کد خبر: 142682
ف
جزئیات برنامه مشترک تربیت دستیار تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی
مرکز سنجش آموزش پزشکی جزئیات برنامه های دستیاری چرخشی در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای پذیرش دستیار تخصصی را منتشر کرد.

به گزارش ثریا - پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با حضور ۱۱ هزار داوطلب برگزار شد. در نهایت بیش از ۷ هزار نفر از داوطلبان مجاز به تعیین رشته شدند و در نهایت حدود ۴ هزار نفر پذیرفته شدند. نتایج نهایی پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ۵ شهریور ۱۴۰۲ اعلام شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی جدول برنامه های دستیاری چرخشی (JOINT PROGRAM) دانشگاه های علوم پزشکی را منتشر کرده است.

بر این اساس در ۱۸ رشته تخصصی از میان ۲۵ رشته تخصصی دستیاری برنامه تربیت دستیار به صورت مشترک میان دانشگاه های علوم پزشکی اجرا می شود.

جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۱ رشته داخلی
فسا شیراز ۱۲ ماه در سال های دوم و سوم دستیاری
یاسوج شیراز بلوک های گوارش ۳ ماه، هماتولوژی ۳ ماه، روماتولوژی ۲ ماه. جمعا ۸ ماه در سال های دوم و سوم دستیاری
شاهرود مراکز دیگر سال سوم جهت روتیشن های اعصاب و عفونی
آزاد تهران یا شهیدبهشتی ۸-۶ ماه در سال سوم دستیاری (فیلدهای غدد- نفرولوژی- ریه- گوارش)
سبزوار مشهد سال اول و دوم در سبزوار؛ سال سوم و چهارم دستیاری در مشهد
دزفول جونیت با اهواز (اختیاری) ۲ سال اول در دزفول مابقی در اهواز (به صورت اختیاری و با تائید مدیر گروه)
جهرم شیراز هرسال ۲ یا ۳ ماه در بلوک های روماتولوژی، غدد
البرز تهران در سالهای سوم و چهارم دستیاری غدد یکماه، خون دو ماه
۲ رشته روانپزشکی
زنجان تبریز به صورت مشترک با تبریز
گلستان در یکی از دانشگاه های دیگر پیشنهاد ۲ ماه روتیشن روانپزشکی سالمندی
* هرمزگان یکی از دانشگاه های مادر دارای مجوز رشته ۴ ماه در فیلدهای سایکوسوماتیک، روان درمانی، سالمندان
قزوین تهران به صورت مشترک با تهران
کاشان یکی از دانشگاه های مادر جهت گذراندن دوره های ناموجود
۳ رشته عفونی
اراک تهران تأمین کمبود فیلدهای آموزشی مورد نیاز
همدان تهران یا شهیدبهشتی سه ماه در سال سوم یا چهارم جهت روتیشن HIV، پیوند، TB مقاوم به درمان، NTM، هپاتیت
۴ رشته جراحی مغز و اعصاب
ارومیه تبریز ۶ ماه تا یک سال
کرمانشاه شهیدبهشتی سال چهارم دستیاری
کاشان اصفهان ۱۲ماه، الزاما سال چهارم در فیلدهای قاعده جمجمه (۶ ماه)، اطفال (۴ ماه)، عروق (۲ماه)
اراک ایران سال سوم یا سال چهارم دستیاری
اهواز سایر مراکز بصورت اختیاری در بلوک های مورد نیاز و بر اساس درخواست دستیار در حد ۱ تا ۳ ماه
بیرجند مشترک با مشهد سال های سوم و چهارم دستیاری
البرز در یکی از دانشگاه های مادر سال های سوم و چهارم و پنجم دستیاری
بابل جوینت با یکی از دانشگاه های مادر سال های سوم و چهارم دستیاری
۵ رشته ENT
بقیه الله (عج) چرخشی با تهران (بیمارستان امیراعلم) ۳ ماه سال اول برای اورژانس ها
۶ رشته ارتوپدی
کاشان اصفهان یا تهران به مدت ۲ سال در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت گرایشات مختلف مانند اطفال، دست و...
گلستان شهیدبهشتی یک سوم دوره در شهیدبهشتی
البرز جونیت با تهران ۸ ماه در طی سال های سوم و چهارم دستیاری
اردبیل تبریز ۲ سال از کل دوره دستیاری
کرمانشاه یکی از دانشگاهها جهت روتیشن اسپاین، اطفال، شانه، حداقل ۳-۲ ماه برای هر کدام
زنجان دانشگاه های تیپ یک ۶ ماه جهت دوره های اطفال، اسپاین، شانه و تومور
گیلان یکی از دانشگاه های مادر در تهران دوره ۴ ماهه در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت فیلدهای tumor-ankle-spine-foot و اطفال

