کد خبر: 55381
ف
پرطرفدارترین رشته‌های کنکور تجربی/ سلیقه هزار نفر اول
بررسی بازه زمانی ۵ ساله کنکور علوم تجربی نشان می دهد همواره ۲ دانشگاه در میان انتخاب برترین های کنکور قرار داشته اند.

به گزارش ثریا کنکور در گروه علوم تجربی هر ساله با بیشترین تعداد داوطلب روبرو است و از این رو پذیرش در رشته های علوم پزشکی با سختی فراوانی از سوی داوطلبان روبرو است.

بیش از نیمی از داوطلبان کنکورهای سراسری در سال های اخیر داوطلب گروه تجربی هستند و دانش آموزانی با نمرات بالا سعی دارند که در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به عنوان سه رشته دکتری حرفه ای پذیرفته شوند.

اما کدام دانشگاه های علوم پزشکی مورد قبول هزار نفر اول کنکور علوم تجربی بوده اند؟ بررسی های مهر در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر انتخاب پذیرفته شدگان کنکور بوده است.

وضعیت قبولی تمام رشته های علوم پزشکی در ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی

سال رشته ها/ تعداد قبولی دانشگاه دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۴

پزشکی : ۷۸۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۹۷ نفر

داروسازی: ۱۹ نفر

زیست شناسی سلولی و مولکولی: یک نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۸۸ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۵

پزشکی: ۷۹۹ نفر

دندانپزشکی: ۱۷۲ نفر

داروسازی: ۲۲ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۸۰ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۶

پزشکی: ۸۲۶ نفر

دندانپزشکی: ۱۵۷ نفر

داروسازی: ۱۴ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۷۸ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۷

پزشکی: ۸۳۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۴۷ نفر

داروسازی: ۱۴ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۹۵ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۸

پزشکی: ۸۱۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۶۲ نفر

داروسازی: ۱۷ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۲۹ نفر دارای بیشترین قبولی

اما تنها رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی انتخاب نهایی هزار نفر اول کنکور تجربی نبوده اند بلکه رشته های دیگری نیز انتخاب شده اند که شامل دکتری پیوسته بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی می شوند.

وضعیت قبولی ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی به تفکیک رشته

سال دوره دانشگاه رشته بالاترین آمار پذیرفته شده
۱۳۹۴ روزانه/ مجازی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی ۱۳۳ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۴۸ نفر
روزانه دانشگاه تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی یک نفر
۱۳۹۵ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۲۹ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۵ نفر
روزانه/ پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۶ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۷ نفر
۱۳۹۶ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۳۱ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۰ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۶ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۴ نفر
۱۳۹۷ روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی ۱۵۷ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۸ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۷ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۴ نفر
۱۳۹۸ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۷۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۴۵ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۷ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی در سال های مختلف در رشته های مختلف نیز مورد توجه داوطلبان بوده اند به طوری که در یک سال دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین قبولی را در پزشکی دارد و در سال دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

بررسی بازه زمانی ۵ سال اخیر نشان می دهد که این دو دانشگاه انتخاب اکثریت پذیرفته شدگان رتبه های زیر هزار کنکور تجربی بوده اند.

وضعیت قبولی ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی در رشته پزشکی

سال دانشگاه های دارای بیشترین قبولی دانشگاه های با یک نفر قبولی
۱۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۳۳ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۲۸ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۱۵ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: زاهدان، کردستان
۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۲۹ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۱۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۰۹ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: اراک، سمنان، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، گلستان
۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۲۸ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۲۶ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۰۶ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: بیرجند، زنجان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، قم، لرستان
۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۵۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۵۰ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۲۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۱۸ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: بقیه الله (عج)، بیرجند، جندی شاپور اهواز، زنجان، سمنان، شهرکرد، کاشان، کردستان، کرمان

۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۷۲ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۴۳ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۲۲ نفر

دانشگاه شاهد و دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، بیرجند، جهرم، رفسنجان، فسا، قم، لرستان

تنوع دانشگاه های علوم پزشکی انتخابی هزار نفر اول کنکور تجربی نیز نشان می دهد که دانشگاه های دیگر نیز مورد توجه اند از آن جمله انتخاب دانشگاه های تهران، شاهد-تهران، دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، البرز، ایران، بابل، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، زاهدان، شهیدبهشتی، شیراز، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، همدان و یزد است.

وضعیت رشته دندانپزشکی در میان انتخاب هزار نفر اول کنکور تجربی در پنج سال گذشته

در رشته دندانپزشکی نیز که پس از رشته پزشکی مورد توجه داوطلبان کنکور تجربی است دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۸ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۴۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۳۳ نفر در سال ۹۴ دارای بیشترین قبولی هستند.

