویژه شغل آموزگاری ۱۸ اسفند برگزار می شود

ثبت‌نام دانشجویان برای ترم بهمن دانشگاه آزاد آغاز شد

شرط دانشیاری برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی حذف شد

شیرینی وزیر علوم برای محققان با اعلام خبر خوش پایان سال

رتبه‌بندی کمک شایانی به معیشت معلمان داشته است/ اصلاح رتبه‌بندی تحول اساسی در کیفیت آموزش و جایگاه و شأن معلم ایجاد می‌کند

پیشنهاد آموزش‌وپرورش درباره سهم سوابق تحصیلی در کنکور سال‌های آتی

ملکه یمن به کتابفروشی ها آمد/رمانی با موضوع نسل‌کشی یهودیان

ایران و ریشه‌هایش روانه بازار نشر شد

نخبگان خواهان ثبت یافته‌های علمی خود به نام ایران هستند/وزارتخانه‌ها پای کار بیایند

آغاز فرآیند صدور احکام نومعلمان/ تلاش برای پرداخت حق‌التدریس‌ها

امکان ویرایش اطلاعات متقاضیان بدون آزمون ارشد اعلام شد

مهلت دانشجویان بورس دانش جهت اخذ سند تعهد محضری اعلام شد

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب شد

تایتانیک به بازار نشر آمد/وقتی نماد برتری انسان غرق شد!

آغاز فرصت جدید ثبت‌نام آزمون‌ دستیاری پزشکی از امروز

صدور بیش از ۶۵ هزار شناسه برای پژوهشگران در درگاه آشنایی با نخبگان و آینده سازان (دانا)

مکان ثبت‌نام فراخوان جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد تا ۲۰اسفند

وزیر آموزش و پرورش رأی خود را به صندوق انداخت

نهایی شدن اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور

مصوبه جدید بهره‌مندی دانش‌آموزان از تک ماده برای ۴ درس نهایی + جزئیات

اعلام آخرین وضعیت تعطیلی مدارس سراسر کشور در روز شنبه

استقبال دانشجویان دانشگاه تبریز از رای گیری در محوطه دانشگاه با انجام یک طرح ابتکاری