ادامه جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۷ رشته چشم
بقیه الله (عج) تهران و شهیدبهشتی طبق برنامه چرخشی با لبافی نژاد و فارابی
یزد تهران ۶ تا ۸ ماه در سال های سوم و چهارم دستیاری جهت روتیشن اورژانس، گلوکوم، استرابیسم و اوربیت
گیلان شهیدبهشتی طبق برنامه چرخشی
۸ رشته طب کار
بندرعباس تهران مشترک
۹ رشته رادیولوژی
کاشان یکی از دانشگاه های معتبر قطب جهت آموزش رادیولوژی کودکان، زنان و اقدامات مداخله ای
رفسنجان کرمان -
بیرجند مشترک با مشهد در گرایش های اینترونشن، اطفال و MRI مجموعا به مدت ۶ ماه در طول دوره دستیاری
ارومیه تبریز ادامه برنامه چرخشی با تبریز
ارتش تهران فیلدهای سر و گردن و زنان و کودکان
گیلان یکی از دانشگاه های مادر ۶ ماه در سال های سوم و چهارم
بقیه الله (عج) ایران برای بخش های چرخشی رادیولوژی کودکان و زنان
فسا شیراز حداقل نیمی از طول دوره
بابل در یکی از دانشگاه های دیگر در نیمه دوم سال سوم دستیاری به مدت ۲ ماه اینترونشن
زنجان یکی از دانشگاه های مادر جهت دوره کوتاه مدت برای برست، نورورادیولوژی، توراکس، msk
۱۰ رشته زنان و زایمان
اردبیل تبریز بطور مشترک با تبریز (به عنوان دانشگاه معین)
یاسوج شیراز یا اصفهان روتیشن بخش نازایی و سایر بخش های لازم در سال سوم دستیاری
سبزوار جونیت با علوم پزشکی مشهد دو سال اول سبزوار مابقی در مشهد
البرز یکی از دانشگاه ها جهت روتیشن انکولوژی
سمنان تهران ۲ ماه در سال چهارم دستیاری جهت بلوک های پره ناتال و کف لگن
قم مراکز دیگر روتیشن کف لگن در سال سوم و چهارم دستیاری هر سال یک ماه
۱۱ رشته کودکان
بیرجند مشهد الزام چرخش دستیاران در بخش های فوق تخصصی برحسب وضعیت بخش مبدا
ایلام چرخش با یکی از دانشگاه های تیپ یک در سال ۳ برای مدت ۶ ماه جهت فیلدهای روماتولوژی، خون، هماتولوژی، نوزادان و ریه
یاسوج شیراز گذراندن روتشین های نورولوژی، غدد و ICU
سبزوار مشهد حداقل سالی یک ماه جهت عفونی، یک ماه جهت هماتولوژی
بوشهر شیراز مشترک
جهرم شیراز مشترک
فسا شیراز حداقل ۳ ماه در سال دوم دستیاری جهت دوره های picu، عفونی، نورولوژی، هماتولوژی
بجنورد مشهد ۶-۴ ماه درفیلدهای روماتولوژی، ریه، هماتولوژی، picu، اورژانس، جنرال
رفسنجان کرمان ۶ ماه جهت تکمیل آموزش
بقیه الله (عج) یکی از دانشگاه های شهر تهران جهت بخش هایی که فوق تخصص مربوطه حضور ندارد
* گناباد مشهد حداقل یکسال در بخش های فوق تخصصی عفونی، قلب، اعصاب، ریه، آسم و آلرژی، نوزادان؛ در سال دوم و سوم دستیاری هرکدام به مدت ۲ ماه
۱۲ رشته بیهوشی
بندرعباس - روتیشن با دانشگاه های دیگر جهت دوره چرخشی بیهوشی اطفال و توراکس، عروق و پیوند
رفسنجان کرمان سال سوم یا چهارم دستیاری برای روتیشن فوق تخصصی
جهرم شیراز ۲ سال در طول دوره
شهرکرد اصفهان ۶ ماه در سال دوم
سمنان شهیدبهشتی سال سوم و چهارم هر سال به مدت ۲ ماه جهت کودکان، درد، رژیونال
کاشان یکی از دانشگاه های مادر یک ماه بیهوشی کودکان، ۲ ماه ICU
لرستان شهیدبهشتی -
بیرجند مشترک با مشهد حداقل ۶ ماه
یاسوج مشترک با شیراز سال دوم و سوم دستیاری (حداقل به مدت ۱۲ ماه) جهت دوره های جراحی قلب، جراحی اعصاب، جراحی کودکان، درد مزمن و حاد
زابل به صورت همکاری با زاهدان -
بابل یکی از دانشگاه های دیگر پیشنهاد به روتیشن در فیلدهای جراحی قلب، درد مزمن، رژیونال آنستزی