در سال ۱۳۹۵ نیز در رشته دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۶ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۱ نفر در سال ۹۵ دارای بیشترین قبولی هستند.

در سال ۱۳۹۶ نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۷ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۶ نفر و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۲۲ نفر در سال ۹۶ دارای بیشترین قبولی در رشته دندانپزشکی هستند.

بررسی آمار سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که در رشته دندانپزشکی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۷ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۶ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۲ نفر بیشترین قبولی را داشته اند.

در سال ۱۳۹۸ نیز بازهم دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۵ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۴۳ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۴ نفر دارای بیشترین قبولی در رشته دندانپزشکی بوده اند.

این بررسی نشان می دهد که همچنان پزشکی محبوب ترین رشته گروه علوم تجربی است و برترین های کنکور نیز در انتخاب این رشته شکی ندارند.

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

نگاهی به بندها و جزئیات طرح ضد فلسطینی "معامله قرن"

برگزاری کارگاه ابعاد زندگی سردار سلیمانی در دانشگاه فرشچیان

آمار دانشجویان ایرانی قرنطینه شده در ووهان چین

فاطمه (س) سند ولایت است/ مهم ترین یادآوری در ایام فاطمیه

دغدغه فاطمه(س) نجات میراث نبوت بود/ نگاهی تاریخی به خطبه فاطمی

تصویر متفاوت رهبر انقلاب در ایام فاطمیه +عکس

پیرمرد ۸۵ ساله قزوینی دانشجوی کارشناسی ارشد شد +عکس

حرکت زیبای این دژبان با معرفت غوغا به پا کرد+عکس

ویروس کرونا به هرمزگان آمده است؟

افتتاح بهشت زهرا در تهران +عکس

اولین مجسمه نصب شده در طهران قدیم +عکس

امیر سابق قطر بعد از کناره گیری از قدرت +عکس

علت عجیب اخراج این دانش آموز از مدرسه+عکس

ترامپ نقشه‌ مدنظرش را منتشر کرد +عکس

جای خالی سردار سلیمانی در یک مراسم +عکس

سوئدی‌ها هتل شناور روی یخ ساختند +عکس

علت اصلی مرگ پرندگان میانکاله مشخص شد

نوسان قیمت در بازار خودرو ادامه دارد +جدول

دوست هندی‌ عمو پورنگ +عکس

بازیگر قدیمی سینما درگذشت +عکس

ترامپ رسماً از طرح «معامله قرن» رونمایی کرد

چهره متفاوت فرامز قریبیان +عکس

جزئیات سقوط پهپاد در خوزستان +عکس

برنامه‌های درسی در آموزش عالی مبتنی بر اطلاعات بازار کار نیست

رویایی که تا دهه ۲۰۳۰ محقق می‌شود

تولید واکسن جدید مالاریا با پروتئین ویروس قدیمی

شناسایی نانوذراتی برای مقابله با حملات قلبی

تشخیص توده‌های سرطانی حین جراحی ممکن شد

پارکینسون قبل از تولد آغاز می‌شود

سکه جلو رفت +جزئیات

فرزند سردار سلیمانی در مراسم عزاداری کرمان +عکس

مکث قیمت دلار در بازار +جزئیات

ستاره‌ای که ۷ سیاره دور آن گردش می‌کنند

پیش بینی بیماری هانتینگتون با هوش مصنوعی

بوت‌کمپ اینترنت اشیا استانی می‌شود

برنامه‌ریزی برای ورود گوشی هوشمند ایرانی به بازار منطقه

طرح تحول آموزش ادامه می‌یابد/ آخرین خبرها درباره مقابله با کرونا

کمیته‌های آموزش و پژوهش با حضور رؤسای دانشگاه‌ها تشکیل شود

سند مهندسی فرهنگی با روح زمانه سازگار نیست/در حوزه فرهنگ کم‌کاریم

تتلو بازداشت خودش را تایید کرد +عکس

واکنش محسن تنابنده به ادعای جنجالی مهناز افشار

دلیل حذف یارانه معیشتی این خانوارها +جزئیات

آمریکا به خبرنگار خودش هم رحم نکرد +عکس

هیولا‌هایی از جنس برف +عکس

فرو رفتن پراید در گودال ۵ متری +عکس

