کد خبر: 150635
ف
جزئیات اعلام شد:
نحوه انتخاب موضوعات پایان نامه برای پذیرش دانشجوی استاد محور
جزییات شیوه نامه اجرایی انتخاب موضوعات پایان نامه و رساله از سامانه نان و زمان بندی اجرایی آن برای پذیرش دانشجوی استاد محور در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش ثریا -  شیوه نامه اجرایی انتخاب موضوعات پایان نامه و رساله از سامانه نان و زمان بندی اجرایی آن برای پذیرش دانشجوی سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ (ویژه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دوره های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به روش استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور) توسط قاسم عمو عابدینی معاون آموزشی وزارت علوم تصویب شده و برای پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۴-۱۴۰۳ اجرایی می شود.

در این شیوه نامه عنوان «نیاز پرداز» به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاص حقوقی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی، شرکت های دانش بنیان و فناور، دانشگاه ها یا اشخاص حقوقی دارای مجوز از نهادهای قانونی ذی ربط و مورد تائید دبیر خانه اطلاق می شود.

همچنین پارسا پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و رساله در مقطع دکتری تخصصی است.

ماده ۲ این شیوه نامه به فراخوان دانشگاه ها جهت دریافت مدارک، سوابق و ثبت اطلاعات متقاضیان بر روی موضوعات پارساهای تائید شده در سامانه نان و انجام فرایند پذیرش دانشجو مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری از ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۳ است اشاره کرده است.

دانشگاه ها موظف هستند نتایج پذیرش اولیه خود را جهت پذیرش نهایی حداکثر از ۱۱ مرداد تا ۳۱ مردادماه سال ۱۴۰۳ در سامانه ای که به این منظور توسط سازمان سنجش معرفی شده است بارگزاری کنند در خارج از زمان مذکور امکان اعلام پذیرش دانشجو میسر نیست و در شرایط خاص کمیسیون موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور ملاک عمل خواهد بود.

در تبصره ۱ نیز تاکید شده است که دریافت مدارک و سوابق متقاضیان خارج از زمان پیش بینی شده در ماده ۲ توسط دانشگاه ها مجازنیست. در صورت نیاز به تمدید مدت زمان فراخوان یا اعلام بازه زمانی جدید برای فراخوان موارد به طور رسمی از طرف معاونت آموزشی وزارت به دانشگاه ها اعلام می شود.

زمان بندی ثبت نیازهای پارسا توسط نیاز پردازها و ثبت اطلاعات اساتید میزبان توسط دانشگاه ها در سامانه نان به شرح زیر است :

موسسه ISC موظف به بازگشایی سامانه نان جهت ثبت موضوعات پارساها توسط نیاز پردازها از تاریخ ۱۶اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با رعایت شرایط زیر است :

موضوع پارسا به همراه شرح مختصری از نیاز مشخص شود، موضوع پارسا بایستی به گونه ای باشد که نیاز اعلامی برای دوره کارشناسی ارشد حداقل تا ۲ سال و برای دکتری تخصصی حداقل تا ۴ سال در مجموعه نیازپرداز معتبر باشد.

منابع و امکانات قابل تخصیص به پارسا اعم از، پژوهانه، ارائه داده، امکان مصاحبه با مدیران و کارشناسان مجموعه، امکان استقرار در مکان نیاز پرداز، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی یا سایر موارد در ثبت نیاز مشخص شود.

در صورت الزام نیاز پرداز به عقد قرارداد با توافق نامه با دانشگاه یا استاد میزبان جهت اجرای پارسا، نیاز پرداز بایستی نمونه قرارداد با توافق نامه را در سامانه نان بارگزاری کند. پذیرش دانشجو توسط دانشگاه و استاد میزبان منوط به عقد قرارداد یا توافق نامه مذکور میان طرفین است و دانشگاه مجاز نیست پیش از عقد قرارداد با توافق نامه نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پذیرش دانشجو در موضوع پارسای تائید شده اقدام

کند.

معرفی ۵ دانشگاه اولویت دار جهت اجرای پارسا توسط نیاز پرداز

پنج دانشگاه اولویت دار جهت اجرای پارسا در صورت تمایل توسط نیاز پرداز معرفی شود. نامه تائید نیازهای پارسا بایستی توسط بالاترین مقام مجموعه نیاز پرداز یا نماینده تام الاختیار معرفی شده به موسسه ISC در سامانه نان ثبت شود.

سقف تعداد هر پارسا برای هر نیاز توسط نیاز پرداز مشخص شود. حداکثر سقف پارسای قابل تعریف برای هر موضوع اعلامی توسط نیاز پرداز ۵ مورد است.