ادامه جدول برنامه های چرخشی دستیاران در دانشگاه های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مبداء دانشگاه علوم پزشکی مقصد مدت/ مقطع سال دستیاری
۱۳ رشته جراحی عمومی
یاسوج شیراز یا اصفهان سال اول ۳ ماه، سال دوم ۳ ماه، سال سوم ۶ ماه، سال چهارم ۶ ماه
بیرجند مشهد سال سوم و چهارم دستیاری
قم یکی از دانشگاه های مادر ۲ تا ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
بندرعباس یکی از دانشگاه های معین جهت بعضی دوره ها
قم یکی از دانشگاه های مادر دوره چرخشی کنسر سرجری به مدت ۲ تا ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
سمنان یکی از دانشگاه های تیپ یک (سال سوم) حداقل ۶ ماه در سال سوم دستیاری تاکید بیشتر بر فیلدهای جراحی عروق، جراحی اطفال، جراحی سرطان
بوشهر یکی از دانشگاه های تیپ یک (شیراز یا ایران) حداقل ۱۸ ماه در سال های دوم، سوم و چهارم دستیاری طبق کوریکولوم
شهرکرد یکی از دانشگاه های مادر ۶-۳ ماه در فیلدهای کلورکتال، کانسر، توراکس در سال سوم دستیاری
* بجنورد مشهد روتیشن با مشهد پس از سال اول دستیاری (طبق برنامه پیشنهادی هیات ارزشیابی)
کرمانشاه در یکی از دانشگاه های مادر ۲ ماه در فیلدهای عروق، توراکس و کلورکتال
بجنورد مشهد فقط برای سال اول تائید است و پس از ارزیابی پایان سال اول در صورت تائید بصورت مشترک با مشهد
۱۴ رشته طب اورژانس
شاهرود مازندران جهت مسمومیت
قم ایران -
سمنان چرخش با یکی از دانشگاه های تهران -
۱۵ رشته رادیوانکولوژی
همدان یکی از دانشگاه های مادر حداقل ۳ ماه جهت آموزش تکنیک های درمانی و موارد آموزشی
کرمان شهیدبهشتی پیشنهاد حداقل ۳ ماه در سال چهارم دستیاری
۱۶ رشته ارولوژی
بابل جوینت با شهیدبهشتی ۶ ماه در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
زاهدان یکی از دانشگاه های معتبر روتیشن ۶ ماه
۱۷ رشته بیماری های مغز و اعصاب
بیرجند مشترک با مشهد سال سوم دستیاری در زمینه بیماری های حرکتی نوروماسکولار و نورولوژی کودکان
اردبیل مشترک با تبریز دو سال اول در اردبیل و مابقی در تبریز
کاشان تهران یا اصفهان چرخش سه ماه
قم یکی از دانشگاه های تیپ یک روتیشن کوتاه مدت جهت دوره های اولتراسوند، صرع، اختلالات حرکتی
بابل با یکی از دانشگاه ها دانشگاه می تواند برای سال سوم و چهارم دستیاری طبق کوریکولوم مصوب روتیشن داشته باشد
۱۸ رشته بیماری های قلب و عروق
بیرجند مشهد ۶ ماه تا یکسال جهت برخی دوره ها
* شهرکرد اصفهان سه سال شهرکرد، یک سال اصفهان
هرمزگان یکی از دانشگاه های دارای بخش فعال الکتروفیزیولوژی دانشگاه می تواند روتیشن الکتیو حداقل ۲ ماه در سال سوم دستیاری داشته باشد

موارد ذکر شده در جدول فوق به عنوان چرخش در دانشگاه مقصد، می تواند در ارزشیابی های بعدی بخش مذکور تغییر یابد.

موارد دارای ستاره در جدول فوق به تازگی در برنامه آموزشی مورد تائید شورای گسترش دانشگاه ها قرار گرفته اند.