پاسخ وزیر ارتباطات به یک ادعای فضایی +عکس

اسکن حرارتی بدن مسافران در فرودگاه اندونزی +عکس

پلیس در حال بررسی بسته مشکوک در تجریش +عکس

در برخی بخش‌ها ناهنجاری‌هایی در خصوص عفاف و حجاب دیده می‌شود

انتقاد از جایگاه دومی معلمان دینی در برابر معلمان ریاضی و فیزیک

تتلو بازداشت شد +عکس

ارگانوئیدها حافظ اصول اخلاقی در آزمایش‌های علمی

بازسازی اعصاب آسیب‌دیده با روشی نوین

امکان وقوع یک برخورد فضایی در روز چهارشنبه

عاشقانه‌ای دیده نشده از جمشید مشایخی +عکس

آتش زدن آدمک ترامپ توسط جوانان فلسطینی +عکس

هواپیمای سرنگون شده نظامی آمریکا در افغانستان +عکس

دگرگونی نظام آموزش و پرورش تحت تاثیر فضای مجازی

ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی گروه‌های آموزشی و تربیتی

راه‌اندازی ۱۰ مرکز مشاوره جامع در کشور

پسوردهای پیش فرض در گجت‌ها حذف می‌شوند

رفع نقص امنیتی خطرناک در پردازنده‌های اینتل

ایموجی‌ها به پلاک خودرو اضافه می‌شوند

تولید نمایشگر عمودی افقی برای حرفه‌ای‌ها

استقبال مخاطبان از کتاب وحید جلیلی درباره جهان انقلاب اسلامی

شب مرتضی فرهادی برگزار می‌شود

پنج وظیفه مهم ستاد راهبری حفظ قرآن کریم

خطبه فدکیه؛ محاکمه غاصبان خلافت/ شهادت حضرت زهرا (س) در منابع اهل سنت

انتخاب واحد ترم بهمن حوزه دانشجویی الزهراء از ۱۳ بهمن آغاز می‌شود

یک دانشجوی ایرانی دیگر هنگام ورود به آمریکا بازداشت شد+عکس

نامه وزارت علوم درباره فعالیت انتخاباتی دانشگاه‌ها ابلاغ شد

پرداخت حقوق ماهانه به اعضای هیات علمی مأمور مطالعاتی

برنامه‌های دهه فجر انقلاب اسلامی به روسای دانشگاه‌ها اعلام شد

رونمایی از سامانه ترفیع اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

مدیران دانشگاهی با شاخص های دقیق‌تر انتخاب می‌شوند

اولین خودروی هیبریدی مازراتی در راه است

جزییات لایحه پیشنهادی عوارض طرح‌ های ترافیکی تهران تشریح شد

لاریجانی: کاندیداها به خاطر عظمت انقلاب از سیاه نمایی پرهیز کنند

چربی شکمی ریسک سکته دوم را افزایش می‌دهد

افزایش احتمال لختگی خون در گروه‌های خونی A و B

عروس ملکه انگلیس بعد از رهایی از قوانین قصر +عکس

حرکت زیبای پیرمرد مقابل باجه بانک+عکس

شجریان در بیمارستان بستری شد +عکس

تصویر باورنکردنی از بارش برف در پیرانشهر +عکس

پرچم ایران در لباس هنرمند زن آمریکایی +عکس

بیانیه فارسی طالبان درباره سرنگونی هواپیمای امریکا +عکس

نان ایرانی که اماراتی‌ها به نام خودشان زدند +عکس

تک‌ تیراندازان آماده شلیک به سربازان اسرائیلی +عکس

درس این دانش‌آموز بجنوردی به مدیران +عکس

اجساد و لاشه هواپیمای آمریکایی در افغانستان +عکس

تصویری از سردار سلیمانی با اسلحه +عکس

پوستر سایت رهبر انقلاب درباره مذاکره با آمریکا +عکس

ضیافت نهار وزیر ارتباطات +عکس

هواپیمای سرنگون شده نظامی آمریکا در افغانستان +عکس

تخت جمشید سفیدپوش شد +عکس

حرکت زیبای این دژبان با معرفت غوغا به پا کرد+عکس

مامان چرا از اینجا می‌ریم؟ +عکس

دوست هندی‌ عمو پورنگ +عکس

قبله اشتباهی در مسجدی برای چهل سال! +عکس

امیر سابق قطر بعد از کناره گیری از قدرت +عکس

واکنش جالب مرکل پس از دیدن هدیه اردوغان +عکس

حاشیه عیادت روحانی از رئیس بنیاد شهید +عکس

با خوردن این سوپ ویروس کرونا می‌گیرید +عکس

ساخت بیمارستان ١٠٠٠ تخته در چین در یک هفته +عکس

گورستان سربازان آمریکایی در تهران +عکس

آخرین اخبار از عیدی و حقوق کارگران در سال ۹۹

لژیونر ایرانی به خاطر ویروس کرونا قرنطینه شد +عکس

داماد نامزد دموکرات آمریکا در فیلم مجید مجیدی

درخواست خجالت آور عروس از مهمانان عروسی+عکس

عیادت روحانی از رئیس بنیاد شهید +عکس