موسسه ISC و معاونت آموزشی وزارت با همکاری روابط عمومی وزارت موظف به اطلاع رسانی مناسب فراخوان ثبت موضوعات و نیازهای نیاز پردازها در سامانه نان هستند.

براساس این شیوه نامه، موسسه ISC موظف است نیازهای درخواستی نیاز پردازها را به مرور وارد سامانه نان نماید به گونه ای که اساتید از نیازهای اعلامی مطلع شده و در صورت تمایل نسبت به طی مراحل در دانشگاه جهت دریافت تائیدیه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام نمایند.

فرصت دانشگاه ها برای ثبت اطلاعات اساتید میزبان در سامانه نان

دانشگاه ها موظف هستند از ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نسبت به ثبت اطلاعات اساتید میزبان خود در سامانه نان با رعایت شرایط زیر جهت دریافت تائیدیه نیاز پرداز دریافت مدارک و سوابق متقاضیان و انجام فرایند پذیرش دانشجو اقدام کنند:

تمامی ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بایستی توسط دانشگاه در احراز شرایط اساتید میزبان و ثبت در سامانه نان رعایت شود و در صورت وجود هرگونه تخلف دانشگاه مسئول پاسخگویی است.

در صورت تخلف در اعلام اساتید میزبان حائز شرایط توسط دانشگاه پذیرش آن استاد کان لم یکن تلقی می شود.

موسسه ISC موظف به بررسی شرایط مورد نیاز اساتید میزبان از جهت مرتبه علمی و تعداد پارسای مورد درخواست جهت اجرا از طریق سامانه نان مطابق ضوابط آیین نامه کارشناسی ارشد و آیین نامه دکتری تخصصی هست.

مشخصات استاد میزبان سوابق مرتبط با نیاز اعلامی استاد میزبان به همراه مصوبه مورد نیاز شورای پژوهش و فناوری دانشگاه و تائیدیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط نماینده معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه در سامانه نان ثبت می شود.

دانشگاه ها ترجیحاً همراه با بارگزاری تدریجی نیازهای پارساها در سامانه نان توسط نیاز پردازها نسبت به انتخاب موضوعات پارسا جهت رفع نیازها توسط اساتید حائز شرایط خود و دریافت مصوبه های مورد نیاز اقدام نمایند.

موسسه ISC موظف است به محض تکمیل تعداد پارسای قابل تعریف بر روی نیاز اعلامی نیاز پرداز امکان ثبت پارسای جدید را برای موضوع مذکور مسدود نماید در صورت انصراف دانشگاه یا عدم تائید نیاز پرداز به هر دلیل نیاز اعلامی جهت ثبت موضوع پارسای جدید در بازه زمانی پیش بینی شده باز می شود.

نیاز پرداز موظف است حداکثر تا ۲ هفته پس از اعلام موضوع پارسا نسبت به رد یا تائید درخواست دانشگاه اقدام کند و در صورت عدم ارائه نظر درخواست دانشگاه، تایید شده قلمداد می شود.

لازم به ذکر است در دو هفته پایانی بازه ثبت موضوعات پارسا توسط دانشگاه ها موضوع بند (۲-۳) در صورت عدم اظهار نظر نیاز پرداز درخواست اعلامی توسط دانشگاه رد شده قلمداد می شود.

دانشگاه مجاز نیست تا پیش از تائید نیاز پرداز نسبت به اعلام فراخوان رسمی برای پارسای اعلامی به متقاضیان اقدام نماید.

هر دانشگاه روی هر نیاز اعلامی صرفاً می تواند تا ۲ موضوع پارسا را در سامانه نان ثبت کند. همچنین هر استاد میزبان روی هر موضوع حداکثر یک موضوع پارسا را می تواند در سامانه نان ثبت کند.

موسسه ISC باید تعهد نامه ای را از نیازپرداز در صورت تائید موضوع پارسا و عقد قرارداد و توافق نامه احتمالی موضوع ردیف ۳ بند (۱-۳) جهت انجام تعهدات مندرج در زمان اعلام نیاز دریافت کند.