حضور باشکوه دانشجویان خوابگاه‌های برادران دانشگاه اصفهان پای صندوق‌های رای

لزوم پرورش دانشجوی محقق و فناور در دانشگاه‌های علوم پزشکی

حضور رئیس نهاد رهبری در دانشگاه در پای صندوق‌های رای

رای ما آینده را می‌سازد/ وزیر علوم به موافقان کنکور رای داد یا مخالفان؟

دانشجویان دانشگاه‌های تهران منتظر تاخیر برگزاری کلاس‌ها نباشند

صف طولانی رای گیزی در شاهچراغ شیراز+عکس

حضور نانوایان پای صندوق رای+عکس

سردار قاآنی پای صندوق رای+عکس

ژست شاد آقا رشید در کنار خواننده معروف+عکس

تصویری از سه خبرنگار معروف تلویزیون در روز رای گیری+عکس

پیرمرد ۱۰۵ ساله‌ای که رای خود را به صندوق انداخت+عکس

امکان به‌کارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در پست سیاسی

مردم ایران با رای خود قدرت خود را نشان می‌دهند

انتخاب نمایندگان اصلح به پیشرفت کشور کمک می‌کند

یادداشت| درباره ادعای تاجزاده

طرح جامع حمایت از نخبگان در حال تدوین است

دعوت اساتید بسیجی دانشگاه‌های تهران بزرگ از مردم برای حضور در انتخابات

کتاب شناخت عوامل نمایش به چاپ شانزدهم رسید

بازنویسی حکایت ازدواج با خورشید به چاپ دوم رسید

وقتی نگاه مسؤولان به سمت تولیدات داخلی می‌چرخد

فرصت توسعه صنایع خلاق در کشور ایجاد شده است

دانشگاهیان با حضور در انتخابات مجلس انتخاب اصلح خواهند داشت/ رای ما قدرت ماست

شرکت ۱۰ هزار دانشجو در آزمون های گروه پزشکی و دندانپزشکی

سیاح وارد کتابفروشی‌ها شد

مجموعه پاورقی‌ها منتشر شد/داستان های شاهنامه به زبان ساده

پیشمرگ هیتلر به کتابفروشی‌ها آمد/معرفی یک‌نویسنده ایتالیایی

اتوبوس فیروزه‌ای به بازار نشر آمد

کتاب بیانیه‌ها و منشورهای ایکوموس با ویراست جدید منتشر شد

گرفتن پروژه از صنعت از شکار نهنگ سخت‌تر است

برترین‌های نخستین دوره جایزه ملی پروفسور وقار معرفی و تجلیل شدند

وزیر علوم‌: مشکلات بودجه دانشگاه‌ها برای سال ۱۴۰۳ رفع می‌شود

نقشی که مجلس آینده باید در نظام آموزشی کشور ایفا کند

دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دکتر شریعتی از دانشجویان برای مشارکت در انتخابات

نمایشگاه کار دانشگاه شهیدبهشتی برپا شد

دعوت رییس دانشگاه علامه‌طباطبائی برای مشارکت حداکثری در انتخابات

75 استاد دانشگاه علم صنعت جزو یک و دو درصد دانشدان برتر دنیا

هشدار آموزش و پرورش به معلم بلاگرها/فیلمبرداری از دانش‌آموزان ممنوع است

فلسفه به مثابه روشی برای زندگی است

روایت حسن و سمیه خواندنی شد

ضرورت تولید اسباب‌بازی هوشمند و بومی

جشنواره روز بین‌الملل دانشجویان خارجی برگزار می شود

چهار محور اصلی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعلام شد

دانش آموزان ۱۳۷۷ مدرسه سرود سلام فرمانده را همخوانی کردند

برگزاری گردهمایی مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها

پیشنهاد ظریف درباره جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های شیعه‌‌شناسی و ایران‌شناسی

جنبش‌های دانشجویی؛ عامل اصلی فضای پر شور و نشاط انتخابات

تاریخی که نیوتن برای پایان جهان پیش بینی کرده بود

ذوالفقار ایران از ونزوئلا سر در آورد+عکس

ماهواره فضایی که می‌تواند چهره‌های افراد روی زمین را شناسایی کند+عکس

کشفی درباره اعداد اعشاری که علم ریاضی را متحول می‌کند+عکس

قدرتمندترین گوشی که نه سامسونگ است نه اپل+عکس

فروش این گوشی چینی در اروپا رکورد زد

هلی کوپتر هندی جای بالگرد ناسا به مریخ می‌رود+عکس

بدترین محصول اپل معرفی شد+عکس

عذرخواهی و پرداخت غرامت اپراتور آمریکایی برای قطعی چند ساعت اینترنت

بویینگ زیردریایی جنگی بدون سرنشین ساخت+عکس

نگاه به ماه از دید لندر ادیسه که روی ماه چپ کرد +عکس

گوشی جدید مجهز به هوش مصنوعی بدون هیچ گونه اپلیکیشن+عکس

سفارش عجیب ایلان ماسک برای حل مشکل ویندوز

رنوی محبوب ایرانی‌ها دوباره تولید شد+عکس

این نرم افزارهای معروف دیگر رایگان نیستند

آپشن جدید رنو که یک شوخی نیست و کاملا واقعی است+عکس

منتظر این تویوتا کرولای جدید در ایران باشید+عکس

قدرتمندترین شراره خورشید فعالیت خود را شروع کرد+عکس

خط تولید وانت نیسان ایرانی در کنیا شروع به کار کرد+عکس

تانک آمریکایی با شکلی عجیب که ارتش روسیه آن را منهدم کرد+عکس

اف-۱۵ ایگل پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین ایگل دنیا+عکس

بازگشت نوه پراید ساخت کره جنوبی با شکلی جدید به ایران+عکس

دو خودروی جدید ایرانی نیمه اتوماتیک وارد بازار می‌شوند+عکس

رونمایی از مدرن‌ترین تانک ایرانی با فاصله یاب لیزری +عکس

شی پرنده ناشناسی که موشک اتمی آمریکا را از کار انداخت+عکس

شاهکار جدید موتورسیکلت‌ها که شبیه یک موشک زمینی است+عکس

سلاح قدرتمندی که آمریکا به تایوان تحویل داد و ماسک را عصبانی کرد

یادداشت| درباره ادعای تاجزاده

دو شاسی بلند کوچک و قدرتمند سوزوکی به ایران می‌آیند+عکس

فرصت توسعه صنایع خلاق در کشور ایجاد شده است