کد خبر: 55381
ف
پرطرفدارترین رشته‌های کنکور تجربی/ سلیقه هزار نفر اول
بررسی بازه زمانی ۵ ساله کنکور علوم تجربی نشان می دهد همواره ۲ دانشگاه در میان انتخاب برترین های کنکور قرار داشته اند.

به گزارش ثریا کنکور در گروه علوم تجربی هر ساله با بیشترین تعداد داوطلب روبرو است و از این رو پذیرش در رشته های علوم پزشکی با سختی فراوانی از سوی داوطلبان روبرو است.

بیش از نیمی از داوطلبان کنکورهای سراسری در سال های اخیر داوطلب گروه تجربی هستند و دانش آموزانی با نمرات بالا سعی دارند که در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به عنوان سه رشته دکتری حرفه ای پذیرفته شوند.

اما کدام دانشگاه های علوم پزشکی مورد قبول هزار نفر اول کنکور علوم تجربی بوده اند؟ بررسی های مهر در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر انتخاب پذیرفته شدگان کنکور بوده است.

وضعیت قبولی تمام رشته های علوم پزشکی در ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی

سال رشته ها/ تعداد قبولی دانشگاه دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۴

پزشکی : ۷۸۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۹۷ نفر

داروسازی: ۱۹ نفر

زیست شناسی سلولی و مولکولی: یک نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۸۸ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۵

پزشکی: ۷۹۹ نفر

دندانپزشکی: ۱۷۲ نفر

داروسازی: ۲۲ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۸۰ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۶

پزشکی: ۸۲۶ نفر

دندانپزشکی: ۱۵۷ نفر

داروسازی: ۱۴ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۷۸ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۷

پزشکی: ۸۳۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۴۷ نفر

داروسازی: ۱۴ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۴ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۱۹۵ نفر دارای بیشترین قبولی
۱۳۹۸

پزشکی: ۸۱۲ نفر

دندانپزشکی: ۱۶۲ نفر

داروسازی: ۱۷ نفر

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی: ۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۲۲۹ نفر دارای بیشترین قبولی

اما تنها رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی انتخاب نهایی هزار نفر اول کنکور تجربی نبوده اند بلکه رشته های دیگری نیز انتخاب شده اند که شامل دکتری پیوسته بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی می شوند.

وضعیت قبولی ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی به تفکیک رشته

سال دوره دانشگاه رشته بالاترین آمار پذیرفته شده
۱۳۹۴ روزانه/ مجازی بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی ۱۳۳ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۴۸ نفر
روزانه دانشگاه تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی یک نفر
۱۳۹۵ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۲۹ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۵ نفر
روزانه/ پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۶ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۷ نفر
۱۳۹۶ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۳۱ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۰ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۶ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۴ نفر
۱۳۹۷ روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پزشکی ۱۵۷ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۸ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۳۷ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۴ نفر
۱۳۹۸ روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران پزشکی ۱۷۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران داروسازی ۱۲ نفر
روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دندانپزشکی ۴۵ نفر
روزانه دانشگاه تهران دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ۷ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی در سال های مختلف در رشته های مختلف نیز مورد توجه داوطلبان بوده اند به طوری که در یک سال دانشگاه علوم پزشکی تهران بیشترین قبولی را در پزشکی دارد و در سال دیگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

بررسی بازه زمانی ۵ سال اخیر نشان می دهد که این دو دانشگاه انتخاب اکثریت پذیرفته شدگان رتبه های زیر هزار کنکور تجربی بوده اند.

وضعیت قبولی ۵ سال اخیر در هزار نفر اول کنکور تجربی در رشته پزشکی

سال دانشگاه های دارای بیشترین قبولی دانشگاه های با یک نفر قبولی
۱۳۹۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۳۳ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۲۸ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۱۵ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: زاهدان، کردستان
۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۲۹ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۱۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۰۹ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: اراک، سمنان، فسا، قزوین، قم، کاشان، کردستان، گلستان
۱۳۹۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۱ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۲۸ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۲۶ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۰۶ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: بیرجند، زنجان، سمنان، شاهرود، شهرکرد، قم، لرستان
۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۵۷ نفر

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۵۰ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز: ۱۲۵ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۱۸ نفر

دانشگاه های علوم پزشکی: بقیه الله (عج)، بیرجند، جندی شاپور اهواز، زنجان، سمنان، شهرکرد، کاشان، کردستان، کرمان

۱۳۹۸

دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۷۲ نفر

دانشگاه علوم پزشکی ایران: ۱۴۳ نفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: ۱۲۲ نفر

دانشگاه شاهد و دانشگاه های علوم پزشکی اراک، اردبیل، بیرجند، جهرم، رفسنجان، فسا، قم، لرستان

تنوع دانشگاه های علوم پزشکی انتخابی هزار نفر اول کنکور تجربی نیز نشان می دهد که دانشگاه های دیگر نیز مورد توجه اند از آن جمله انتخاب دانشگاه های تهران، شاهد-تهران، دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، البرز، ایران، بابل، بندرعباس، بیرجند، تبریز، تهران، جندی شاپور اهواز، زاهدان، شهیدبهشتی، شیراز، کاشان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، مشهد، همدان و یزد است.