منبع : سازمان  سنجش  اموزش  کشور

 


مرتبط ها
ارسال نظر
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

شهید رئیسی هر ماه یک جلسه را به جمع‌های دانشگاهی اختصاص می‌داد

زمان برگزاری آزمون جامع دکتری ۱۴۰۳ تغییر کرد

عدم تغییر زمان اعلام نتایج آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری

رویدادهای مهم و تأثیرگذار دنیای کریپتوکارنسی در سال ۲۰۲۴

مهلت شرکت در جشنواره رویدادهای برتر دانشگاه‌ها جریان» تمدید شد

کتاب کارآفرینی و تشخیص فرصت‌ها بررسی می‌شود

نام شهید رحمتی بر یکی از سالن‌های دانشگاه خوارزمی

نقش مراکز آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزشی کشور

پیام تسلیت رییس دانشگاه خواجه نصیر به فرزند امیرعبداللهیان

نخستین نمایشگاه تخصصی هنرهای قرآنی به کار خود پایان داد

ابراز همدردی بیش از ۲۵۰ سینماگر در پی شهادت خادمان ملت

ادای احترام جشنواره کن به رئیس جمهور شهید

موزه‌های سراسر کشور دوم خرداد تعطیل است

همدردی هنرمندان تجسمی با خلق آثار هنری

تصویر قدیمی از شهید آیت‌الله سیّد محمدعلی آل هاشم به‌همراه استاد شهریار

۲ نماهنگ به مناسبت شهادت رئیس‌جمهوری منتشر شد

جامعه دانشگاهی باید وقایع پس از شهادت رییس جمهور را موشکافانه بررسی کند

کتاب‌هایی که شهید رئیسی نوشته بود

آغاز پیش‌ثبت‌نام کلاس اولی‌ها در مدارس شاهد از امروز

آغاز ثبت‌نام نقل‌ و انتقالات معلمان از ۵ خرداد + ضوابط و مقررات

آیت‌الله رئیسی آموزش و پرورش را به اولویت کشور تبدیل کرد/ لزوم تداوم راه شهیدجمهور

طرح مربوط به تغییر در شیوه برگزاری کنکور به مجمع تشخیص مصلحت رفت

برگزاری امتحانات نهایی از شنبه

از دستور بازگشایی حضوری دانشگاه‌ها تا تبدیل این مراکز به اتاق فکر اندیشه‌ورزی دولت

آیت‌الله رئیسی، الگویی برای سیاستمداران کشور است

بیانیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در پی شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشان

قدردانی نمایندگان مجلس از عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی

تبیین گری اساتید در کلاس های درس برای معرفی شخصیت شهید رییسی

اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان استعدادهای درخشان دانشگاه خواجه نصیر

امکان رفع نقص مدارک داوطلبان آزمون فلوشیپ ۱۴۰۳ فراهم شد

اعلام جزییات سامانه دستیاران برای شرکت در آزمون ارتقا و گواهینامه

نتایج نهایی کنکور ۱۴۰۳ در نیمه مهرماه اعلام می‌شود

کلاس‌های عصر دانشگاه قم تعطیل شد

حوادث کمر شکن در کشور ما تحمل می‌شود و راه شهیدان ادامه می‌یابد

دسته بزرگ عزاداری هیأت دانشجویی به مناسبت شهادت رئیس جمهور

تصویری از سوگواری همسر رئیس‌جمهور و آیت الله علم الهدی بر پیکر ایشان

شهادت در راه خدمت بی وقفه و مخلصانه به مردم افتخار بزرگی است

آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون دکتری پیام نور اعلام شد

نوبت دوم کنکور سراسری در روزهای ۲۱ و ۲۲ تیر برگزار می‌شود

چهارشنبه سراسر کشور تعطیل است

لغو همه امتحانات دانش‌آموزان تا پایان هفته جاری/ تقویم جدید آزمون‌های مدارس اعلام می‌شود

شهید آیت الله رئیسی یک چهره فراملی بود

پیام تسلیت طیب‌نیا در پی شهادت سید ابراهیم رئیسی

بیانیه سازمان امور دانشجویان در پی شهادت رییس جمهور ایران

احتمال تغییر زمان برگزاری نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۳

فقدان شهید آیت الله رئیسی ضایعه بزرگی برای کشور خواهد بود

تسلیت مدیر انجمن سواد رسانه‌ای به‌خاطر شهادت رییس جمهور

آرتین شبح‌کش به بازار آمد

جهاددانشگاهی شهادت آیت‌الله رئیسی و همراهانش را تسلیت گفت

تسلیت مدیر حوزه‌های علمیه خواهران در پی شهادت رئیس جمهور و یاران

چقدر سخت است باور نبودنت ...

