کد خبر: 77397
ف
منابع و مواد آزمون مجازی مهارت آموزان
سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از اعلام منابع و مواد آزمون مجازی مهارت آموزان ماده ۲۸ به تفکیک رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ثریا کچوئیان با اشاره به برگزاری آزمون جامع مهارت‌آموزان ماده ۲۸ در ۲۱ آذر ماه جاری از تنظیم و نشر دفترچه راهنمای محتوا و منابع این آزمون ویژه رشته‌های مختلف مهارت‌آموزی، به تفکیک رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه ظرف هفته های گذشته در فضای مجازی خبر داد و گفت: مجموع سئوالات آزمون کتبی مهارت آموزان ورودی سال ۱۳۹۸ و افراد باقی مانده از سال های قبل شامل ٧٠ سئوال است.


کچوئیان، آزمون مهارت آموزان را شامل دو نوع سئوال چند گزینه ای دانست و تصریح کرد: مولفه کتبی چند گزینه ای برای همه مهارت آموزان دارای ۵۵ سئوال، متناسب با رشته تخصصی این افراد در چهار حوزه است.


وی، افزود: مهارت آموزان باید در حوزه های مختلف درک و تحلیل موقعیت تربیتی، اخلاقی ۱۰ سئوال، دانش موضوعی ۲۰ سئوال، تحلیل محتوای اسناد و کتب درسی ۱۵ سئوال و دانش تربیتی ۱۰ سئوال را پاسخگو باشند.


این مقام مسئول، مولفه کتبی چند گزینه ای با سناریوهای بلند موقعیت محور در رشته‌های آموزش ابتدایی، آموزش کودکان استثنایی، مشاوره، مربی امور تربیتی، مراقب سلامت، دبیری تربیت بدنی و سایر رشته‌های آموزش متوسطه را شامل ۱۵ سئوال ذکر و اظهار داشت: این بخش از آزمون در ارتباط با ۳ موقعیت عملکردی است و هر موقعیت عملکردی در قالب یک سناریوی آموزش، یادگیری ارائه می شود و مهارت آموزان بر اساس آن موقعیت عملکردی و پس از بررسی دقیق سناریوی مطرح شده به ۵ پرسش مرتبط با هر سناریو پاسخ می دهند.


عضو هیات رئیسه دانشگاه فرهنگیان، در ادامه به معرفی منابع آزمون مهارت آموزان آزمون اصلح در رشته های اعلام شده پرداخت و گفت: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم پایه های سوم و ششم دوره ابتدایی، هدیه های آسمانی، قرآن و مطالعا ت اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی، نگارش و علو م تجربی پایه ششم از جمله منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش ابتدایی به شمار می رود.


استاد دانشگاه، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته آموزش کودکان استثنایی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره ابتدایی پایه های سوم و ششم، دینی و مطالعات اجتماعی پایه سوم و ششم، ریاضی، فارسی و علوم تجربی پایه ششم به تناسب توان یابی های نابینایی، ناشنوایی و کم توانی ذهنی در برنامه درسی برشمرد و یادآور شد: کتاب های راهنمای معلم از سایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی به نشانی http://csdeo.ir قابل دریافت است.


دبیر شورای تخصصی نظارت دانشگاه فرهنگیان، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته های آموزش متوسطه، غیر از دبیری تربیت بدنی را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی به شرح زیر اعلام کرد:

کتب درسی و کتب راهنمای معلم دوره متوسطه اول و دوم طبق برنامه درسی رشته های دبیری فلسفه و منطق کتاب منطق پایه دهم و کتاب فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی 

دبیری روانشناسی، کتاب پایه یازدهم رشته انسانی

 دبیری تاریخ کتاب های پایه دهم رشته انسانی و یازدهم رشته تجربی 

دبیری علوم اجتماعی،کتاب های پایه هشتم و پایه یازدهم رشته انسانی

 دبیری جغرافیا کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

دبیری معارف کتاب های پایه دهم و یازدهم 

دبیری عربی کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی

 دبیری انگلیسی کتاب های پایه دهم و یازدهم و سئوالات دانش موضوعی، بررسی کتب درسی و دانش تربیتی موضوعی به زبان انگلیسی

 دبیری فیزیک، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته ریاضی

 دبیری شیمی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

 دبیری زیست شناسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته تجربی

 دبیری ریاضی،کتاب های پایه دهم رشته تجربی و یازدهم رشته ریاضی

دبیری زمین شناسی، کتاب پایه یازدهم رشته تجربی

دبیری علوم تجربی، کتاب پایه نهم و کتاب های مرتبط از پایه دهم رشته تجربی

دبیری اقتصاد، کتاب پایه دهم رشته انسانی

 دبیری ادبیات فارسی، کتاب های پایه دهم و یازدهم رشته انسانی و دبیری هنر، کتاب های پایه هشتم و نهم هستند.