منبع : دانشگاه علوم پزشکی


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

خودروی جدید منصوری که می‌تواند لامبورگینی را شکست دهید+عکس

شناسایی راحت دزدها با یک فناوری جدید

حذف اکانت‌های گوگل از جمعه شروع می‌شود

سوخت جدید هواپیما تولید شد

اینترنت جهانی فردا قطع می‌شود؟

عربستان میزبان اکسپو شد

سنجاقک غول‌پیکر بیخ گوش مشتری به پرواز درآمد+عکس

اولین تصویر از آیفون ۱۶ را ببینید+عکس

سوخو ۵۷ کشنده تر از جنگنده‌های قبل +عکس

هوش مصنوعی پاسخ یک سوال سخت را داد

پاسخ عجیب ایلان ماسک به دعوت حماس

۷۶ سوخو در راه است

تمهیدات دولت برای تسهیل آموزش دانش‌آموزان روستایی؛ از خوابگاه تا سرویس

کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۲ منتشر شد

آزمایش خون چه مراحلی دارد؟

چطور درست پیاده‌روی کنیم؟

لیفت ابرو با نخ چیست و چطور انجام می‌شود؟

چیستان‌هایی برای کودکان با زبان شعر مصطفی رحماندوست

آموزش طرح دادرس به ۳۰۰ هزار دانش‌آموز

آموزش طرح دادرس به ۳۰۰ هزار دانش‌آموز

ارتقای کیفیت نومعلمان در دستورکار آموزش‌وپرورش

آیا دمنوش‌های گیاهی عارضه دارند؟

نشست معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌های غیر انتفاعی برگزار شد

قوانین طلایی بهداشت آشپزخانه را بیاموزید!

تفسیر ساختاری سوره آل عمران منتشر شد

رمان میدان توپخانه وارد کتابفروشی‌ها شد

نخستین کنفرانس حکمرانی سرزمینی در دانشگاه تهران برگزار می شود

برگزاری اختتامیه چهارمین دوره طرح ملی نکوداشت مفاخر ایران اسلامی

باشگاه دانش‌آموزی در دانشگاه علامه راه اندازی شد

برنامه‌های دانشگاه آزاد برای ۱۶آذر به روسای واحدها ابلاغ شد

آیا وازلین همان ژل پترولیوم است؟

درباره تاریخچه کشف داروی درمان افسردگی بدانید!

اعلام مبلغ و زمان پرداخت پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

لزوم دائمی شدن قوانین پرتکرار آموزش عالی در لوایح بودجه

برای حل مشکلات جامعه از ظرفیت عظیم نخبگان و دانشگاهیان استفاده شود

ایجاد دانشگاه صنعت نفت در هرمزگان را پیگیری می‌کنم

سومین نشست مسئله محور اساتید دانشگاه‌های استان قم برگزار شد

توصیه رییس جمهور به مسئولان برای حضور در دانشگاه‌ها در روز دانشجو

ضرورت افزایش تحمل و سعه صدر دانشگاه‌ها برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در دانشجویان

پیکر ۸ شهید مدافع حرم در سوریه شناسایی شد

شماره جدید آزما درباره نوشتن در دیار غربت منتشر شد

تریلی تئاتر به کتابفروشی‌ها آمد

سرمایه‌گذاری بر مهارت‌آموزی دانش‌آموزان برای تمام جامعه پرفایده است

ورود آموزش و پرورش به هوش مصنوعی

حل مشکل مدرک‌گرایی با اعطای مشوق‌های تحصیل در رشته‌های فنی

تخلیه 14 مدرسه در معرض فرونشست زمین

۴۲ درصد نهمی‌ها هنرستان رفتند/ اهمیت آموزش مهارت به دانش‌آموزان

راه‌اندازی مرکز تحقیقات پتروشیمی در دانشگاه شریف

مخالفت با تجمیع پیام نور در سایر دانشگاهها/ حفظ حداقل ۲۵۰ واحد

برنامه دانشگاه فرهنگیان برای جذب ۶۵۹ عضو غیر هیات علمی

قابلیت دانشگاه‌های غیر انتفاعی در اجرای تحقق سند دانشگاه اسلامی

کتب مرجع پزشکی وطنی برمبنای بیماری‌های شایع در کشور تهیه شود

آگهی/ مشاوره رایگان و انجام پایان نامه کشاورزی و منابع طبیعی همه گرایش‌ها با تضمین ارشد در استاد پژوهش

ثبت‌نام در کنکور نیازی به مراجعه به سامانه آموزش و پرورش ندارد

تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های گنج نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بار دریافت شدند