وضعیت رشته دندانپزشکی در میان انتخاب هزار نفر اول کنکور تجربی در پنج سال گذشته

در رشته دندانپزشکی نیز که پس از رشته پزشکی مورد توجه داوطلبان کنکور تجربی است دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۸ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۴۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۳۳ نفر در سال ۹۴ دارای بیشترین قبولی هستند.

در سال ۱۳۹۵ نیز در رشته دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۶ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۱ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۱ نفر در سال ۹۵ دارای بیشترین قبولی هستند.

در سال ۱۳۹۶ نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۷ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۶ نفر و دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۲۲ نفر در سال ۹۶ دارای بیشترین قبولی در رشته دندانپزشکی هستند.

بررسی آمار سال ۱۳۹۷ نشان می دهد که در رشته دندانپزشکی به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۳۷ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۳۶ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۲ نفر بیشترین قبولی را داشته اند.

در سال ۱۳۹۸ نیز بازهم دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۴۵ نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۴۳ نفر و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۴ نفر دارای بیشترین قبولی در رشته دندانپزشکی بوده اند.

این بررسی نشان می دهد که همچنان پزشکی محبوب ترین رشته گروه علوم تجربی است و برترین های کنکور نیز در انتخاب این رشته شکی ندارند.

منبع: خبرگزاری مهر


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

تفریح وزیر جوان در هراز+عکس

پوشش متفاوت مجری معروف در صحن رضوی+عکس

شاهزاده خانم بلژیکی وسط تمرین نظامی+عکس

انتخابات آمریکا شروع شد+عکس

حرکت مضحک ترامپ در مهار آتش سوزی+عکس

زندگی آرام چینی ها در روزهای کرونایی+عکس

بلایی که طوفان سر مکزیک آورد+عکس

بازی ورزشکار مشهور در سریال معروف ایرانی+عکس

ساخت خانه در بدترین جا+عکس

پزشک هندی سوژه شد+عکس

کرونا در این شهر افسار پاره کرد

زیبایی خیره کننده این جغد+عکس

رد درخواست داوطلبان پذیرش از لیسانس توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران

سقوط دکل برق فاجعه آفرید+عکس

برگزاری سوگواره فرهنگی هنری اباعبدلله الحسین (ع) ویژه دانشگاهیان

هیات رئیسه دانشگاه فنی و حرفه ای توهین به پیامبر (ص) را محکوم کرد

پرچم ایثار که نشانه های دفاع مقدس است باید برافراشته باشد

هیچ مدرسه ای گزارشی مبنی بر ابتلای دانش آموزان به کرونا نداده است

۷۰ درصد واحدهای دانشگاه فرهنگیان بالای ۶۰ سال عمر دارند

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۲۹ شهریور

شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه پزشکی برگزار شد

اختصاص اتاق قرنطینه برای خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران

تفاوت جهش های ویروس کرونا روی ایرانی ها و غیرایرانی ها

قابلیت های جدید «آی او اس» مشخص شدند

واکسن آنفلوانزا حداکثر ۵۴ درصد ایمنی ایجاد می کند

حمله هکری به یک بیمارستان، بیمار آلمانی را کشت

دسترسی به «وی چت» و «تیک تاک» در آمریکا از یکشنبه محدود می شود

قیمت ها در بازار خودرو می شکند؟

واکسن بزنیم آنفولانزا نمی گیریم؟

این شهر در وضعیت سیاه کرونایی قرار گرفت+عکس

وزیر جوان سورپرایزروحانی را لو داد +عکس

این کیک عروسی جنجال به پا کرد+عکس

تولد دردناک دختر ۱۸ساله در ساحل کیش +عکس

مسابقات هیجان انگیز شترها+عکس

گروه موسیقی کاملاً زنانه در بندرعباس +عکس

مردم در ایران این طوری رشد می کنند+عکس

واکنش ها به مصاحبه جنجالی احمدی نژاد+عکس

وداع دردناک در جزیره کیش+عکس

انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام

شصت و هفتمین دوره آزمون دانشنامه پزشکی برگزار شد

جزئیات فرایند مصاحبه دکتری در دانشگاه تهران/ اعلام نتایج از ۵ مهر

نحوه ارزیابی پایان ترم دانشجویان علوم پزشکی

گوشت جدید ساخت چین+عکس

وضعیت وخیم بازیگر معروف ایرانی+عکس

اولین تصویر از خودروی پرنده+عکس

ترامپ دوباره تهدید به حمله کرد

یک مرغ در جای ممنوعه+عکس

طهران قدیم در ۱۵۰ سال پیش+عکس

اولین تصویر ازمحل دفن آیت الله صانعی+عکس

مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی تمدید شد

آغاز کلاس‌های مجازی حوزه علوم اسلامی دانشگاه الزهرا(س) از ۹ مهر

کرمانی توفیق دریافت خیر کثیر را از سوی خداوند داشت

سازمان تبلیغات برای اربعین برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده است

بازیگر معروف تلویزیون در بیمارستان بستری شد+عکس

ملکه بلژیک در خدمت سربازی+عکس

کارخانه عجیب خرما در عربستان+عکس

ذوق زن ژاپنی برای این کار+عکس

لباس جالب معلم زن سوژه شد+عکس

زنده گیری بچه تمساح در سیستان+عکس

صحنه‌ای که هر انسانی دوست دارد از نزدیک ببیند+عکس

هواپیمای آمریکایی به خاک سیاه نشست+عکس

درگیری طوطی با صاحبش+عکس

صبحانه لاکچری بازیگر ایرانی+عکس

علت اختلال در اینستاگرام اعلام شد

ظریف: ۲۰ سپتامبر هیچ اتفاق جدیدی رخ نمی‌دهد

امسال بیش از ۱۰ هزار تخت بیمارستانی افتتاح می‌شود

توهین به مقدسات در اروپای غربی نه یک اتفاق بلکه یک تاریخ است

هیچ وقت اراده جدی در موضوع کنکور وجود نداشته است

تمدید مهلت ثبت نام مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد تا فردا

پرداخت وام خرید لپ تاپ و موبایل به دانشجویان برای آموزش مجازی

تصویر بدون آرایش بهاره رهنما+عکس

نوزادی با پوست خرس پاندا+عکس

بازیگر معروف تلویزیون کرونا گرفت+عکس

یار خراسانی رهبر انقلاب بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت +عکس

ترامپ طرفدارانش را نگران کرد+عکس

تصویری که دل همه ایرانی‌ها را خون کرد+عکس

تصویر تاریخی از رهبر انقلاب+عکس

تحریم‌ جدید آمریکا علیه ایران

کنایه سنگین محسن هاشمی به روحانی+عکس

تنبیه اراذل و اوباش تهرانی مقابل چشم همه+عکس

لاکچری ترین برنج دنیا در عربستان+عکس

تصویر پرستار ایرانی اشک همه را درآورد+عکس

تصویر دردناک از تجمع اعتراضی در تهران+عکس

آمریکا بحرین را این طوری تحقیر کرد+عکس

تنبیه اراذل و اوباش تهرانی مقابل چشم همه+عکس

خبر شوکه کننده درباره قتل میترا استاد

وزیر جوان سورپرایزروحانی را لو داد +عکس

گرانی تخم مرغ با مردم این کارو کرده+عکس

سرچ ایرانی‌ها در اینترنت لو رفت+عکس

تصویر هوایی دردناک+عکس

تصویری از مداح معروف که همه را متاثر کرد+عکس

تزئین یخچال عروس ایرانی سوژه شد+عکس

جوان ایرانی، آمریکایی‌ها را دیوانه کرد+عکس

تصویر جنجالی از حضور روحانی در دانشگاه تهران+عکس

تصاویری از حیوانات در خنده‌دارترین حالت+عکس

اولین تصویر از روحانی معروف در بیمارستان+عکس

طهران قدیم در ۱۵۰ سال پیش+عکس

حرکت نوه ملکه انگلیس و عروسش سوژه شد+عکس

عروس زیبای گیلان+عکس

جاده‌ای در ایران که بهشت را در آن تجربه می‌کنید+عکس

لباس متفاوت بهنوش طباطبایی سوژه شد+عکس

ملکه بلژیک در خدمت سربازی+عکس

کشوری که در آن کرونا وجود ندارد

مرحوم هاشمی رفسنجانی و خانواده دور میز صبحانه+عکس

قیمت دلار بالاتر رفت، طلا هم گران شد

اولین تصویر از خودروی پرنده+عکس

تصویری که دل همه ایرانی‌ها را خون کرد+عکس

واکنش ها به مصاحبه جنجالی احمدی نژاد+عکس

سکه رکورد زد؛ دلار در مرز ۲۷هزار تومان

تصویر باورنکردنی از آمریکا+عکس