وی، منابع آزمون مهارت آموزان در رشته دبیری و تربیت بدنی را سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی، سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی، برنامه درسی ملی، برنامه درسی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های درس تربیت بدنی مدارس و کتاب های راهنمای معلم درس تربیت بدنی در پایه های ششم و دهم اعلام کرد.


کچوئیان، همچنین سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی را با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودمان های آموزشی، به همراه شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و برنامه های ابلاغی از سوی دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استا ن ها جزو منابع آزمون مهارت آموزان در رشته مراقبت سلامت ذکر کرد.


سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان، از منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی سخن گفت و افزود: سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، محتوا ی کتا ب های درسی تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم متوسطه اول، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مربوط به مربیان امور تربیتی در مدارس و کتاب برنامه ویژه مدرسه با عنوان بوم در وزارت آموزش و پرورش از جمله منابع آزمون مهارت آموزان رشته مربی امور تربیتی است.

استاد دانشگاه، همچنین منابع آزمون مهارت آموزان رشته مشاوره را شامل سرفصل برنامه درسی دوره یک ساله مهارت آموزی با تأکید بر محتوای الکترونیکی ارائه شده در پودما ن های آموزشی، اسناد مربوط از جمله سند تحول با تأکید بر ساحت های شش گانه تربیتی ، برنامه درسی ملی، شرح وظایف، راهنماها، آیین نامه ها و برنامه های مشاوره مدارس دانست و افزود: کلیه کتاب های درسی و راهنمای معلم از پایگاه کتاب های درسی به نشانی http://chap.sch.ir قابل دریافت است.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، کچوئیان، در پایان خطاب به مهارت آموزان شرکت کننده در آزمون اصلح آذر ماه سال جاری، مرکز سنجش معاونت نظارت را تنها مرجع پاسخگو به سئوالات دانست و تاکید کرد: شماره تلفن های ۸۷۷۵۱۲۴۸ و ۸۷۷۵۱۴۰۸-۰۲۱ پاسخگوی سئوالات مهارت آموزان است.