شرایط پذیرش بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شریف اعلام شد

اعلام جزئیات آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی

توصیه سازمان سنجش به متقاضیان ثبت نام در کنکور

چهارعنوان دیگر از کتاب‌های طلایی وارد بازار نشر شدند

فراخوان پویش ملی خوانش کتاب منتشر شد

سی‌وسومین جلد شخصیت‌های مانا چاپ شد

بسیج یک نقطه درخشان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است

بازسازی 500 کلاس درس فرسوده استان تهران در سال 1402

خروج ‌نهضت از برزخ‌ ادغام و انحلال

۶۸ هزار مدرسه در کشور مجهز به نمازخانه هستند

650 نفر استخدام دانشگاه فرهنگیان می‌شوند

اجازه نمی‌دهیم بیرون از دانشگاه برای دستیاری تصمیمی گرفته شود

اعتماد به دانشگاه‌های علوم پزشکی با مسئولیت برگزاری آزمون ارتقا

تشکیل سازمان ملی سنجش؛ یک گام تا مرحله پایانی

پیکر شهید مدافع حرم علی آقاعبداللهی شناسایی شد

کتاب حسین پیشوای انسان‌ها روانه بازار نشر شد

زلفی‌گل: برخورد امیدآفرین بسیجیان مسیر دانشجویان را تغییر می‌دهد

آغاز امتحانات نهایی دوازدهمی‌ها از دوم دیماه/ این امتحانات جبرانی است

آغاز امتحانات نهایی دوازدهمی‌ها از دوم دیماه/ این امتحانات جبرانی است

در حوزه قرآن و عترت، ۵ وظیفه تربیتی به عهده مدیران مدارس گذاشته شده است

اظهارات ضد و نقیض تنبیه دانش آموز بابلی در حال پیگیری است

ایجاد زمینه همکاری‌ و پیوند هنرمندان با مدارس

راهکار آموزش و پرورش برای مدارس‌ خیرسازی که در طرح مولدسازی قرارمی‌گیرند

پیشرفت علمی بهترین راهکار مقابله با تهاجم دشمنان است

عضویت ۳۱ هزار نفر از اساتید دانشگاه‌ها در بسیج اساتید

پیش بینی اینشتین درست از آب درآمد

بارش برف در ایران از ماهواره فضایی رصد شد+عکس

اگر این کار را نکنید حساب جیمیل شما به زودی حذف می‌شود

برای اولین بار آب از خاک ماه استخراج شد

رقیب آیفون ۱۵ همه را ناامید کرد

اورانوس و نپتون در حال سقوط هستند؟

هشدار دانشمندان درباره ربات‌ قاتل که بلای جان انسان‌ها می‌شود

یک خودروی عجیب در خیابان‌های تهران دیده شد+عکس

۷۶ سوخو در راه است

این کودکان ایرانی می‌توانند برنامه نویسی کنند و ربات بسازند+عکس

هوش مصنوعی پاسخ یک سوال سخت را داد

خودروی فوق‌العاده چینی که یک جت شخصی است+عکس

سوخت جدید هواپیما تولید شد

چیز زشتی که فضانوردان روی ماه جا گذاشتند

خودروی جدید منصوری که می‌تواند لامبورگینی را شکست دهید+عکس

میباخ رقیب چینی مرسدس بنز از راه رسید+عکس

التماس های یک دانش آموز تنبل وی برگه امتحانش+عکس

عکس یادگاری مردم تهران با تصادف پیکان و ژیان+عکس

این مرد آسیایی اولین لکسوس دنیا را ساخت+عکس

تفاوت گوشی پرچمدار جدید سامسونگ با اس ۲۳ اولترا را ببینید+عکس

آغاز ثبت‌نام ماراتن ورود به آموزش عالی از فردا

خط و نشان رهبر انقلاب برای رژیم صهیونیستی به زبان عبری +عکس

شناسایی راحت دزدها با یک فناوری جدید

تصویر زیرخاکی از محمود احمدی نژاد+عکس

بزرگترین توربین بادی جهان طی ۲۴ ساعت نصب شد

سازه عجیبی که گوگل ارت در عربستان رصد کرد+عکس

سومین‌جلد مجمع‌الجزایر گولاک به چاپ دوم رسید

تصویر پربازدید از بازگشت فلسطینی‌ها به غزه+عکس

تعیین تکلیف درخواست نقل و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد

پاییزِ شگفت‌انگیزِ مازندران را ببینید+عکس