هر لحظه شهادت را در چهره نورانی آیت الله رئیسی می‌دیدم

دانش‌آموزان در زمان مقرر در محل آزمون امتحانات نهایی حاضر شوند

زلفی‌گل: الحق که سید و سالار اخلاق و ایمان بودی

فعالیت دانشگاه‌ها تا زمان اطلاع از طرف دولت برقرار است

برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان طبق برنامه

امیرعبداللهیان عنایت ویژه به موضوعات بین‌الملل دانشگاه شریف داشتند

پیام تسلیت سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی در پی شهادت رئیس جمهور

خانه کتاب و ادبیات ایران شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

هم‌کلاسی‌های «شریف» در سوگ پدران خود

واکنش جامعه دانشگاهی به شهادت رییس جمهور و همراهان

جای خالی شهید جمهور در جلسه هیات دولت+عکس

آیت الله رئیسی الگوی شهید رجایی را دوباره برای مردم زنده کرد

پیام تسلیت خیرین مدرسه‌ساز در پی شهادت رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

روایت وزیر آموزش‌وپرورش از پیگیری و حل مشکل ‌دانشگاه فرهنگیان توسط رئیس‌جمهور

نسخه تلخیص جامع علم کلام توماس آکوئیناس چاپ شد

لغو برخی برنامه‌های دانشگاه تهران در پی شهادت رییس‌ جمهور

پیام تسلیت وزارت علوم در پی شهادت رییس جمهور

تعطیلی درس یک مرجع تقلید به دلیل شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان

کلاس‌های دانشگاه تهران تا اطلاع ثانوی دایر است

استقامت سید محرومان در حل مشکلات مردم مثال زدنی است

کلینیک صنعت پتروشیمی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می‌شود

کلاس‌های دانشگاه‌ها فعلا برقرار است/منتظر تصمیم هیات‌ دولت هستیم

حرکت اعتراضی دانشجویان آمریکایی، رنسانسی در جنبش دانشجویی دنیا

رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین شهادت رییس جمهور را تسلیت گفت

۱۰ هزار کلاس درس در اصفهان به بازسازی، بهسازی و نوسازی نیاز دارند

مدیریت خانواده» و «سبک زندگی دختران و پسران در کتابهای درسی

اعلام شهریه مدارس غیردولتی طی چند روز آینده

امتحانات دانش‌آموزان امروز برگزار می‌شود

۱۵ ایده برتر درباره محصولات دانش‌بنیان در همایش ملی فن‌آوری و نوآوری ارائه شد

چطور با گوشی خود بفهمیم که ما را ردیابی می‌کنند؟

بن‌سلمان امنیت فرودگاه کلان شهر نئوم را با هوش مصنوعی تامین می‌کند

تصویری از گودال ۸۰۰۰ متری یخ‌زده در مریخ ثبت شد+عکس

تصویر واقعی از آیفون ۱۶ در دست یکی از کاربران فاش شد+عکس

گوشی جدید شیائومی با نمایشگر بزرگ رونمایی شد+عکس

حرکت کثیف اپل درباره عکس‌های کاربران لو رفت

گلکسی S25 با تراشه ۳ نانومتری و قدرت شارژدهی قوی+عکس

حقایقی درباره کهکشان راه شیری میله‌ای که چیزی درباره آن نمی‌دانید

ارزان‌ترین سلاح پهپادکُش که ساخت بریتانیا است+عکس

آیفون16 پرومکس در باتری و شارژدهی رکوردشکن می‌شود

تمام اطلاعات آیفون‌ها و آیپدها لو رفت

بزرگ‌ترین فروچاله زیرآبی دنیا که باعث انقراض‌ دایناسورها شد+عکس

موزیلا فایرفاکس به‌ کمک این فناوری کیفیت ویدئوها را بالاتر می‌برد

تانک‌های بریتانیایی به یک وسیله عجیب مجهز شدند+عکس

بی‌ام‌و قدرتمند با بدنه مخملی همه را متعجب کرد+عکس

جزئیات کیا سورنتو جدید اعلام شد+عکس

کشف خیره کننده دانشمندان درباره یون‌ها همه را شگفت زده کرد

قابلیت تازه اندروید که از دزدی گوشی شما جلوگیری می‌کند

رونمایی آمریکا از بزرگ‌ترین هواپیمای رادارگریز دنیا+عکس

ردپای تازه کشف شده انسان‌ها در آمریکا سن این کشور را بالا برد+عکس

ارزان‌ترین باتری مادام‌العمر دنیا کشف شد+عکس

اطلاعات لو رفته تازه درباره آیفون SE اپل

کشف استخر سرپوشیده‌ ۱۶۰۰ساله در ساحل آلبانی همه را انگشت به دهان گذاشت+عکس

خریداران Xperia ۱ VI سونی منتظر یک تغییر ویژه در صفحه نمایش‌ باشند+عکس

منتظر شفق‌های قطبی بعدی باشید

گلکسی S24 FE سامسونگ به زودی معرفی می‌شود+عکس

سرقت ۲۵ دلاری رمز ارز دو برادر در بلاک چین اتریوم

تصاویر واضح‌ از بالگرد رئیس جمهور پیش از وقوع سانحه

اپلیکیشن جدیدی که مخصوص معتادین به گوشی است

علت انتخاب نام Gemini برای هوش مصنوعی گوگل چه بود؟