منبع: خبرگزاری ایسنا


مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

وحشت بایدن از حمله مسلحانه+عکس

بهشت زیبای ساری در این پارک+عکس

آیت الله جنتی: دنیا از ما الگو بگیرد و به آمریکا باج ندهد

ترامپ مُرد اما برجام زنده است/ امروز توپ در زمین واشنگتن است

تمام حیثیت من درتعدیل نرخ ارز است

قیمت سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

استعفای رئیس سازمان بورس پذیرفته شد

عذرخواهی سخنگوی ستاد کرونا از مردم قم

زمان شروع واکسیناسیون کرونا در ایران اعلام شد

جبران عقب ماندگی دروس عملی در ترم آینده

جلد مجله معروف در چهار سال ریاست جمهوری ترامپ+عکس

ابتلای ۱۷ نفر به هپاتیت A در این شهر

اعلام جرم علیه وزیر درباره فیلترینگ اینستاگرام

رئیس کمیسیون تلفیق گزارشی درباره بودجه به نمایندگان ارائه کرد

مذاکره تخت روانچی با آمریکا؟

نوآوری‌های حوزه علوم انسانی با سرعت بیشتری کاربردی می‌شوند

آزمون دستیاری فوق تخصصی پزشکی پنجشنبه برگزار می شود

تاکید رئیس دانشگاه آزاد بر اجرای بخشنامه دفاع رساله

آر پی‌ جی‌ زنی برای هیجان عروسی+عکس

باور کنید اینجا بیمارستانی در سنندج است+عکس

عصبانیت فرانسه از زنان محجبه+عکس

مردی که با همسران مختلف میلیاردر شد+عکس

بذار کرکره رو بالا بدم بعد شروع کن+عکس

پشت پرده کناره گیری رئیس سازمان بورس این شخص بود

ترس ترامپ از انتقام ایران+عکس

افتضاح جدید عربستان لو رفت+عکس

سرخوشی های شیر دریایی+عکس

اشتباه جالب روی سنگ مزار این شهید+عکس

گریه بایدن هنگام یاد کردن از پسر فوت کرده اش+عکس

آقازاده ای که بی ام و خود را دور انداخت+عکس

دم میمونی مد جدید ریش مردانه+عکس

کپی گران ترین نقاشی لو رفت+عکس

حال و روز ترامپ در آخرین ساعت های کاخ سفید+عکس

همتی: اگر ما نبودیم، دلار ۵۰هزار تومان می‌شد

اتفاق خجالت آور برای دانش آموزان دزفولی+عکس

خوشحالی از ریزش قیمت دلار در خیابان+عکس

۸ خودرو‌ی زیبا که امسال وارد بازار می‌شوند + عکس

انتظار از دانشگاه شهید رجایی برای تربیت دانشجوی فنی و حرفه ای

توسعه دوره‌های مهارتی کوتاه مدت علمی کاربردی در مراکز متقاضی

شرح زیارت امین‌الله را در این کتاب بخوانید

فقر از نگاه پیامبر(ص)/ انتخاب‌های حسّاس در مسیر پُر پیچ و خم آخرالزمان

فقر از نگاه پیامبر(ص)/ انتخاب‌های حسّاس در مسیر پُر پیچ و خم آخرالزمان

راهکارهای دستیابی به اهداف اسناد بالادستی آموزش عالی بررسی می‌شود

اقتدار یک جامعه در گرو اقتدار علمی و فناوری آن جامعه است

لحظه بلیدن ماهی توسط پرنده ماهی خوار+عکس

نوجوان ایرانی در اسارت عراق +عکس

حرکت زیبای بیمارستانی در سنندج+عکس

خنده ای که اشک ایرانی‌ها را در آورد+عکس

تیپ ترسناک معترضان در اتریش+عکس

باور کنید این تابلو یک میلیارد فروخته شد+عکس

دردناک ترین حادثه برای دانش آموزان دزفولی+عکس

اسب های ایسلندی با ظاهر خیره کننده+عکس

محل خواب مارماهی ها در آکواریوم+عکس

مهارت رزمی مادربزرگ هندی +عکس

سکوی آماده شده برای رئیس جمهور جدید آمریکا+عکس

مراسم خداحافظی متفاوت ترامپ

سارق لپ تاپ رئیس مجلس پیدا شد+عکس

پاسخ وزارت اقتصاد به استعفای قالیباف

بانک‌های کره جنوبی باید به ایران خسارت بدهند

آتش سوزی بزرگ در انبار باربری شوش+عکس

قیمت امروز پراید در بازار آزاد

شنای پوتین در دمای منفی ۱۵ درجه +عکس

ایران ۴۲ میلیون دوز از این نوع واکسن می‌خرد

ترامپ را تحریم کردیم

پاسخ تهیه کننده سریال گاندو به ظریف+عکس

دود غلیظ در آسمان تهران+عکس

جلسه مشترک معاون بین الملل دانشگاه با استادان دانشکده داروسازی برگزار شد

برگزاری وبینار سی تی آنژیوگرافی قلب در دانشکده پیراپزشکی

آتش سوزی گسترده حوالی مترو تهران+عکس

۵ درصد دانشجویان کشور به کرونا مبتلا شدند

دستور ویژه روحانی درباره بورس

بازیگر سریال معروف ایرانی درگذشت+عکس

هر شانه تخم مرغ ۳۰ هزار تومان ارزان شد

جدیدترین رنگ بندی کرونایی استان ها+عکس

تشکیل کارگروه مشورتی مجلس در دانشگاه جامع علمی کاربردی یک امر لازم است

برگزاری آزمون‌های متمرکز برخط نیم سال اول دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

لزوم تحول در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بورس امروز را سبزپوش به پایان رساند/ شاخص ۳۵۸ واحد رشد کرد

قیمت سکه طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید

جوانترین و پیرترین کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ +عکس

گستاخی مجدد الهام علی‌اف علیه ایران+عکس

صورت نانسی پلوسی به خاطر واکسن فایزر فلج شد+عکس

صف کشی خجالت آور در اصفهان و گلستان+عکس

قبض برق باورنکردنی ماینر چینی در رفسنجان+عکس

فروش انار اسرائیلی در بازار+عکس

مار غول پیکر در حال خفه کردن مارگیر+عکس

این خانم معلم ایرانی اشک همه را در آورد+عکس

ترامپ این طور کاخ سفید را ترک کرد+عکس

ضرب و شتم خانواده هاشمی در حرم امام؟+عکس

خوشحالی از ریزش قیمت دلار در خیابان+عکس

این ۴ علامت یعنی در برابر کرونا مقاوم هستید

خودروی وزیر راه در سفر به سمنان+عکس

باور کنید این کتاب فارسی دوم دبستان است+عکس

علت فوت خبرنگار معروف ایرانی اعلام شد+عکس

خنده ای که اشک ایرانی‌ها را در آورد+عکس

باور کنید اینجا مترو تهران است+عکس

پیش بینی ریزش قیمت دلار تا این قیمت

وضعیت عجیب بازارچه مرزی در مرز ایران و ترکمنستان+عکس

درخواست محاکمه سخنگوی ستاد کرونا

نامه بن سلمان به بایدن لو رفت

صادرات خجالت آور اسرائیل به امارات+عکس

تصویر لو رفته از مزرعه بیت کوین در قم+عکس

وحشت نتانیاهو از موشک های ایرانی+عکس

تصویر عجیبی که یک مرد در گوگل پیدا کرد+عکس

اینجا اروپا نیست اردبیل است+عکس

معامله باورنکردنی عمارت الهیه در تهران+عکس

بارش یک متر برف در این استان+عکس

دکتری که ۵ سال است حمام نرفته+عکس

ذوق زدگی رهبر کره شمالی از دیدن موشک بالستیک+عکس

گریه بایدن هنگام یاد کردن از پسر فوت کرده اش+عکس